ועדת החינוך קוראת למשרד החינוך להגדיל את סכום מלגות הסיוע בתשלומי ההורים

ח"כ מרגי פנה למשרד החינוך לשקול ולהגדיל את התקציב לאור הגידול בצרכים

בדיון שהתקיים הבוקר בוועדת החינוך ביוזמת ח"כ יוסי יונה (המחנה הציוני) עלה כי תקציב המלגות של משרד החינוך יעמוד גם בשנה הבאה על 100 מיליון ₪. הדברים נאמרו ע"י נציג משרד החינוך במענה לטענות בדבר קיצוץ בתקציב המלגות המיועדות לסייע בתשלומי ההורים למשפחות מעוטות יכולת. יו"ר ועדת החינוך ח"כ יעקב מרגי קרא להגדיל את התקציב בעקבות הגידול בצרכים.

דודי מזרחי, מנהל אגף התקציבים במשרד החינוך הסביר כי תקציב מלגות המיועד לסיוע בתשלומי ההורים עומד בשנת הלימודים הנוכחית על 100 מיליון ₪ וכך יהיה גם בשנה הבאה. לדבריו, השינוי מהשנה שעברה היה ביצירת סדרי עדיפויות שונים במשרד החינוך לטובת אוכלוסיית ילדי החינוך המיוחד ומרכזי החינוך (מוסדות חינוך לנוער בסיכון). לדבריו, ישנם בתי ספר שמדד הטיפוח שלהם עלה ולכן סכום המלגות שהוקצה עבורם ירד. במקרים בהם ההורים הפסיקו לקבל סיוע ניתן לפנות לוועדת חריגים על מנת לקבל מלגה. עוד צוין כי 45% מתקציב המלגות המיועד לסיוע להורים בתשלומי ההורים מיועד למגזר הערבי וכי משרד החינוך מפקח ומבקר על כל ההליך. לדברי דוד פלבר ממשרד החינוך "בשנה האחרונה קיבלו 230,000 תלמידים מלגה, אני לא יודע להגיד לכם אם זה כיסה את כל הצרכים. במקרי קצה קיימת ועדת חריגים שנועדה לתת מענה למי שלא קיבל מלגה".

ח"כ יוסי יונה אמר בסיום הדיון: "אחד התפקידים החשובים שלנו כנבחרי ציבור הוא לפקח על פעילותם של משרדי הממשלה. ללשכתי הגיעו פניות מהורים שונים מרחבי הארץ על כך שהשנה בניגוד לשנים קודמות הן לא קיבלו מלגה. נציג משרד החינוך אמר בדיון כי התקציב לא קוצץ אולם מספר הילדים שזקוקים למלגה עלה. המשמעות בפועל היא קיצוץ. אם יש הורים שלא יכולים לעמוד בגובה התשלומים בשל מצבם הכלכלי והמשרד אינו נותן להם מענה אז קיימת בעיה חמורה. על משרד החינוך לקבוע קריטריונים שקופים למתן מלגות ולספק להורים כתובת אליה ניתן לפנות על מנת לברר פרטים בעניין זה. אני
מברך על הודעת נציגי משרד החינוך שבכוונתם להעבירה לעיון חברי הוועדה נתונים מפורטים ברמת בית ספר על אופן חלוקת המלגות להורים."
יו"ר ועדת החינוך, ח"כ יעקב מרגי (ש"ס) קרא למשרד החינוך ליידע את ההורים בכל מוסדות החינוך בדבר קיומה של קרן מלגות בית ספרית המסייעת בתשלומי ההורים ובקיומה של ועדת חריגים אליה ניתן לפנות במקרים שבהם לבית ספר אין תקציב למלגה אך המשפחה אינה יכולה לעמוד בתשלומים. ח"כ מרגי פנה למשרד החינוך לשקול ולהגדיל את התקציב לאור הגידול בצרכים ולאור העובדה שלא עודכן בשנים האחרונות.