התורה כולה – המשכיות אחת • דבר תורה לשבת

״ווי העמודים״…
ספר התורה כולו הוא בבחינת ״ווי העמודים״, כידוע מהקדמונים, כמעט עמודי התורה פותחים באות ו׳, האות המצויה ביותר בתורה היא האות ו׳.
יש בזה עניין עמוק, בשונה משפות אחרות, להבדיל, בה מחשבת פתיחת משפט באות ו׳ לטעות דקדוקית, בתורה הקדושה רוב הפסוקים מתחילים עם ו׳ החיבור: ״ויסע״ ״ויבוא״ ״ויאמר״ וכו׳.
הסיבה לכך היא, מפני שהתורה כולה היא המשכיות אחת, היא מתחילה עם בראשית, והשרשרת מחברת בין פסוק לפסוק, נדבך על גבי נדבך, נימה בנימה. הפסוק הראשון יוצר את השני את השלישי, השלישי את הרביעי, מ״בראשית״ עד ״לעיני כל ישראל״. לכן התורה אומרת. ״ואברהם״ ״ויצחק״ ״ויעקב״, התורה כולה בנויה בצורה כזאת.
זהו בעצם הכלל הידוע ש״נעוץ סופו בתחילתו״, בכל המשך של דברים הקשורים אחד בשני, ישנה נעיצה בין בוף הדבר לתחילתו כמו שרשרת שכל חוליה ננעצת בחברתה, ובסופו דל דבר החוליה האחרונה ננעצת החוליה הראשונה, זהו יבוד גדול שעל ידו ניתן להבין כמה תופעות.
דוגמא לכך: התפתחות של יחד, רואים לפעמים ילד בן שמונה, שמצד אחד מבין טוב מאוד את דברי הגמרא, ומצד שני משחק כמו תינוק, הדבר נובע מכך שכל שלב מההתפתחות שלו הוא תופסמעט מורדם, הוא תופס את השלב הבא של בגדלות כשהשלב הישן עדיין נמצא בו, וחולף ממנו רק מאוחר יותר.
דוגמא נוספת לכך, היא העובדה שקדושת הדבת חודרת לערב שבת ולמוצאי שבת, כי מאחר וזוהי שרשרת, הרי הכל חטיבה אחת, ורואים שהכל שייך ל׳בעל הבית׳ אחד, אחרת, היה מחתוק בין השלבים וכל שלב היה בפני עצמו.
כך גם בעניין השרשרת של ימות המשיח, האור דל ימות המשיח נכנס לסוף הכלות, ויש הטוענים שזהו פשר התופעה של ריבוי בעלי התשובה שבזמננו, מי שחושב  על העניין, רואה שזהו דבר שלא היה מעולם, ממש ימות המשיח! אנשים שהיו בתוך מ״ט שערי טומאה, לפתע הופכים להיות תלמידי חכמים מובהקים ממש.
מאידך, גם התקופה של הגלות נכנסת לתוך ימות המשיח, כלומר, גם אחרי שמלך המשיח יבא ויתפוס את השלטון בעולם, יהיו עדיין צרות נוראות המקראות ״מלחמת גוג ומגוג״, כמו שכתוב ״למה רגשו גויים״… יתיצבו מלכי ארץ… על ה׳ ועל משיחו״ ובא הפסוק ללמדנו שלא נטעה לישוב שבאותו הרגע שמשיח יבוא ויגיע, יבינו כולםשהוא המשיח, יכירו כולם במלכותו ובמלכות שמים, וממילא יבתיימו צרות הגלות מייד, אלא ימשיכו המלחמות מבית ומחוץ עד שתבט הגאולה השלימה , ומלאה הארץ דיעה כמים לים מכסים״,
דומה שאין אקטואליה נכונה מזו לתקופה המבולבלת ורבת הסתירות בה אנו נמצאים…
יהיו דברים אלו לע״נ. רבי ומורי הגאון רבי שמשון דוד פינקוס זצ״ל

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.