איזה קשר היה למרן הרב מפונביז' זצוק"ל עם תלמידי הישיבה?" התמליל המלא משיחתם של ראשי הישיבות – תמונות

שיחה רווית הוד התקיימה בתחילת השבוע בין וותיקי תלמידי ישיבת פוניבז', הגאון הגדול רבי דוד כץ שליט"א ראש ישיבת "משכן יעקב" ומרבני העיר חיפה הגיע לבקר במעונו של ידידו משכבר מרן הגאון רבי דב צבי קרלנשטיין שליט"א ראש הישיבה דגרודנא.

יום שני בערב. המיקום הוא ביתו של ראש הישיבה דגרודנא מרן הגאון רבי דב צבי קרלנשטיין שליט"א באשדוד. הגאון הגדול רבי דוד כץ שליט"א ראש ישיבת "משכן יעקב" ומרבני העיר חיפה מגיע לביקור בבית ידידו משכבר הימים, כשאליו מתלווים בניו הגאונים רבי חיים ורבי אברהם כץ שליט"א. כדרכם של תלמידי חכמים מופלגים נסובה שיחת הרעים בדברי תורה. סוגיות הש"ס, הבבלי והירושלמי, ספרא וספרי. מדרשים ואגדות חז"ל השגורים על לשונם עולים בזה אחר זה על שולחן המלכים. אי מי מן הנוכחים מזכיר לגאונים הגדולים שליט"א כי בשבוע הבא ימלאו שבעים שנה ליסודה של ערש הורתם ולידתם, ישיבת פוניבז' המעטירה. נהרה של ממש נשפכת על פניהם בזכרם את ימי עלומיהם הנהדרים, והשיחה עוברת לעיסוק חדש – ישיבת פוניבז'. למסתופפים ולעומדים מן הצד לא נותר אלא להאזין ולרשום את הדברים למען יעמדו לימים רבים. היטינו אזננו כאפרכסת בתפילה ובבקשה שזכינו לכוון ולהבין את מהותה ועמקותה של השיחה.

הגאון הגדול רבי דוד כץ שליט"א מספר: מעמדים רבים היו בישיבה הקדושה שהשאירו את חותמם על תלמידיה למשך שנים ארוכות. אי אפשר לשכוח את רישומן של השיחות, התפילות המרטיטות. לא ניתן להיפטר מן הריתחא דאורייתא האדיר ששרר בהיכל הישיבה ואף בדרכים המובילות אליו, אולם ישנו מחזה הוד קדומים המלווה אותי ללא הפסקה. היה זה ביום שמחת תורה. הרב זצוק"ל היה רוקד עד כלות הכוחות בשמחה ובהתלהבות לחביבותה של תורה אותה אהב כל כך. והנה, במהלך הריקודים, בעודו אוחז הוא בספר התורה האזנו למילים שיצאו מפיו ושמענו. שמענו אותו ממלמל "לדעת את כל הש"ס". "לדעת את כל הש"ס". דומני שמי ששמע את המילים הללו שיצאו מלב אוהב תורה כמו מרן הרב זצוק"ל לא יכול היה שלא להתרגש ולהתמלא באהבת התורה ובחשקתה.  זה הכניס רצון עז לגדול ולהתעלות, ולא אגזים ואומר שגם לבבות אטומיםההיו יכולים להשתכנע ולהתייגע בתורה.

מרן הגאון רבי דב צבי קרלנשטיין שליט"א המשיך וסיפר: כשמדברים על מרן הרב זצוק"ל ועל חשקת התורה העצומה שהייתה בו, זאת שהקרינה כל כך על כל הסובבים אותו, אני מוכרח לציין שפעם הוא סיפר בעצמו שכשכיהן ברבנותו הראשונה בעיירה בשם "ויץ" שבליטא לא היה לו אלא ש"ס, רמב"ם עם ראב"ד, ותו לא. המשיך הרב זצוק"ל וסיפר בענוותנותו המדהימה כי במשך שנה שלמה למד הוא את כל הש"ס, והוסיף משפט נוסף: התברר לי באותה תקופה בה שהיתי ב"ויץ" שלדעת את כל הש"ס זה לא דבר כל כך גדול.

אי מי מהנוכחים מעלה תהייה, "איזה קשר היה למרן הרב זצוק"ל עם תלמידי הישיבה?"

הגאונים הגדולים שליט"א משיבים כמעט פה אחד, הרב זצוק"ל היה מעל כולם במלא מובן המילה. כולם ידעו והבינו כי איננו שייך לזן שלנו. הוא היה מרומם, נשגב ונעלה, אך היה ענוותן כה גדול שממש נלחם שלא יכירו ולא יבינו את מעלותיו העצומות.

מעבר לכך, מוסיף הגאון הגדול רבי דוד כץ שליט"א, הרב זצוק"ל חי בתחושה אמתית שכל בחור ובחור הוא כבנו ממש. ומהיכן ידענו זאת שכך הוא מרגיש? משום שאנחנו מצדנו חשנו כמו בניו היחידים. הוא היה מנשק ומחבק את תלמידיו באהבה עצומה. הוא הקרין על כולנו חום שאין דומה לו ונתן לנו תחושה כה נפלאה, עד שכמעט לא היו מחיצות ביננו.

מרן הגאון רבי דב צבי קרלנשטיין שליט"א: זה בהחלט חלק בלתי נפרד מאותה ענווה עליה דברנו. לא הייתה לו כל בעיה לדבר עמנו באותה רמה. לא הפריעה לו העובדה כי הוא גאון הגאונים. תלמידו הקרוב של מרן הס"ק בעל החפץ חיים זיע"א. שכבר בליטא של ערב השואה האיומה יצא שמו לשם ולתהילה כאחד הגדולים אשר בארץ. הוא נתן לנו תחושה כי אין לו בעולמו הטמיר והנעלם אלא אותנו. שיחנו ושיגנו ורמתנו בלימוד.

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. הכותב שכח לספר: שהוא העתיק מכתבה בעיתון "הפלס". לא יפה.

    משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
    הגב