השכן שפרץ לדירה הבוערת משחזר (הקלטה)

הטרגדיה בשכונת תלפיות: שכן שהיה בקרבת מקום הבחין בלהבות היוצאות מן חדר הילדים, טיפס אל הבית, פרץ את החלון וגילה את הזוועה בחדר החרוך. בראיון לגלי צה"ל הוא משחזר, האזינו { "פרצתי לדירה"}