השפעה בלתי הוגנת על קשישים וחסרי ישע בעת עריכת צוואה

עורכת הדין טל איטקין מסבירה על השפעה בלתי הוגנת על קשישים וחסרי ישע בעת עריכת צוואה

שאלת ניצול התלות של קשישים או חסרי ישע במקורבים להם והשפעתה של התלות על היחסים בין הצדדים נדונה לא פעם בבתי המשפט. למרבה הצער, בעת האחרונה ניתן להצביע על עלייה במספר התביעות המוגשות בטענה של השפעה בלתי-הוגנת על קשישים או חסרי ישע לשם השתלטות על רכושם. עורכת הדין טל איטקין מסבירה על התופעה ומציגה דרכי ההתמודדות עמה.

השפעה בלתי הוגנת מהי?

חוק הירושה מעגן את החופש של המוריש לצוות כעיקרון העל המנחה את הדין בסוגיית דיני הירושה. יחד עם זאת, לצד העיקרון הנ"ל ישנה הבנה כי לעיתים עשויים גורמים כאלו ואחרים לנצל את חולשתו של המוריש, תלותו או נזקקותו בכדי להשפיע על רצונו הכן. בעבור מקרים אלו, עוגנה בחוק הירושה עילת ההשפעה הבלתי-הוגנת, כעילה לבטלות צוואה.

עו"ד טל איטקין מדגישה, כי אין לבלבל בין מקרים של אי כשרות לצוות לבין מקרים של השפעה בלתי-הוגנת על המצווה. קשת המקרים הראשונה, עניינה במצבים בהם בעת עריכת הצוואה היה המצווה נטול כשרות פיזית, קוגנטיבית, או נפשית לעריכת הצוואה ומשכך לא יכול היה להבין את משמעות צוואתו ואת השלכותיה. לעומת זאת,  במקרים של השפעה בלתי-הוגנת פעמים רבות אין כל מניעה רפואית או נפשית לעריכת הצוואה, אולם ברור שנהנה ממנה ניצל את הקשר בינו לבין המוריש, כאשר מדובר בעיקר ביחסי תלות, לשם קבלת טובות הנאה. במצב בו הוכח כי הצוואה נעשתה תחת השפעה בלתי הוגנת מצד הנהנה, ניתן להורות על ביטולה.

במרבית המקרים, עולה טענת ההשפעה הבלתי הוגנת כאשר הנהנה מן הצוואה הוא אדם שאינו חלק מן התא המשפחתי של המנוח, או אחד מבני המשפחה אשר "זכה" בחלק הארי של הירושה. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי טענה להשפעה בלתי הוגנת אינה מתקבלת אוטומטית ודווקא בשל עקרון העל של כיבוד רצון המת, היא טעונה הוכחה ברמה גבוהה.

עורכת הדין טל איטקין מדגישה, כי החוק אינו אוסר על כל השפעה על המצווה, אולם הגבול בין השפעה לגיטימית להשפעה בלתי-הוגנת הוא דק. כך למשך, התייעצות סטנדרטית עם בני המשפחה בטרם עריכת הצוואה תוכר במרבית המקרים כלגיטימית, כל עוד לא ניתן להצביע על אלמנט של ניצול היחסים בין היורש לנהנים או התלות של היורש בהם.

הפסיקה קבעה מספר מבחנים לזיהוי קיומה של השפעה בלתי הוגנת על המצווה: מידת התלות/ העצמאות של המצווה, מידת הסיוע שהעניק הנהנה למצווה,  קיומם של קשרים בין המצווה לאנשים אחרים ונסיבות עריכת הצוואה. כך, ככל שיוכח כי המוריש היה תלוי בנהנה מן הצוואה וכי הנהנה סייע לו, דבר שיש בו כדי להגדיל את התלות, וכן ככל שיהיו אינדיקציות לכך שהנהנה מן הצוואה היה מעורב בעריכתה או בשינוייה, תגדל הנטייה לביטול הצוואה מחמת השפעה בלתי הוגנת.

ביטול צוואה מחמת השפעה בלתי הוגנת- דוגמאות מן הפסיקה

לאחרונה, הורה בית המשפט לענייני משפחה על ביטול צוואתה של המנוחה, אשר הורישה מחצית מרכושה לאדם שהועסק כמטפלה בשנה שקדמה למותה. בית המשפט קבע, כי המטפל ניצל את תלותה של המנוחה בו בעת שהייתה בחיים ואת העובדה שילדיה התגוררו רחוק והתקשו לטפל בה, בכדי להחתימה על הצוואה.

במקרה אחר קבע בית המשפט, כי יש לבטל צוואה של מנוחה אשר הורישה חלק מהונה לשכנתה. בית המשפט קבע, כי השכנה ניצלה את תלותה של הקשישה בניקוטין ואת הצורך שלה בסיגריות, ואף ניצלה את העובדה שילדיה של המנוחה התנגדו לכך שתמשיך לעשן עקב גילה המתקדם ומצבה הרפואי, בכדי להשפיע על המנוחה ולגרום לה לשנות את צוואתה "כאות תודה" על הסיוע שהעניקה לה.

הגם שבתי-המשפט עושים ככל יכולתם בכדי להתחקות אחר רצון המת, לעיתים לא דיי בכך. רצוי להיות ערניים ככל שניתן לקיומם של סממנים המעידים על השפעה בלתי הוגנת או ניצול תלותו של הקשיש עוד בחייו. כך למשל, ניתוק קשר פתאומי בין הקשיש לבני משפחתו עשוי להדליק נורה אדומה. גילוי ערנות, עשוי למנוע עושק של הקשיש ולחסוך התדיינויות משפטיות ארוכות בעתיד.

המאמר מוגש באדיבות משרד עו"ד טל איטקין: http://www.itkintal.co.il

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.