ומשבתותי העלימו עיניהם: על חילולי השבת במירון

מאמר הלכתי מקיף על חילולי השבת במירון מאת הרב פנחס שפירא, אב בית הדין שערי שלום בבית-שמש ומחבר שו"ת בריתי שלום

 

לֹא תַעֲשׂוּ לָכֶם אֱלִילִם וּפֶסֶל וּמַצֵּבָה לֹא תָקִימוּ לָכֶם וְאֶבֶן מַשְׂכִּית לֹא תִתְּנוּ בְּאַרְצְכֶם לְהִשְׁתַּחֲו‍ֹת עָלֶיהָ כִּי אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם: אֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ וּמִקְדָּשִׁי תִּירָאוּ אֲנִי ה': (ויקרא פרק כו פסוקים א-ב)

הַבָּנִים מְלַקְּטִים עֵצִים וְהָאָבוֹת מְבַעֲרִים אֶת הָאֵשׁ וְהַנָּשִׁים לָשׁוֹת בָּצֵק לַעֲשׂוֹת כַּוָּנִים לִמְלֶכֶת הַשָּׁמַיִם וְהַסֵּךְ נְסָכִים לֵאלֹהִים אֲחֵרִים לְמַעַן הַכְעִסֵנִי: הַאֹתִי הֵם מַכְעִסִים נְאֻם ה' הֲלוֹא אֹתָם לְמַעַן בֹּשֶׁת פְּנֵיהֶם: (ירמיה פרק ז פסוקים יח-יט)

מחלל שבת כעובד עבודת כוכבים (רש"י במסכת יבמות דף ו עמוד א)

גרימת חילול שב"ק ע"י שוטרים וסדרנים לצורך שמירת הסדר באירוע המתקיים קודם השבת

הרז"ה במסכת שבת מנמק את ההלכה שאין מפליגין בספינה לדבר הרשות בשלושת הימים שקודם השבת (שבת י"ט ע"ב), מחמת שע"י כך עלול להיגרם חילול שבת לצורך פיקוח נפש.

וכתב הריב"ש בתשובותיו (סימן י"ז וסימן ק"א) שמדבריו אנו למדים שלצורך מצוה מותר להפליג בספינה קודם השבת אף שאח"כ לחלל שבת לצורך פיקוח נפש.

הרדב"ז בתשובה חולק על כך, מחמת שרוב הראשונים (הרי"ף והרמב"ן ועוד) נימקו אחרת את ההלכה הנ"ל, ולפי נימוקם אין מקור לקולא זו.

להלכה – מרן השלחן ערוך (בסימן רמח סעיף ד) פוסק להלכה את דברי הריב"ש, ואילו המגן אברהם וכן המשנה ברורה (בביאור הלכה) מביאים את דברי הרדב"ז ויתר המחמירים.

ובחידושי ר' שמואל (כתובות סימן ד אות א) כותב להוכיח מדברי הרז"ה עצמו לגבי ברית מילה (שכדבריו נפסק להלכה) שאם נשפכו המים החמים שהוכנו לתינוק קודם הברית שאמורה לחול בשבת – תידחה הברית כדי שלא לגרום חילול שבת לאחריה, ומסיק הגר"ש רוזובסקי שגם הרז"ה לא התיר אלא רק במקרה של ספק אם יצטרכו אח"כ לחלל שבת, ולא במקרה שוודאי יצטרכו אח"כ לחלל שבת לצורך פיקוח נפש.

לעומתו, הסטייפלער (קה"י שבת סימן טו) מחלק בדעת הרז"ה בין קודם השבת לתוך השבת, ודעתו שלדעת הרז"ה מותר לגרום חילול שבת לצורך פיקוח נפש ע"י מעשה הנעשה קודם השבת, ורק ע"י מעשה הנעשה בשבת עצמה אסור, זאת מאחר שבתוך השבת חלה חובה מיוחדת להישמר מכל גרימת חילול שבת אף לצורך פיקוח נפש. [ויעו"ע בספרי שו"ת בריתי שלום חלק ב סימנים א-ב שהבאתי מארבעה מקומות שונים בתשובות הגאונים שסוברים שאסור לגרום לחילול שבת לצורך פיקוח נפש גם ע"י מעשה הנעשה קודם השבת.]

גרימת חילול שב"ק ע"י שוטרים וסדרנים לצורך שמירת הסדר באירוע המתקיים בשבת

העולה מן הדברים, שאמנם נחלקו ודנו הפוסקים לגבי גרימת מצב של פיקוח נפש בשבת ע"י מעשה הנעשה מערב שבת, אך אם המעשה הגורם נעשה בשבת – בזה לכל הדעות אין היתר.

גרימת חילול שב"ק ע"י שוטרים וסדרנים לצורך שמירת הסדר באירוע שיתקיים במוצ"ש

ולגבי גרימת חילול שב"ק לצורך אירוע שיתקיים לאחר השבת – באם לא היתה שום אפשרות לבטל את האירוע המתוכנן למוצ"ש, כי אז היה דומה נידון זה רק לנידון מחלוקת הפוסקים לגבי ערב שבת. אכן, מכיון שהמציאות היא שיש בידי כוחות המשטרה אפשרות לסגור את הכבישים ואת מקום האירוע מיד במוצאי שבת, ואף למסור על כך הודעות לציבור – ע"כ דומה נידון זה גם לנידון של חולה שיש בו סכנה אשר ע"י מאמץ ניתן להצילו בלא חילול שבת, שפסק המשנה ברורה (בסימן רע"ו ס"ק א', וכן בסימן שכ"ח ס"ק ל"ט) לאיסור, ובביאור הלכה (בסימן רע"ו סעיף א' ד"ה 'מותר') פסק שהמקיל בזה חייב מיתה!

גרימת חילול שב"ק ע"י חיילים ושוטרים לצורך שמירה ביטחונית על משתתפי אירוע

אך יש לסייג, שכל הדברים האמורים לעיל נאמרו רק לגבי פעולות אזרחיות של שמירת הסדר הציבורי, אך כאשר מדובר על פעולות שנועדו לשמירה ביטחונית מפני אויבנו הצרים עלינו לכלותנו – כי אז בוודאי שאין חשש, וזאת מטעם שאם נצטרך לחשב בכל דבר מהתנהלותנו את הטורח שזה גורם בשב"ק לכוחת הביטחון, א"כ תצא יד הישמעאלים על העליונה שמצליחים חלילה לשבש את אחיזתנו בארה"ק, וע"כ דומה נדון זה לדין עיירות ספר שבאו עליהם נכרים בשבת שמחללים שבת להצילם אפילו כשהנכרים באו רק על עסקי ממון ולא על עסקי נפשות (עירובין מ"ה ע"א).  

הכותב הוא אב"ד ביד"צ שערי שלום בבית-שמש ומחבר שו"ת בריתי שלום

 

7 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. בויאן=חילולי שבת. הם שונאים ספרדים ניצלו שוטרים עדות מזרח לחלל שבת קודש
  אין כפרה ביום כיפור גדול המחטיאו… שמכם לדראו עולם תורתכם תורת ערב רב ועמלק

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 2. כל הדיון מבוסס על כך ש"כאילו" מעשה הדלקת המדורה גרמה חילול שבת. הנכון הוא שבכל מקרה וללא קשר לשעת ההדלקה, האלפים היו עולים למירון וממילא המשטרה צריכה להיערך.
  הפיתרון היחיד היה לגרום שלא יעלו למירון לפני יום ראשון בבוקר. דבר שבלתי אפשרי בכלל. אין מי שיכפה הוראה כזאת.
  מצד שני הרעיון העולה כאן שהמשטרה "תסגור" את השערים למירון מיד לאחר צאת השבת. הוא תיאורטי בלבד ולא מציאותי. כמובן לכל בר היגיון

  שמואל אליעזר |
  הגב
  • מה שלא הבנתי ממך שאיפה כתוב בדיוק שבגלל לג בעומר מותר לחלל שבת. אז לא תקיים את לג בעומר בכלל. (ובוודאי שאם זה שעלו ללג בעומר למירון גם אם זה בלג ביום יגרום לחילול אסור לעלות חד משמעי) אין חכמה ואין תבונה וכו'

   אלי |
   הגב
   • הנושא הנ"ל "גרימת חילול שב"ק ע"י שוטרים וסדרנים לצורך שמירת הסדר באירוע שיתקיים במוצ"ש" הוא רחב מאוד, ויתכן שמה שכתוב במאמר הנ"ל צודק!
    אבל!!!
    אם כבר דנים בעניין זה, אולי כדאי לדון במבט רחב ולא רק בנושא מירון, לדוגמא: חילולי החג ההמוני שמבצע צה"ל בעיר העתיקה בירושלים בחג שבועות בכדי לאפשר לקהל המונים לבוא לכותל בחג, האם זה מותר? אולי צריך לאסור לבוא לכותל גם בשבת רגילה כי בוודאי שש יותר אבטחה? ומה אם ככל התנחלות הבודדות שבהרי חברון, ומה את תושבי הרובע המוסלמי שצה"ל שולח חיילים 24/7 להגן עלהם, הא.
    צריך להוציא פסק שאסור לגוא שם שהרי יש אפשריות להתגורר בארץ ישראל ללא תוספות של חילול שבת.

    אשמח לקבל מאמר מקיף על העניין הזה.

    איש פשוט |
    הגב
    • איש פשוט, נראה שפשוט לא קראת את הקטע האחרון במאמר, שמסביר בצורה ברורה את ההבדל בין המקרים.

     פשוט איש |
     הגב
   • אני מסכים שאם הדבר היו תלוי בידי הרבנים היו מבטלים את ל"ג בעומר לגמרי ביום ראשון.
    אבל לצערינו המצב לא ככה. והאלפים יעלו גם אם תוציא אלף פסקי הלכה באינטרנט ותחת כל עץ רענן. וממילא כל הדיון תיאורטי בלבד
    ולכן המשטרה חייבת להיערך.

    שמואל אליעזר |
    הגב