בעקבות האסונות: האדמו"ר מויז'ניץ הורה: "שלא ישיחו בין גברא לגברא"

 בעקבות שורה של אסונות שפקדו את חסידות ויז'ניץ  הורה האדמו"ר  מויז'ניץ לשמר מספר תקנות ולהתחזק  בתקנה שלא ישיחו בביהמ"ד אף לא בין גברא לגברא בעת  קריאת התורה.

 "אפשר לעיין בספרים בהפסקות אלו, אך לא להרבות בשיחות חולין". הורה האדמו"ר.

בביהמ"ד סובבים משגיחים אשר נתמנו לשמור על כך, חלקם אף זכו להתמנות ע"י האדמו"ר הק' זי"ע. בדברים אשר נשא לפניהם, שח את זכרונתו,  עת תיקן אאמו"ר הק' זי"ע תיקון גדול זה בחיי אביו הק'.

בעת דרשתו בביהמ"ד מינה אז ח' משגיחים, וזקני הק' הפטיר על אתר: "און איך בין דער ניינטער". אזי עלה ברעיוני, שלזה דאג זקה"ק להיות התשיעי, כי ט'הוא אמת במס"ק, ואמת קביעא וקיימא,  וע"פ תורתנו הק' אין לשוח בעת התפילה וקריה"ת. סובבתי היום בביהמ"ד בשעת קריה"ת, אמנם לשמחתי לא הבחנתי במכשלות גדולות, אולי הרגישו כי ברצוני לשוחח היום מכך, אך מ"מ דברים אלו צריכים חיזוק.

כמו כן הורה האדמו"ר שלא ליטול את מכשיר הפלאפון לבית המדרש  "מה מבורך הוא הדבר שלא יטול עמו כלל את מכשיר הטלפון לבית הכנסת, ולכה"פ לכבותו כליל".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.