ומשה היה רועה • שנה להסתלקותו של קדוש ישראל בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זצוק"ל וזיע"א • טור מרגש

פרשתנו השבוע היא כי תשא-פרה.  סילוקו של צדיק.
בפרשה כתוב: לא ידענו מה היה לו. וכי ישראל לא ידעו בגדולת משה רבינו?.
הישועות משה. בדברי מוסר חודר עצמות.
כאשר בני ישראל מקבלים מנהיג אין מקום לשאלות חקירות ודרישות.
יש לקבל דבריו ללא עוררין וביקורת מתוך ידיעה ברורה שלא את הכל צריך להבין
לפנים ידעו שאת הוראותיו של הצדיק יש לקבל בפשטות. ואילו כהיום לגודל הצער. אין באים לבקש ולדרוש תיקון נפש. וגם כאשר הצדיק חפץ בעצמו ליתן להם תיקון לנפשם הם מתחילים להתווכח עמו.
תחת לבקר הצדיק ומעשי הרבי. יש לו לאדם לבקר את מעשי עצמו וכאשר יעשה כך – ממילא כבר לא יבקר את מעשי הצדיק
וכל יהודי חייב מורה דרך שישמע בקולו וממנו ישאב חיותו.
דברים קדושים שאמר מסבא רבא שלי מהרבי ר' אלימלך מספרו הקדוש נועם אלימלך.
שלכאורה איך יתכן שמטבע תהיה כפרה על נפש אדם. אלא שהקב"ה הראה מטבע של אש ואמר כזה יתנו ללמדנו שעבודת ה' צריך שתהיה ביקוד אש בחמימות הן לתפלה. הן ללימוד התורה.  והן לקדושת השבת.
וצדקתו עומדת לעד יהי דברים אילו לע"נ הטהורה של האי קודש וטהור רבן של ישראל הרה"ק רבי משה יהושע בן הרה"ק רבי חיים מאיר זצוק"ל וזיע"א .
והכל דברי אלוקים חיים משמו ולזכרו הטהור.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.