התורה היא מרכז החיים / הרב יצחק לסרי (וידאו)

דבר תורה לפרשת תצווה וחג הפורים מאת הרב יצחק לסרי לקריאה ולצפיה

https://www.youtube.com/watch?v=t7wYJYQXGoM&feature=youtu.be-התורה מרכז החיים

דבר תורה לפרשת תצווה- וחג פורים
בפרשת השבוע ראינו שהקב״ה מצווה את בני ישראל לקחת שמן זית זך להעלות נר תמיד. ולכאורה מה הקשר של הפסוק הזה בין שתי הפרשיות של המשכן וכליו. לבין הפרשה של בגדי הכהן? מדוע זה נכנס באמצע שתי הפרשות? ועוד כתוב במגילה- שבגלל שעם ישראל רפו ידיהם מן התורה, עמד עליהם המן הרשע וגזר להרוג את כל היהודים, ולכאורה מדוע לא עזר להם כל הצומות שצמו וכל התפילות שהתפללו?
אלא אפשר לבאר- שהשמן זית שראינו בפרשה זה רמז לתורה וכמו שכתוב כי נר מצווה ותורה אור התורה היא אור שמאירה לנו את הדרך, וגם רומז לחכמה. וכמו שראינו בגמרא בשבת (כג:) שמי שזהיר להדליק נירות שבת בהידור- זוכה לבנים תלמידי חכמים שיאירו בתורה את עם ישראל.
וממילא לפי זה מובן, שהפסוק בא לומר שהתורה היא מרכז החיים שלנו ובלעדיה אין זכות קיום לעולם. אמנם הבגדים של כהן הגדול היו מכפרים- כמו שהגמרא אומרת (זבחים פח.) שהציץ היה מכפר על עזות מצח, והחושן על הדברים שבלב, ואבנט ומכנסיים על דברים של עריות, אבל כל זה לא עוזר בלי התורה. התורה היא זאת שמכפרת על הכל, אדם שיושב ועוסק בתורה, או קובע עיתים לתורה, אפילו שעה ביום, שיהיה שיעור קבוע. או אפילו מחזיק תורה, שתורם מממונו לכבוד התורה- אז זוכה לכפרה אמיתית וברכה בכל מעשה ידיו.
וזה מה שהפסוק בא לומר- ויקחו אליך שמן זית זך- שזה התורה, שהיא המרכז החיים של האדם. ולכן גם אדם שמקים משכן לה׳ יתברך יכול לשים כלי כסף וכלי זהב, והכל מפואר , אבל בלי התורה לא שווה כלום. ולכן זה נכתב בין שתי הפרשיות של המשכן ובגדי הכהונה.
ולפי זה מובן, מדוע לא עזר לעם ישראל מה שצמו והתפללו, כי בלי זה שעסקו בתורה אין קיום לעם ישראל, ואין קיום לעולם, ולכן רק כשחזרו ללמד ועסקו בתורה – התבטלה הגזירה. וכמו שכתוב- ליהודים היתה אורה ושמחה- ודרשו חז״ל ( מגילהטז:) אורה- זה תורה.
וזה מה שאומר המדרש-אמר הקב״ה נרך בידי ונרי בידך. אם אצה משמר את שלי אני משמר את שלך. הנשמה של האדם זה נר כמו שכתוב ״כי נר ה׳ נשמת אדם״. והתורה היא גם נר- ״כי נר מצווה ותורה אור״ -וממילא רק אדם שעוסק בתורה או קובע עיתים לתורה, או מחזיק תורה. אז ה׳ יתברך שומר עליו ומחזיק אותו.

שבת שלום ומבורך וחג פורים שמח וכמו שקיבלנו את התורה באהבה בימים ההם כך תזכה אותנו לקבל התורה באהבה בזמן הזה ! אמן!!
היכנסו לאתר של הרב יצחק לסרי
Www.haravlasry.com
להרצאות נוספות של הרב היכנסו לאתר הידברות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.