התוכחה לחיי האדם!

תוכחת יוסף לאחיו

פרשת ויגש – התוכחה של יוסף לאחיו!

לצפייה בקצרה -מרגש ביותר: https://www.youtube.com/watch?v=jfRDZMFtFPY

כשנגלה יוסף אל אחיו כתוב: (שם, מה, ג) 'וַיֹּאמֶר יוֹסֵף אֶל אֶחָיו אֲנִי יוֹסֵף הַעוֹד אָבִי חָי וְלֹא יָכְלוּ אֶחָיו לַעֲנוֹת אֹתוֹ כִּי נִבְהֲלוּ מִפָּנָיו'.
הגמרא אומרת (חגיגה ד' ע"ב): "רבי אלעזר שהיה מגיע לפסוק הזה היה בוכה-לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו', ומה תוכחה של בשר ודם כך תוכחה של הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה".
ואומרים חז"ל (ש"ר צ"ג) "אבא כהן ברדלא אמר, אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה, יוסף קטנן של שבטים היה ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו, לכשיבא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, שנאמר אוכיחך ואערכה לעיניך על אחת כמה וכמה". יוסף קרא לאחיו ואמר להם ״אני יוסף העוד אבי חי״? אז נבהלו מפניו מאוד .

ולכאורה מה רצה לומר להם בזה? העוד אבי חי? מה הקשר? ועוד מדוע נבהלו כ״כ עכשיו?
אלא מבארים- משל למה הדבר דומה לאדם עשיר שניגש אליו עני וביקש צדקה אמר לו- מצטער אין לי אפשרות לעזור לך. אין לי כסף. פתאום אחרי שעתיים רואה אותו העני באיזה מסעדה יוקרתית מאוד, ומשלם שם הרבה כסף. שאל אותו העני- איך יתכן שלפני שעתיים אמרת לי שאין לך כסף ופתאום אתה מוציא כמה מאות שקלים במסעדה?! התבייש העשיר מאוד והבין איזה בושה.

כשבאים ומראים לאדם סתירה למעשים שלו- זו הבושה הכי גדולה. אדם אומר אין לי כח לקום לתפילה, אני עייף. פתאום משהו אומר לו יש היום טיול. הוא קופץ מהמיטה!! איך? הרי אתה עייף? .. אלא מה- יש הבדל בין תפילה לטיול.
זה בדיוק מה שקרה עם אחי יוסף- שאל אותם יוסף ,"העוד אבי חי?!" מה הכוונה- וכי פתאום אכפת לכם מאבא?! שיצטער על כך אם בנימין לא יבא. מה עם כל ה22 שנה שהוא היה באבל?!אז לא היה איכפת לכם ממנו כשמכרתם אותי?!
לכן הם נבהלו מפניו!! כי הראה להם סתירה ישירה למעשים שלהם.

וזה מה שאומר המדרש- אוי לנו מיום הדין, שיראה הקב״ה לכל אחד סתירה למעשים שלו- אוי לה לאותה בושה!

וכמו שהרבה אנשים פוטרים את עצמם בטענה שהם לא מבינים תורה ולא יכולים ללמד. ולא נמשכים לזה. ופתאום אתה רואה שבדברים אחרים הם זוכרים ויודעים ומבינים הכל.

כמו שאיזה אחד הלך פעם לחנות של טמבור ושאל את המוכר, על איזה מוצר .ולא ידע איך קוראים לו. וצעק עליו המוכר וכי אינך יודע? הרי זה פשוט.
אמר לו אותו אברך-וכי אם אני ישאל אותך שתביא לי –פרי חדש, או שמלה חדשה, או צמח צדק, וכי אתה יודע מה זה? אתה מבין שאלו ספרי קודש שחיברו גאונים?. כל אחד והידיעות שלו. יש אנישם שזוכרים כל השחקני כדורגל. אבל פתאום-תורה, לא יכול.
וכמו הסיפור על אליהו הנביא שראה אדם שדג דגים ואמר לו למה לא לומד תורה. אמר לו אין לי שכל. אני לא מבין. ולא יודע. ואין לי סיכוי. אמר לו-איך אתה יודע לדוג? מי לימד אותך. התחיל להסביר לו איך הוא תופס את הדגים ואיך הוא יודע מה לעשות .אמר לו –אתה רואה שיש לך שכל. רק לתורה אין לך. ??
כשאדם מראים לו סתירה למעשים שלו -הוא לא יכול לעמוד בזה.
לכן אומר המדרש : עתיד הקב"ה להוכיח את האדם לפי מה שהוא. כל אחד לפי יכולתו. לפי כשרונותיו. כל אחד והמשא שלו.

אבל יש יותר עומק מזה- למה אחיו של יוסף לא יכלו לענות אותו?
כי יוסף בא אליהם והראה להם שכל המעשה שעשו הוא היה טעות ביסודו. הם היום חושבים כל השנים האלו שהם צודקים והיו בטוחים שהיה טוב המעשה שהם עשו. ולפתע שבאו אליו והם ראו שבאה אליהם הצרה הזו, והראה להם שהם טועים. אמר להם-אני יוסף, העוד אבי חי. ?? התכוון לומר להם-מה פתאום אתם איכפת לכם מהצער של אבא? עד עכשיו איפה הייתם? למה לא היה איכפת לכם לפני כן?

לפתע הם ראו שכל מה שהיו בטוחים שהיו בסדר, הם טעו. כשמראים לאדם שכל מה שעשה עד עכשיו זה טעות, שכל החיים שחי זה היה בדרך לא טובה. זה הכי קשה לאדם. שרואה שכל מה שבנה, שכל מה שתיכנן, כל מה שרצה לעשות, הכל לטמיון. הכל לא שווה. וזה מה שהיה הכי קשה להם לקבל- זאת אומרת , שאחנו טעינו בכל החשבון שעשינו? זאת אומרת שסתם ציערנו את אבא? כל מה שעשינו?

ולכן פרחה נשמתם, עד שבא המלאך רפאל והחייה אותם. כי לא יכלו לסבול את אותה הרגשת החמצה.
אמנם הכל מחושבן משמיים, שיעקב היה צריך לסבול כל אותם שנים, כי לא כיבד את ההורים שלו. וגם יוסף היה צריך להיות המשביר בארץ מצרים. הכל היה לטובה. אבל זה שזה התגלגל על ידם-זה היה טעות שלהם. ולכן הם היו צריכים לשלם על זה ביוקר.
כשאדם יעלה למעלה אחרי 120 שנה, ויראה את כל החיים שלו עוברים לפניו, יבין כמה הוא היה יכול להיות אחרת, כמה דברים הוא עשה בטעות שחשב שזאת הדרך הנכונה.
כשבאים ומראים לאדם שכל מה שהוא עשה עד עכשיו הוא טעות -מאוד קשה לקבל את זה.
כמו אדם שנוסע בכביש מעיר לעיר -ולאחר שעתיים הוא מגלה שהוא נוסע לכיוון ההפוך כמה הוא יצטער ויהיה בכאב לב, מה אני נסעתי לחינם?? אז מה יגיד אדם שנוסע 20 שנה או 50 שנה לכיוון ההפוך??
אם אנחנו נעצור לחשוב לאיפה אנחנו הולכים, האם הדרך שלנו נכונה, האם ההחלטות שלנו בחיים נכונות או בלית ברירה??
זה מה שהתורה באה לומר לנו – תשים לב למעשים שלך! יום יבא ותצטרך לתת דין וחשבון על כל המעשים שלך. אז כדאי שתתחיל מעכשיו לעשות חשבון נפש.
האחים של יוסף חשבו שהם צודקים בדרך שלהם, היה להם סיבה טובה למה שהם עשו, והצדיקו את המעשה המכירה שלהם. בסוף הם גילו שהכל היה טעות!

למה יוסף ציער אותם עד עכשיו?
כי יוסף ידע זאת. לכן הוא רצה לעזור להם לכפר על זה, שלא יצטרכו לכפר על זה אח"כ. וכמו שכותב הרמב"ם שתשובת המשקל-צריך לעשות באותו מקום, אותו אדם, ורק אז זה תשובה אמיתית. ולכן התנהג אליהם כזה קשה. כי רצה לראות כמה איכפת להם מבנימין. כמה איכפת להם מאח שלהם הקטן, כמה הם מוסרים נפש בשבילו. כדי לראות אם הם עשו תשובה על המעשה שלהם כלפיו.
עד שהם אמרו -אבל אשמים אנחנו, שהם הבינו שהכל היה טעות מלכתחילה. והם עשו תשובה. אבל עדיין היו צריכים לכפר על זה יותר מאוחר -ע"י עשרה הרוגי מלכות.

אם נעצור לרגע לחשוב על כל מעשה שאנחנו עושים, על הדרך שבחרנו בחיים שלנו, האם היא הדרך הנכונה והטובה בשבילנו, האם זה מה שה' יתברך רוצה מאיתנו, האם בשביל זה באנו לעולם?? או שיש מה לשפר או לשנות כיוון.
נתפלל לבורא עולם שיאיר לנו את הדרך! שנזכה להגיע להחלטות הנכונות בחיים@!
אמן!!
ה' יזיכנו ! שבת שלום ומבורך!!

הרב יצחק לסרי
לוס אנג'לס -ארה"ב
www.haravlasry.com

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.