'ואהבת לרעך כמוך' – טורו של הרב יעקב גלויברמן

בפרשת 'קדושים' מופיע הציווי 'ואהבת לרעך כמוך', שעליו אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה. מסופר על רבי אהרון הגדול מקרלין שאמר: ״הלוואי ויכולתי לאהוב את גדול הצדיקים שבישראל, כפי שאלוקים אוהב את גדול הרשעים שבישראל״.

שואלים כמה ממפרשי התורה: מה הפירוש והכוונה בביטוי 'כמוך'? לדוגמא, אם יספוג אדם מהלומה בידו או ברגלו, לא יעלה על הדעת שישנא בשל כך את היד או את הרגל בכדי להענישן, שהרי הם חלק מגופו. ואם יגע בהם לרעה, אזי יכאיב לעצמו שוב. כך צריך כל אחד, לראות את כל ישראל בבחינת ׳רעך׳-כגוף אחד, ואז יבין שאפילו אם מישהו עשה לו עוול, אין להחזיר לו כמעשהו ולשנוא אותו, כשם שלא היה עושה זאת לחלקים ולאברים מגופו. מסופר על הצדיק רבי משה לייב מסאסוב שלימד מהי אהבת הבריות. פעם הגיע הצדיק לאכסניה שם ישבו איכרים ושתו לשכרה. כאשר אחד מהם היה שתוי ומבוסם כהלכה, פנה לשכנו ושאל: אמור לי: אתה אוהב אותי או לא? השיבו שכנו: אני, אני אוהב אותך מאוד… השיכור לא הרפה ממנו, ואמר: אתה אוהב אותי מאוד? איך אפשר הדבר, בשעה שאין אתה יודע מה חסר לי…? אמר הרבי: זו אהבת הבריות אמיתית-לדעת מה חסר אצל השני!

חד וחלק

למקום שאני אוהב – שם רגלי מוליכות אותי.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.