התפללו: הגרב"צ אזרחי אושפז

העתירו: הגרב"צ אזרחי אושפז בבית החולים ולאחר בדיקות נתגלה המחלה בגופו