התנועה לאיכות השלטון :"הפסקת העדפת מתן אשראי, הקלות ללווים הגדולים"

חשש המרכזי הוא כי הבנקים מעניקים ללווים גדולים מסוימים העדפה מתמשכת בהקצאת ומיחזור אשראי

התנועה לאיכות השלטון מציעה לחקור את סוגיית התנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללוים עסקיים גדולים בשלושה רבדים שונים:
א. בחינת כשלי הקצאות האשראי – החשש המרכזי הוא כי הבנקים מעניקים ללווים גדולים מסוימים העדפה מתמשכת בהקצאת ומיחזור אשראי בהיקפים עצומים ברמות סיכון גבוהות, מבלי לוודא קיומן של בטוחות הולמות ותוך הימנעות מנקיטה באמצעי גבייה מוחשיים. יש לעמוד על המקור לכשלים ולבחון אם נדרש חיזוק מעגלי ההגנה והבקרה של הבנק; מימוש האחריות האישית של נושאי משרה; וכיו"ב.
ב. בחינת כשלי הרגולטור – החשש המרכזי הינו כי הפיקוח על הבנקים לא מתפקד כרגולטור אפקטיבי ומרתיע המפעיל אמצעי אכיפה מוחשיים, אלא כמי שנתון בשבי רגולטורי ומהווה "יועץ ארגוני" הרואה עצמו תלוי ברצון הטוב ובשיתוף הפעולה של הבנקים. יש לבחון עריכת שינוי מהותי בתפיסת היסוד של הפיקוח על הבנקים, תוך הבהרת מחויבותו להגן על טובת הציבור כמכלול, ולא רק על יציבות הבנקים. כן יש לבחון את הצורך להקצות כוח אדם ייעודי שיוכשר להפעלת סמכויות הפיקוח והאכיפה, כמו גם להרחיבן.
ג. בחינת כשלי המשק: מבנה השליטה בחברות מובילות בתחום הריאלי והפיננסי – החשש המרכזי הינו כי המבנה התאגידי והמיסויי הישראלי, אִפשר למספר קטן של משפחות הון לשלוט בכלכלה הישראלית ויצר את הריכוזיות הרבה במשק. הריכוזיות היא שאפשרה מלכתחילה את עליית קבוצות הלווים הגדולים שזכו בתנאים מועדפים לקבלת אשראי ממונף והובילה לכוח ההשפעה העצום והמסוכן שצברו. באופן מעגלי, האשראי הוא שאפשר להם לצבור עוד ועוד כוח, ללא בסיס כלכלי או עסקי ממשי. לפיכך, יש לחתור למציאת פתרונות לכשלים המבניים הללו, ואלו בתורם יספקו מענה גם לבעיות המהותיות בהקצאת האשראי ללווים מסוימים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.