התערבות גסה! האם דגל ישראל שווה ערך לספר קודש?

בקרוב יכריע בית המשפט האם ערך של סמלי המדינה כדוגמת דגל ישראל, שווה ערך לסמלי דת וספרי קודש. ההחלטה באה בעקבות חרדי בשם אלחנן אסתרוביץ'שהואשם בהשחתת אנדרטאות זיכרון וריסוס כתובות נאצה באתר "יד ושם" בירושלים.

להגנתו טען אסתרוביץ' כי שריפת דגל המדינה היא פעולה הזוכה להגנת חופש הביטוי, ואין כל פסול בפריצה לאתרי זיכרון, כיוון שלטענתו מדובר בשטח ציבורי.

המדינה שהישיבה לבקשה כתבה לבית המשפט כי "היחס לגבי כל אחת מהעבירות אל מול חופש הביטוי צריך להיות זהה ולהיתקף דרך עיניו של המחוקק שאסר עבירות אלה בדין. למחוקק הישראלי הזכות והסמכות לחוקק חוקים המגנים על דגל המדינה ועל סמלי דת וספרי קודש ואין לבטלם מפאת הערך של חופש הביטוי בדיוק כפי שאין לבטל את החוקים המגנים על סמלים וסימני מסחר במסגרת החוק". עוד נכתב: "דגל ישראל הוא אני ואתה ואת, הוא והיא, הם והן, אנחנו וילדנו. וגם מי שהלכו ולא ישובו אלינו. ומי שפוגע בדגל המדינה פוגע בכולנו. וכאשר הפגיעה בדגל נעשית בכוונת מכוון ומתוך מטרה לפגוע בזולת וברגשותיו הפגיעה היא קשה עוד יותר והחברה צריכה להוקיעו ולהעמידו על מקומו".

עורך דינו של אסתרוביץ יאיר נהוראי, מבקש למחוק את סעיפי האישום המתייחסים לכניסה לשטח ציבורי בהר הרצל ובגבעת התחמושת בטענה לאפליה, משום שלדבריו מדובר בשטח ציבורי. וקובע: "אין חולק כי במעשיו של הנאשם יש פגיעה קשה ברגשות הציבור" נכתב בטיעונים המקדמיים, "עם זאת, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע כי הפגיעה, קשה ועוצמתית כפי שהיא, אינה מהווה עבירה פלילית. הפגיעה ברגשות הציבור כפי שעולה מעובדות כתב האישום אינה קיצונית וחמורה דיה עד כדי פגיעה בחופש הביטוי". אומר עורך דינו בטענה לבית המשפט שיכריע בשבועות הקרובים לדעתו האם זה שוה ערך לספר קודש או לא.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.