"ועדת השרים מנסה בגסות לעקוף את הפוליטיקאים החרדים בירושלים"

המשנה לראש עיריית ירושלים וחבר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה דב קלמנוביץ' (סיעת מאוחדים), מדגיש כי ועדת השרים למקומות הקדושים מנסה לעקוף את ועדת תכנון ובנייה הסטטוטורית בעירייה שהיא הגוף המוסמך החוקי לדון בכל הנוגע לתכנון ובניה ברחבי ירושלים ובכללם רחבת הכותל

בעקבות החלטת שרת המשפטים איילת שקד על פרישתה מהוועדה הדנה באישור מתווה הכותל ובעקבות הודעת ראש הממשלה נתניהו כי יעביר את ההחלטה להרחבת הכותל באופן מיידי, מודיע המשנה לראש עיריית ירושלים, וחבר סיעת "מאוחדים" למועצת העיר, חבר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעירייה ומשנה לראש העיר דב קלמנוביץ' כי "ועדת השרים חורגת באופן חד משמעי מסמכותה. בחוק התכנון והבנייה מוסבר בצורה ברורה כי שר האוצר רשאי להתערב בחוקי התכנון אך ורק אם יש לכך סיבות ביטחוניות או לאומיות המצדיקות זאת וגם כך באופן זמני, אך במקרה של מתווה הכותל ברור שזה לא המקרה. הסיבה לכך שועדת השרים מבקשת לעקוף את חוקי התכנון והבניה של עיריית ירושלים ולא לתת לוועדות הסטטוטוריות לעבוד לפי הספר והחוק, היא כי הם יודעים שהוועדה המקומית לתכנון ובנייה שהינה ועדה סטטוטורית, היא בעלת רוב של חברי הסיעות הדתיות והחרדיות והיא בשום קונסטלציה לא תיתן יד לפגיעה בקדושת הכותל ובקדושת ירושלים ובניגוד לדעת רבני העיר. הפגיעה החוזרת ונשנית על ידי הערבים בחוקי התכנון והבניה בהר הבית לא תחזור על עצמה בכותל המערבי".

לדבריו מביא קלמנוביץ' חיזוקים לחוק התכנון והבנייה בו נכתב: "נוכח שר האוצר, במקרים חריגים, כי קיים מיזם בעל חשיבות ודחיפות לאומית שלשם הקמתו נדרשים עבודות או שימושים זמניים שאם ביצועם יותנה באישורה של תכנית או קיומו של היתר, לפי העניין, לא יהיה ניתן לממש את המיזם במועד הדרוש, רשאי הוא, לאחר התייעצות עם המועצה הארצית, לקבוע בצו פטור לביצוע אותו מיזם אף שאין תכנית מאושרת או שלא הופקדה תכנית לעניין אותו מיזם, ובלבד שיתקיימו השינויים המחויבים, לדיון במועצה הארצית יוזמן ראש הרשות המקומית שבתחומה אמורות להתבצע העבודות כאמור באותם סעיפים קטנים, ותינתן לו הזדמנות להשמיע את עמדתו בעניין".

קלמנוביץ': "ברור לכל כי לא מדובר פה בעניין בעל חשיבות לאומית או ביטחונית, שכן הזרם הממסדי השולט כאן הוא הזרם האורתודוכסי, ובעיקר בשל העובדה שהרחבה לרפורמים במרבית הזמן נמצאת יתומה מאדם ואין לה דורש למעט גופים רדיקליים דוגמת נשות הכותל שבאים לעשות רעש ובעיקר לפגוע בקדושת ירושלים. לפיכך, ברור כי בתי המשפט לא ייתנו יד לעקיפת הוועדות הסטטוטוריות שהן הגוף הבלעדי שאחראי על ההחלטה בנושא".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.