השלוחים מכריתים ליבי ויעקב נחימובסקי בלייב פייסבוק של קשת 12