אפשטיין פורש – הפלג תומך באלקין

בעיתון 'הפלס' תתפרסם הבוקר כתבה בה יקראו ציבור בני התורה של הפלג הירושלמי להצביע לאלקין לראשות העיר. האם אגודת ישראל ויחד יחברו לאלקין? כל הפרטים

בעיתון 'הפלס' תתפרסם הבוקר כתבה בה יקראו ציבור בני התורה להצביע לאלקין לראשות העיר: "מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, החליטו כי למנוע את בחירתו של מועמד שר הביטחון אביגדור ליברמן לראשות עיריית ירושלים, וזאת ע"י תמיכה במועמד לראשות העיר השר זאב אלקין".

הלילה, הקריין בקו 'במערכה' של הפלג הירושלמי, הכריז בפתאוס על התמיכה במועמד הליכוד לראשות העיר, ונימק: "בהוראת גדולי הדור שליט"א חיים אפשטיין יסיר את מועמדותו לראשות העיר, ציבור בני התורה מתבקשים לתמוך בזאב אלקין שהינו מועמד חובש כיפה. על דייטש: "הוא רק מתרברב שהוא חרדי ואחראי להוצאת החרדים לשוק העבדים".

עכשיו מקוים בפלג הירושלמי כי לאחר "הכשרת השרץ", יצטרפו גם אגודת ישראל ויחד למהלך, ויחברו יחד להכתרתו של אלקין לראשות העיר. "אם הפלג תומך באלקין – אז בטח גם חסידי גור יכולו לתמוך בו", סבורים בפלג.

הפלס מוסיף כי גדולי ישראל שליט"א אמרו, שבמצב שנוצר, יש לפעול כדי למנוע בחירת מועמדו של השר ליברמן, הלוחם בצורה אקטיבית נגד כל דבר שבקדושה ואשר עומד מזה שנים בראש המערכה העויינת נגד בני הישיבות.

הפלס ממשיך לנמק את החלטת רבותיהם: "למרות המצב העובדתי הברור, שבו מתמודדים שני מועמדים של סיעות חרדיות, ששניהם לא הצליחו להשיג תמיכה כלל-חרדית מעבר לתמיכה הספציפית והמוגבלת של הרשימה שבראשה הם עומדים, התנהלה בשבועות האחרונים מערכת תעמולתית מטעם המועמד החדש יוסי דייטש, כולל בבטאונים המפלגתיים החרדיים, שהציגה אותו ללא הרף בתור "המועמד החרדי היחיד", וזאת בעוד, שזמן רב קודם לכן כבר הוצג מועמד חרדי, ותיק יותר, שכבר התמודד בבחירות הקודמות, וגם הפעם היה המועמד החרדי הראשון שהציג מועמדותו בהוראת מרנן גדולי ישראל שליט"א.

הפלס מציין כי "למעשה, במצב שנוצר, התברר עתה שלשני המועמדים של הסיעות החרדיות אין אפשרות לקבל את תמיכת כלל המפלגות החרדיות. המועמד של רשימת אגו"י לא הצליח לקבל אף את תמיכת השותפים הפוליטיים הטבעיים של סיעתו, שצועדים יחדיו בגוש פוליטי משותף בכנסת ובמרבית ערי הארץ, ואילו בעיר ירושלים העדיפו, יחד עם מפלגה חרדית נוספת, לחבור למועמד שאינו חרדי, בשל אינטרסים פוליטיים שונים ומשונים, כאשר בד בבד הם ממשיכים לקיים את השותפות הפוליטית באזורים אחרים".

"במצב זה התברר, שאין כל אפשרות לבחירתו של מועמד חרדי כזה או אחר, וכך עלתה לפני מרנן גדולי ישראל שליט"א השאלה במי יתמכו ציבור בני התורה המבינים בעם, כדי להעדיף מבין האופציות השונות את המועמד הריאלי המועדף, ביחס למועמדים האחרים. כידוע, בכל מערכות הבחירות שהתנהלו בעשרות השנים האחרונות, בכל ערי הארץ, עלו תמיד שאלות מסוג זה שבהן הכריעו מרנן זצוק"ל ויבדל"א איזה מועמד יש להעדיף מבין המועמדים של המפלגות השונות, ולו רק כדי שלא לסייע לבחירתם של מועמדים אחרים שמייצגים גישה מדאיגה יותר בענייני היהדות.

"שלושת המועמדים האחרים המתמודדים על ראשות העיר הם השר זאב אלקין, וחברי מועצת עירית י-ם עופר ברקוביץ ומשה ליאון".

וכך נכתב בהפלס – המועמד משה ליאון, שאמנם הינו חובש כיפה, אך נמנה על ותיקי מפלגת 'ישראל ביתנו' ואיש אמונו של השר אביגדור ליברמן, שנודע כאחד מראשי הלוחמים נגד ענייני הדת וכל דבר שבקדושה. רק בשנה האחרונה הופיע ליברמן בארוע הסתה פרובוקטיבי, שהתקיים במהלך ביקור מתוקשר במתחם 'ביג' והעסקים הפתוחים בו בעיר אשדוד, תוך חילול שבת המוני ותמיכה פומבית בעסקים המוכרים בשר חזיר. כידוע, השר ליברמן וחברי מפלגתו הם גם ראשי הלוחמים למען גיוס בני הישיבות, 'גיורים' רפורמים ועוד. למותר לציין, כי הציבור החרדי חייב לעשות כל מאמץ כדי למנוע עמדת כח נוספת שתאפשר לשר ליברמן לקדם את עמדותיו המסוכנות, וכן חייב להבהיר כי לא ייצא חוטא נשכר וכי מי שלוחם נגד הציבור החרדי ייבלם בכל תחום שבו יבקש לקדם את אנשיו.

המועמד עופר ברקוביץ' נמנה אף הוא על רשימה שבקדנציה האחרונה פעלה מתוך אג'נדה חילונית מובהקת. אמנם, במערכת הבחירות הנוכחית שומר על עמימות בעניינים הנוגעים לעימותי דתיים-חילוניים ונמנע מלהשמיע אמירות פרובוקטיביות. יחד עם זאת, מועמדותו נתמכת ע"י קואליציה של מפלגות וגופים חילוניים מובהקים ומיליטנטיים, וקיים חשש שהדבר ישפיע על עמדותיו.

"האופציה היחידה שנותרה היא השר זאב אלקין, מועמד שומר תורה ומצוות, שאמנם מזוהה כדתי-לאומי אך ידוע כמי שנוקט בגישה הוגנת כלפי הציבור החרדי. השר אלקין שימש כיו"ר סיעת הליכוד, יו"ר ועדת הכנסת, יו"ר הקואליציה, ויו"ר ועדת החוץ והביטחון, ומאז נכנס לממשלה שימש בעבר כשר להגנת הסביבה, עתה כשר לענייני ירושלים וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני.

הפלס כותב לסיום, כי ע"פ הוראת מרנן גדולי ישראל שליט"א התקיים בירור עם השר אלקין לגבי עמדותיו העקרוניות, ובמהלכו התברר כי ניתן להבטיח באמצעותו את שמירת הסטטוס-קוו והדאגה למניעת אפלייתו של הציבור החרדי וציבור בני התורה בירושלים, בשורה של נושאים. אי לכך החליטו גדולי ישראל שליט"א, כי במצב שנוצר יש לבחור בשר אלקין לראשות העיר, וזאת כדי למנוע אפשרות בחירתו של המועמד המייצג את השר ליברמן, שלוחם בכל הזדמנות נגד כל דבר שבקדושה.

לגבי האפשרות לתמוך ביוסי דייטש כמועמד חרדי, מנמק הפלס בהרחבה, כי "הרב חיים אפשטיין קיבל את הוראת גדולי ישראל כבר בשלהי חודש תמוז תשע"ח, וכפי שהתפרסם אז ב'הפלס', ואין חולק על כך שכאשר הוצגה מועמדותו היה נציג 'בני תורה' המועמד החרדי היחיד".

"עם קבלת השליחות פנה שוב ראש רשימת 'בני תורה' לכלל המפלגות החרדיות והציבור החרדי, להתאחד סביב מועמדותו, שכן בדיקת הנתונים הוכיחה שתמיכה חרדית נרחבת עשויה להביא לבחירתו, בפרט בסיטואציה שהסתמנה כבר, כאשר קולותיהם של שאר המצביעים מהאוכלוסיה הכללית יתחלקו בין כמה מועמדים שאינם חרדיים".

"למרבה הכאב, המפלגות החרדיות נמנעו אז במופגן מלהכריז על תמיכה במועמד החרדי היחיד, ואף סירבו לקיים דיונים בענין זה, וזאת ככל הנראה מתוך העדפת אינטרסים פוליטיים וכיתתיים על פני ההזדמנות של התלכדות סביב מועמד חרדי".

"אם לא די בכך, לאחר מספר שבועות הודיעה סיעה חרדית אחרת, כי היא שוקלת להציב מועמד מטעמה ולהציגו כמועמד החרדי היחיד והמועדף".

"לימים התברר שגם מועמד חרדי זה – ראש רשימת אגו"י יוסי דייטש – נתקל בקשיים, גם בקרב סביבתו הפוליטית הקרובה ובקרב שותפים פוליטיים של מפלגתו. יצויין שכבר בעת הכרזתו הראשונה, כי הוא שוקל להציג את מועמדותו הכריז כי הדבר ייעשה רק לאחר שיוודא כי הוא זוכה לתמיכה מקיר אל קיר של המפלגות החרדיות. המועמד אף הבטיח בצורה חד-משמעית לרבנים ולקהלים השייכים למפלגתו, כי לא ייכנס להרפתקאה של התמודדות על ראשות העיר, באם יתברר לו שאין התלכדות כוללת ומוחלטת של כלל המצביעים החרדיים סביב מועמדותו".

"בשבוע שלפני הגשת הרשימות והמועמדים התברר סופית, ששתי מפלגות חרדיות אחרות, ש"ס ודגל, אינן מוכנות לבחור גם במועמד החדש, אלא מעדיפות לתמוך רשמית במועמד שאינו חרדי, משה ליאון, איש אמונו של השר ליברמן שנודע בדעותיו האנטי-דתיות, וכפי שעשו בבחירות הקודמות. כך התברר שגם המועמד החדש מטעם סיעת אגו"י יקבל אך ורק את קולותיהם של מצביעי מפלגתו אגו"י בלבד, ולא מעבר לכך. יצויין, כי ברשימת 'בני תורה' גם הובע ספק רב האם ניתן לתמוך במועמד המדובר, מבחינה עקרונית, וזאת כמי שמייצג דרך שאין רוח חכמים נוחה הימנה, בשל תמיכתו המוצהרת באקדמיזציה חרדית. למעשה, השאלה לא עלתה כלל לדיון מעשי, שכן, כאמור, עוד בטרם הגשת המועמדים התברר שאין למועמד זה כל סיכוי ויתרון אלקטורלי, משום שלא הצליח להשיג תמיכת מפלגות חרדיות אחרות ואיבד פוטנציאל של כמחצית הבחורים החרדיים".

4 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. אומנם

  יוסי דייטש איש ראוי אבל אין לו שום סיכוי ריאלי במצב הנוכחי חבל שהוא מתעקש סתם

  יוסי |
  הגב
 2. בגלל פוליטיקה פנימית קטנונית אתה כאדם חרדי, דתי תסכים לוותר על זה?

  עם מספרים לא מתווכחים!
  בירושלים ישנם כ-640.000 בעלי זכות בחירה (בזבי"ם)
  חלוקת הבזבי"ם היא כדהלן : כ- 218.000 ערבים כ-255.000 לא חרדי, כ-162.000 חרדי,

  אחוז ההצבעה לפני 5 שנים 38% הפעם הצפי הוא כ-41% הצבעה מכלל הבוחרים, שהם כ-62% מבעלי זכות הבחירה היהודי (חלק מהסיבה לעליית מספר המצביעים היא מכיוון שיום הבחירות לרשיות הפך ליום פגרה)

  במרוץ הנוכחי מועמד שיביא 100.000 קולות בסיבוב הראשון מקבל יותר מ-40% ומנצח בסיבוב הראשון

  יהדות התורה (ללא מצביעי עץ) קיבלה לפני 5 שנים כ-53.000 קולות, על פי הגידול הטבעי בלעה"ר כבעבר, היא תגיע ל- 60.000 קולות,

  ליחד – אלי ישי הצביעו לבחירות האחרונות בכנסת כ-18.000 קולות, בהנחה שמרנית, כ-8.000 קולות יצביעו עבור יוסי דייטש,

  נשאר ליוסי דייטש לגייס כ-8.000 עד 10.000 מצביעים נוספים מתוך הציבור הדת"ל החרדל"י והכללי, שבאווירה בה יוסי מתקבל בשבועות האחרונים אחרי כמה הופעות תקשורתיות מעולו, נראה שציבור זה מעריך ומוקיר את יוסי כדי לעבור את ה40% ולנצח!

  תזכורת: בבחירות לפני 10 שנים מול מועמד חזק אחד (ניר ברקת) גרף הרב מאיר פרוש כ-13.000 קולות במגזר החילוני, הרב אורי לופוליאנסקי זכה ל-20.000 קולות במגזר החילוני כאמור הפעם אפשר לנצח עם פחות מזה,

  קהל המצביעים של הפלג שמונה גם הוא כ-8.000 בזבי"ם לא נלקח כלל בחשבון בחישוב הזה,

  בסיבוב השני: דייטש לוקח בוודאות וזאת משתי סיבות עיקריות:

  בסיבוב שני אין יום פגרה ביום הבחירות ברקת קיבל במקסימום 115.000 קולות, ולפי החישוב לעיל יש את זה כמעט במילואו בתמיכת החרדים וקצת חרדל"י

  אין פעילות של המפלגות שמוציאות את המצביעים לקלפיות,

  בחישוב קר ופשוט כל כך של המספרים כשהציבור החרדי מתאחד יוסי דייטש מנצח כבר בסיבוב הראשון,
  בגלל פוליטיקה פנימית קטנונית אתה כאדם חרדי, דתי תסכים לוותר על זה? אל תנהל את הפוליטיקה,, תדון במספרים, הם מנצחים!

  דוד |
  הגב
 3. אין סיעתא דשמיא לדגל התורה וש"ס

  יום שני בצהריים. זה סופי. אין סיעתא דשמיא למפלגה שניפה את הפשרות על דגלה. אין סיעתא דשמיא למפלגה פלגנית שהנכדים הם הקובעים ומשתמשים בדמויות הרבנים. פינדרוס נפסל סופית. לאחר דיון סוער שנערך הבוקר בבג"ץ, כשבמהלך הדיון היה נראה כבר בברור לאן הפסק נוטה. השופטים גערו כל העת בעורך הדין של פינדרוס עמית חדד, ומיד נביא קטעים רלוונטים. ואכן לערך בשעה 12.30 ניתן הפסק בשני מילים: העתירה נדחית. נימוקים יינתנו מאוחר יותר. בכך נותר פינדרוס בחוץ.

  בעקבות המתח שלפני כן והרוח לאן ההחלטה נוטה, לקחו זאת פעילי דגל התורה קשה מאוד, כאשר אחד מראשיה, ר' דוד כהן מישיבת חברון הישנה, חש שלא בטוב במהלך השיעור כללי, ורופא הוזעק למקום לטפל בו. גורמים רבים מגיבים: שכך דרך הפוליטיקה והמריבות, ומי שלא מסוגל לא לקחת זאת קשות, שלא יצא להרפתקאות

  בעקבות זאת, הודיע ר' דוד כהן שהוא פורש מענייני הציבור עד הבחירות ולא ישתתף יותר בכינוסי בחירות. ויהיו שיאמרו: הנה עוד קליפת בננה של הדגלונים.

  מדובר במכה הרבה יותר קשה וכואבת ממה שאתם מדמים בעצמיכם. זה לא רק פסילת פינדרוס. זה מכה לכל ההתנהלות של הדתיים ממפלגת העסקנים והפשרות. כשאין ערכים, אז אין הצלחות. יתרה מכך חושב לחזור ולהדגיש שוב: אם הם לא יודעים איך להגיש מועמדות נכונה, לך תסמוך עליהם בחוק הגיוס ובשאר עיקרי הדת.

  יתרה מכך: והאלילים כרות יכרתון. אם עד היום היה מושג של אמונת חכמים, הרי לאור מה שמתנהל באמת בחצרות בבני ברק, הבינו שדרך היחידה לשרוד, זה להפוך את הרב לאליל – כפשוטו. יש לו רוח הקודש, והוא ודאי לא טועה, וכל ברכותיו וודאי מתקיימות, ולא יתכן שנכדיו עושים שלא מדעתו, וכו' וכו'.

  מה שהיה פשוט תמיד, שמצוה לשמוע בקול חכמים אבל בהחלט בהחלט יתכן יתכן טועה, גם משה טעה כמה פעמים, ויש טעויות לכל אחד, ומשכך כשרב אומר לאסור את המותר או להתיר את האסור – אין שומעין בקולו, וכשרב אומר לעבור על דברי תורה כ"ש שאין שומעין בקולו, את כל זה ניסו למחוק באמצעות אלילות. הפיכת הרבנים למשהו ווירטואלי כזה.

  והנה המכה הגדולה. הגר"ח בירך ותמך, ולדביריהם אף עמד מאחורי כל המהלך, והנה הכל התהפך. זאת אומרת שהברכות לא עובדות והנבואות לא קיימות. זאת אומרת שהכל נכדים ועסקנים.

  דגל הפלגנית |
  הגב
 4. עץ הם החריפים והמשופשפים ביותר בפוליטיקה

  יודעים לקרוא היטב את המפה, להכריע ולקבל מה שמגיע להם בזכות ולא בחסד.

  יוני |
  הגב