ועידת 'דגל התורה' • הלו"ז המלא

ועידת 'דגל התורה' השלישית יוצאת לדרך: חברי כנסת, נציגי ציבור יפארו את הועידה שתתקיים במלון 'ציפורי' בקיבוץ חפץ חיים {היום}

ועידת 'דגל התורה' השלישית יוצאת לדרך: חברי כנסת, נציגי ציבור יפארו את הועידה שתתקיים במלון 'ציפורי' בקיבוץ חפץ חיים. במרכזה רבי שיח ופאנלים פוליטיים.

בפתח המלון, הוצבה תערוכה מושקעת ומפוארת בה מוצגים, תיעוד היסטורי, תמונות, מסמכים נדירים ועדויות מרתקות, מימי הבראשית של צמיחת והקמת תנועת "דגל התורה", שתבטא את ההמשכיות הרוחניות לצד ההתפתחות המפוארת של התנועה שיסודה בהררי קודש, על ידי מתווי דרכה של היהדות החרדית הנאמנה שהוקמה בהכוונתם בארץ הקודש, מרן החזו"א זי"ע, מרן הקהילות יעקב זי"ע, מרן האבי עזרי זי"ע ומרן הגרי"ש אלישיב זי"ע, ומכוחם פועלת תנועת "דגל התורה" ומנותבת עד היום ע"י מרנן ורבנן עיני העדה שליט"א.

הוועידה תיפתח בשעה 16.00 בדיוק במעמד כביר ומרגש בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל חברי מועצג"ת וראשי הישיבות בארה"ק, שיוקדש כולו לחיזוק והאדרת עולם הישיבות והכוללים, ורבבות עמלי התורה בארה"ק שבזכותם העולם קיים ולמענם הוקמה תנועת "דגל התורה". למעמד הפתיחה בו ישתתפו שרי האלפים ושרי המאות ראשי הישיבות שליט"א מכל רחבי הארץ, ישאו דברים גדולי ראשי הישיבות שליט"א, כשבנוסף ישתתפו ראשי הכוללים הגדולים בארה"ק הנושאים על שכמם את משא החזקת לומדי התורה בדורנו בהכוונתם של מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א. במעמד זה תוצג צמיחתו ופריחתו של עולם התורה בכמות ובאיכות תחת הנהגתם של עיני העדה מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, למרות נסיונות ההתנכלות והצרת הצעדים – כן ירבה וכן יפרוץ. כן ישתתף במושב, יו"ר "ועד הישיבות" הרב הגאון רבי חיים אהרן קאופמן שליט"א.

2

בקרב מארגני הוועידה ציינו כי השתתפות מרנן ורבנן ראשי הישיבות שליט"א, תשמש גם הכרת הטוב לנציגי התנועה ושלוחי דרבנן העומדים בכל עת על משמר עולם התורה וחיזוקו, הן בדאגה לזכויותיו, צרכיו ורווחתו והן בעמידה כחומה בצורה נגד כל זוממי רע וגוזרי גזרות המבקשים למעט תורה ולפגוע בשלטון ההלכה בחיי העם היושב בציון, ותחזק את מאות נציגי ועסקני "דגל התורה" מכל רחבי הארץ משתתפי הוועידה, העושים לילות כימים בדאגה למוסדות ולקהילות איש איש במקומו.

מאמצים רבים הושקעו להצלחת ימי הוועידה, כאשר הוועדה המארגנת פעלה בשבועות האחרונים להשלמת ההיערכות על הצד הטוב ביותר למען לא יחסר דבר הן בצד הרוחני והן בצד הגשמי. מהוועדה המארגנת נמסר כי על באי הוועידה להזדרז ולהגיע למלון, ולהירשם על מנת שמושב הפתיחה יוכל להתקיים בשעה היעודה ללא עיכובים וללא איחורים, מה שהכרחי להצלחת הוועידה. לצורך הבטחת הסדר והניהול התקין, יונפקו תגים לבאי הוועידה, עם תמונה ופרטי זיהוי, אשר על כן מתבקשים האורחים, לגלות אחריות ושותפות להצלחת הוועידה החשובה, להגיע מוקדם ולהשלים את הרישום, כדי לסייע בידי ההפקה להשלים את המלאכה למען הצלחת הוועידה.

כאמור, מאות הנציגים והפעילים האמונים על דרכה של תנועת "דגל התורה" ופעילים בשורותיה, יתייצבו היום, לכנסיה שהיא לשם שמים בבחינת "אז נדברו יראי ד' איש אל רעהו", כמאמר מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א, באיחוד וליכוד השורות, לקראת שלושה ימים רצופים הגדושים בתוכן איכותי בו ידונו וילבנו נושאים רבים בהשקפת עולם התורה ודרכים להמשך ביצור וקיום הדת בארה"ק וכדי להתארגן לעשייה לשם שמים בדרך התורה וההשקפה הצרופה ולהניף בכל מקום ואתר את דגל התורה ולקדש שם שמים.

סגירות אחרונות. חברי הוועדה המכינה אמש בבית דגל התורה

גודל השעה וחשיבות הוועידה נחרת היטב בלבבות כל יראי ד', עת עלו לביתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א, חברי הכנסת של "דגל התורה" הרב משה גפני והרב אורי מקלב יחד עם מזכ"ל התנועה הרב יעקב אשר, על מנת לקבל ממרן ראש הישיבה שליט"א הנחיות אחרונות הנוגעות לוועידה. מרן ראש הישיבה שליט"א קיבלם בחביבות יתירה, והתעניין ממושכות בפרטי הוועידה. בהתייחסו לקיום הוועידה אמר מרן ראש הישיבה שליט"א, כי קיומה הוא בבחינת "אז נדברו יראי ד' איש אל רעהו" ויש לכך חשיבות מרובה ביותר בפרט בימים כאלה בהם יש המנסים לפגוע בקודשי ישראל, ואיחל הצלחה לוועידה ולמשתתפיה והוסיף כי כאשר יראי ד' נאספים לקדש שם שמים ונדברים איש אל רעהו יש לקוות כי יתקיים בנו "ויקשב ד' וישמע".

ביום ראשון השבוע, נכנסו חברי הכנסת של "דגל התורה", הרב משה גפני והרב אורי מקלב ומזכ"ל התנועה הרב יעקב אשר למעונו של שר התורה מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, כדי לקבל את ברכתו להצלחת הוועידה. מרן שליט"א קיבלם בחום ובירכם: "שתשרה ברכה במעשי ידיכם ותזכו להגדיל תורה ולהאדירה".

במהלך ימי הוועידה יתקיימו מושבים ופאנלים מרתקים בנושאים שונים הנוגעים לפעילות היום יומית של שליח ציבור – נציג "דגל התורה", כידא אריכתא של מרנן ורבנן גדולי מאורי ומנהיגי הדור שליט"א, הן בצד ההתנהלות ההשקפתית והן בצד ההתנהלות הגשמית.

מושב השקפתי מיוחד ייערך במשנתה של "דגל התורה" בדרכם של מרנן ורבנן עיני העדה, מייסדי התנועה רבנו הגדול מרן הגרא"מ שך זצוק"ל ורבנו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ויבדלו לחיים טובים מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א ומרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א.

מושב מיוחד, יעסוק בנושאי "דת ומדינה", לאור ההתערבות הבלתי פוסקת של בג"ץ, בנושאים המסורים לנבחרי הציבור ובמיוחד לאור ההחלטות המקוממות בנושאים הלכתיים וקדשי ישראל, בניסיון לקעקע מהדרך המסורה לנו מדורי דורות, תוך פגיעה חמורה בסטטוס קוו.

במהלך המושב, בו ישתתפו רבנים, חברי הכנסת של "דגל התורה", עורכי דין ומשפטנים, יידונו דרכים מעשיות ופעולות אופרטיביות, כדי לעמוד מנגד ולעצור מדיניות חדשה זו ולהביע מחאה חריפה על ההתנהלות החמורה כנגד ההלכה וקדשי ישראל. כן ייערך מושב מיוחד ומרתק "מפעלות מרנן ורבנן גדולי ישראל", במהלכו יסוקרו ויידונו מפעלותיהם של גדולי ישראל זי"ע ויבדלחט"א אשר הקימו גופים וארגונים במטרה לגבש את בני התורה כדי שיוכלו לקיים אורח חיים על פי ההשקפה הצרופה של מרנן ורבנן גדולי התורה זצוק"ל ויבדלחט"א. המושב התקיים בהשתתפות חברי הנהלת "יתד נאמן", חברי הנהלת "דגל התורה", חברי הנהלת "תודעה" וחברי הנהלת "שארית ישראל", שהיו אבני המסד אותם ייסד רבינו הגדול מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל על מנת שישמשו אבני מסד לבנינו של ציבור בני התורה.

ff096405-d42f-4b37-8826-7c7e79ed45ad

במושב גם יוקרנו מצגות מיוחדות בהם חומרים היסטוריים על מפעלות מרנן ורבנן גדולי ישראל, סקירה מימי הקמתם ופיתוחם ושגשוגם לאורך התקופות עד עצם היום הזה. משתתפי המושב יסקרו וידונו במפעלים שהוקמו ויוסדו על ידי מרנן ורבנן גדולי הדור זי"ע ויבדלחט"א: "יתד נאמן" כשופרם האיכותי הבלעדי של גדולי הדור, המלווה את כל פעולות עולם התורה, החינוך, הקירוב והחסד ומערכות קדשי ישראל, ומשמש ככלי ביטוי לבני התורה. תנועת "דגל התורה", שיסודה בהררי קודש, המשמשת כזרוע הביצועית למען עולם התורה, לומדיה וציבור החרדים לדבר ד', ע"י נציגים מסורים ונאמנים – שלוחי דרבנן, ברמה הארצית וכמאה נציגים בכל רחבי הארץ.

המושבים השונים יעסקו גם בנושאים מוניציפאליים, שיתנו ויעשירו את המשתתפים בכלים מקצועיים בתחומים השונים הקשורים לעולם המעשה של נציגים מוניציפאליים, לימי העיון בוועידה הוזמנו בין השאר, אנשי מקצוע ומרצים בכירים מהשורה הראשונה בתחום, שישתתפו בפאנלים מקצועיים וייחודים שיערכו לבאי הועידה בימי העיון.

בקרב הנציגים והפעילים ומארגני הוועידה, ניכרת כאמור תחושת התרגשות גדולה נוכח קיום "הוועידה הארצית השלישית" של "דגל התורה", זאת לאחר עשור מהוועידה הקודמת. פעילים ונציגים רבים נוספו מאז לשורותיה של תנועת "דגל התורה" המבקשים וכמהים לחוש את בחינת "אז נדברו יראי ד' איש אל רעהו", בתפילה כי יתקיים "ויקשב ד' וישמע", ושיזכו ביחד "בדגל התורה נלך" ובכך להביא לריבוי כבוד התורה בארץ הקודש ולקידוש שם שמים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.