"וקווי ד' יחליפו כח": כללי הבטיחות לבין הזמנים

משטרת ישראל שמה לה כיעד מרכזי להגביר את הבטיחות בנהיגה המאתגרת של ימי 'בין הזמנים' וכל המאמצים יעשו על מנת שחלילה לא יקופחו חיי אדם עקב נהיגה רשלנית ופזיזה ופונה בקריאת קודש להקפיד על ההוראות הבאות במטרה לחסוך בחיי אדם

ימי בין הזמנים מהווים אתגר גדול לנופשים ולמטיילים. לשם כך קיימים כללים שתפקידם למנוע פגיעה בהנאה על מנת שהחופשה לא תסתיים חלילה באסון.
מניסיון השנים שעברו, עולה כי חלק גדול מאירועים חריגים שהתרחשו בימי 'בין הזמנים' ובחלקם כאלה שעלו בחיי אדם נמצא כי הסיבה העיקרית היא, "אי שמירה" על כללי התנהגות ובטיחות החל מנהיגה שאינה זהירה בדרכים, וכלה בטיולי אתגר בשטחי טבע שונים ללא הכנה וללא הצטיידות מתאימים.

שוטרי משטרת ישראל בכל מחוזות המשטרה ואנשי יחידות החילוץ השלימו את היערכותם לקראת 'בין הזמנים' ובראשם שוטרי ומתנדבי אגף התנועה במשטרת ישראל.
כידוע, ימים אלו מאופיינים בדרך כלל בתנועה ערה של כלי רכב בכבישי הארץ ובהם רבים נוהרים אל אתרי הנופש הפארקים ואתרי טבע.

מאות שוטרי משטרת ישראל בתגבור מתנדבים יפרסו בכל רחבי הארץ וינהלו את התנועה בצירים ובצמתים הראשיים ובדגש על אותם אלה, שנמצאו כמשפיעים ביותר על עומסי התנועה זאת על פי ניתוח שבוצע על ידי מחלקת המחקר של אגף התנועה, בהסתמך על נתוני שנים עברו.
כמו כן, השוטרים יפעלו לסריקת צירים במטרה לאתר מפגעים בדרך ולהסירם, ואיתם יסיירו מתנדבי היחידה לפינוי צירים של אגף התנועה.
למרות פריסת השוטרים הרחבה ישנו צפי לקיומם של עומסי תנועה בעיקר באזורי אתרי קיט ואתרים לאומיים.

חשוב לזכור כי בחופשת 'בין הזמנים' נהגים רבים, ביניהם צעירים, נהגים חדשים וחסרי ניסיון יומיומי בנהיגה עולים בהמוניהם על הכביש ונוהגים שעות ארוכות בכל רחבי הארץ, חלקם אף מסיעים בכלי הרכב בני משפחה נוספים.

בין הזמנים (צילום יעקב נחומי פלאש 90)

משטרת ישראל שמה לה כיעד מרכזי את הבטיחות בנהיגה המאתגרת של ימי 'בין הזמנים' וכל המאמצים יעשו על מנת שחלילה לא יקופחו חיי אדם עקב נהיגה רשלנית ופזיזה.

על מנת להימנע מתאונות דרכים הנגרמים מהיעדר ניסיון בנהיגה, אגף התנועה של משטרת ישראל פונה ומבקש לעשות כל מאמץ שהנהג האוחז בהגה יהיה בעל ניסיון רב ככל הניתן.
בפשטות ניתן לומר כי הוא הנושא באחריות על חיי הנוסעים שאיתו ובחיי הולכי רגל ונהגים אחרים שמסביבו.

משטרת ישראל פונה בקריאת קודש של "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" ומבקשת בכל לשון של בקשה לשמור ולהקפיד על ההוראות הבאות במטרה לחסוך בחיי אדם.

הוראות בטיחות וכללי התנהגות מצילי חיים למשתמשי הדרך

נהיגה בטוחה מחייבת את הנהג לשמירה על חוקי התעבורה ומחייבת אחריות מלאה על תקינות הרכב שברשותו. פרק זה עוסק בגורם האנושי במעורבות בתאונות הדרכים, ובגורם המכאני.

הגורם האנושי

• שמור על חוקי התנועה. ציית לתמרורים , כבד את פס ההפרדה הלבן, תן זכות קדימה.
• שמור מרחק מהרכב שלפניך. שמירת מרחק היא אחת מפעולות הנהיגה הפשוטות
והיעילות ביותר ולמרות זאת בשנים האחרונות 9% מתאונות הדרכים נגרמו בשל אי
שמירת מרחק.
• סע במהירות המותרת על פי חוק ובהתאם לתנאי הדרך (כביש משובש, ראות לקויה וכו')
• אל תנהג לאחר שתיית משקאות אלכוהוליים (כולל בירה).
• הימנע מעצירות פתאומיות ומפניות חדות.
• בשעת עקיפה יש להסתכל לצדדים, ולוודא שהדרך פנויה. אין להתקרב לרכב הנעקף.
באופן הזה מוגבל שדה הראייה ונמנעת האפשרות לחזור לימין במקרה הצורך. זכור! יש
להאט לקראת צומת או מעבר חצייה .
• להולכי רגל זכות קדימה במעבר חצייה. קשה לצפות התנהגות הולכי רגל (בעיקר ילדים
וקשישים). נהג בשטח בנוי בהתאם.
• יש לנסוע בימין הכביש, קרוב ככל האפשר לקו הצהוב. כלל זה תקף בדרכים עירוניות
ובינעירוניות, בכבישים צרים או רחבים, דו – סטריים או חד – סטריים ובכל תנאי מזג אויר.
במקום שלא מסומן קו צהוב, סע סמוך לשפה הימנית של הכביש.
• אין להישאר בנתיב השמאלי בדרך חד סיטרית ללא צורך. היא מפריעה לזרימת התנועה.
יש להשתמש בנתיב השמאלי לעקיפה או נסיעה מהירה יותר מהרכבים בנתיב הימני.
נהיגה בנתיב השמאלי מנוגדת לחוק.
• אין לנהוג לאחור אלא לצורך חניה או יציאה מחניה, וזאת לאחר שננקטו כל אמצעי הזהירות
הדרושים.

בטחון אישי בשעת נהיגה והשפעתו על איכות הנהיגה

• לפני כל נסיעה יש לחגור חגורת בטיחות, ולהקפיד שיתר הנוסעים ברכב יהיו חגורים.
שימוש בחגורת הבטיחות מצילה חיים.
• נהיגה ברכב דורשת מהנהג את מלוא תשומת הלב. בזמן נהיגה אין לעסוק בנושאים
אחרים, כגון עלעול בניירות, קריאת כותרות העיתונים או אף דיבור בטלפון. ואף על פי כן,
החוק אינו אוסר על דיבור בטלפון סלולארי, בזמן נהיגה ברכב, וזאת רק במידה וברכב
מותקנת דיבורית, כך ששתי ידיו של הנהג נשארות על ההגה. נהג המדבר בטלפון סלולארי
כאשר הוא אוחז אותו בידו – צפוי לקנס. חשוב לציין ולהבהיר : הדיבור בטלפון סלולארי גם
בעזרת דיבורית אינו אסור על פי חוק, אולם הוא מסוכן: תשומת הלב של הנהג נתונה לא
אחת לשיחה ולא למה שמתרחש על הכביש. חוסר ריכוז בשעת נהיגה הוא מצב מסוכן
ביותר. אם יש הכרח לדבר בטלפון בעת הנהיגה – יש לעשות זאת בקיצור נמרץ.

צמיגים
• הצמיג הוא החוליה המקשרת בין הרכב לבין הכביש: חלק מתאונות הדרכים נגרמות בשל
ליקויים בצמיגים. מצב הצמיגים משפיע על יכולת השליטה של הנהג ברכב. טיפול הולם
ושמירה על הצמיגים הכרחי לבטיחות הנהיגה.
• בעת רכישת הצמיג יש להקפיד על מספר כללים. ראשית יש לבחור צמיג המתאים בגודלו
לרכב(מידות הצמיג מופיעות ברישיון הרכב). שנית, יש לדעת כי על רכבים מהירים חובה
להרכיב צמיגים המיועדים למהירויות גבוהות (סימוני המהירות על דופן הצמיג באותיות
אנגליות לדוגמא: S -עד 180 קמ"ש,T -עד 190 קמ"ש, U -עד 200 קמ"ש, H – עד 210
קמ"ש, V – מעל 210 קמ"ש וכו')
• צמיג בן למעלה מ 5 שנים לא מומלץ לשימוש גם אם לא נסעו בו הרבה והוא עדיין "נראה" טוב.
• הקפד על לחץ אוויר בהתאם להוראות היצרן – בדוק את הלחץ, לפחות פעם בשבועיים,
ולפני כל נסיעה ארוכה. כדאי לבדוק את הלחץ כאשר הצמיגים בטמפרטורה נמוכה בתחילת
הנסיעה.
• מידת לחץ אוויר תקנית מסומנת בסף דלת הנהג, על מכסה מיכל הדלק ובספר הרכב.
• ללחץ אוויר חשיבות מכרעת בתפקודו של הצמיג. לחץ אוויר גבוה מדי או נמוך מדי עלול
לגרום לאובדן שליטה על הרכב. צמיגים שאינם מאוזנים בלחץ המתאים להם יכולים
להיפגם.. כשלחץ האוויר נמוך מדי, הצמיג עלול להתפוצץ תוך כדי נסיעה!
• יש להקפיד על חריצים עמוקים מספיק בסוליות הצמיגים (לפחות 2 מ"מ) – לא רק בעונה
גשומה, הדבר מסייע לניקוז המים מחריצי הצמיג לכביש ומונע בכך איבוד שליטה..
• נפיחויות או חתכים עמוקים בצמיג עלולים לגרום לפיצוץ הצמיג ולאובדן שליטה על הרכב.
• בדוק לעיתים מזומנות את תקינות הצמיגים, כולל הצמיג הרזרבי!
• לבוחן משטרה קיימת סמכות להוריד רכב מהכביש לצורך ביצוע תיקונים, בגין ליקויים
בצמיג כגון: עומק חריצים מתחת ל 2 מ"מ, חתכים, נפיחויות וכו'.
• פיצוץ צמיג אחורי בד"כ מסוכן יותר מפיצוץ צמיג קדמי, לכן יש לדאוג לכך שהצמיגים
החדשים והטובים יותר יורכבו מאחור.
• במידה ומורגשת רעידה בגלגל ההגה במהלך נסיעה במהירויות מסוימות- יש לגשת מכון
צמיגים מורשה שיבצע איזון גלגלים.
• במידה והצמיג מאבד אוויר יש לגשת לבדוק אותו ובמידת הצורך לתקן את הנקר.
• ע"פ הנהלים חשוב לבדוק מפעם לפעם גם את לחץ האוויר בצמיג הרזרבי. צמיג רזרבי
חייב להיות תמיד מוכן להתקנה.
• במכוניות מסוימות נמצא צמיג רזרבי מוקטן. צמיג זה מיועד לנסיעה קצרה ולא מהירה עד
למקום החלפת הצמיג הקרוב. אין לנסוע עם צמיג זה נסיעה מהירה או ארוכה.
• יש להיזהר בחניה צמודה למדרכות, ומשפשוף הצמיג במדרכה. מכה בדופן הצמיג
מחלישה אותו ועלולה לגרום נזק בלתי הפיך.
• נסיעה על צמיג ללא אוויר גורמת לו נזק קשה ויש להימנע ממנה.
• יש לבדוק את המגבה, מפתח הגלגלים ולוודא תקינותם. ברכבים בעלי ג'נטים ממגנזיום,
קיימים לפעמים ברגים מיוחדים, נגד גניבה, שמפתח גלגלים רגיל אינו פותח. חשוב לשמור
את המפתח המתאים, המסופק עם הג'נטים- בלעדיו החלפת הגלגל בלתי אפשרית.
• במקרה של תקר, יש לעצור במקום בטוח, עדיפות לתחנות דלק או חניונים מוסדרים.
במידה ואין ברירה, יש לעצור בשולי הכביש הקיצוניים ביותר (ולא בסיום עקומות) בשום
פנים אין לבצע את ההחלפה כשהגוף בולט לכביש- זה מתכון לאסון בטוח!
• דופן הצמיג משמשת גם כבולם זעזועים. במידה והצמיג יבש, סדוק או קרוע- קיימת
אפשרות שכל מעידה בדרך משובשת תגרום לעיוות הדופן, מתיחת הסדק- ופיצוץ הצמיג.
לכן, בכל מצב של יובש, סדקים או קרעים בצמיג- יש הכרח להחליפו.
• שמירה על צמיגים תקינים תשמור על חייכם ועל חיי הסובבים אתכם בכביש ותמנע מכם אי נעימויות במפגש עם נציגי החוק.

בלמים
• הקפד על מערכת בלמים תקינה – תקינותם של הבלמים הנה קריטית.
• יש לפנות בדחיפות למוסך מורשה, במקרים הבאים:
כאשר הדוושה נמוכה; כאשר הרכב סוטה בזמן בלימה; כאשר נורת האזהרה של מערכת הבלמים נדלקת; כאשר מורגשות רעידות בהגה או בדוושת הבלם בעת בלימה במהירויות גבוהות; כאשר נורת ה – ABS נדלקת; כאשר דוושת הבלם "ספוגית".
• שים לב! ברכב עם ABS בעת בלימות חזקות, או בלימות על כביש רטוב, תורגש רעידה חזקה בדוושת הבלם וייתכן ויישמע טרטור מכיוון תא המנוע. הדבר נובע מפעילות תקינה של המערכת ולא מתקלה ולכן יש להמשיך וללחוץ בחוזקה על דוושת הבלם כל עוד יש צורך בבלימה.

עייפות בדרך

• נהג עייף, הוא נהג מסוכן. מזג אויר חם, חוסר בשעות שינה, שעות נהיגה מרובות ללא עצירה, רעב וצמא, כל אלו גורמים לאיכות נהיגה ירודה, ואף מסוכנת. .
• מסימני הזיהוי לעייפות בנהיגה: קושי לשמור על נתיב נסיעה ישר, עצימת עיניים, הנחת
הראש על המשענת, פיהוקים, הימנעות מהתבוננות במראות גם כאשר יש בכך צורך… כל
אחד מסימנים אלה מצביע על כך, שיש לעצור להתרעננות!
• במצבים של עייפות או חוסר נוחות ,על הנהג לעצור בהזדמנות הבטוחה הראשונה
הנקראת בדרכו ולהתרענן.
• חשוב לזכור, תאונות מתרחשות גם בשולי הכביש, חלקן אף קטלניות. לפיכך גם כשעוצרים
להתרעננות יש לעשות זאת בחוכמה:
• עדיף לעצור בתחנות דלק, תחנות ריענון, חניונים או כל מקום מוגן אחר. במידה ואין
אפשרות כזו, יש לעצור רחוק ככל הניתן משפת הכביש ומהפס הצהוב .אין לצאת מהרכב
מצידו השמאלי – הקרוב לתנועה. יש לדאוג שהרכב יראה מרחוק ע"י הפעלת אורות החירום
המהבהבים ומשולש האזהרה.

בין הזמנים (צילום: יעקב נחומי פלאש 90)

• אין לעצור בסיום עקומות – רכב חולף עלול להחליק לסטות לשוליים, ולגרום לתאונה.
נהג מקצועי
• לאחר 4 שעות נהיגה (כולל טיפול ברכב ו/או במטען) יש לעשות הפסקה בת חצי-שעה
מחוץ לרכב.
• בנהיגה של יותר מ-‎8 שעות, חובה לעשות הפסקה של לפחות שעה שלמה במחצית
השנייה של יום העבודה.
• בין יום עבודה אחד למשנהו יש לישון ‎7 שעות לפחות. בכל מקרה, אין לנהוג יותר מ-12
שעות ביממה. נהג שיעבור על החוק – צפוי לעונש הקבוע בו.
• נהגים בלי מסמכים… מסתבכים! החוק מחייב נהג רכב לשאת עמו בכל עת את רישיון
הרכב, רישיון הנהיגה ותעודת ביטוח החובה. נהג הנתפס ללא רישיונות צפוי לקנס. במידה
ונהג נתפס ללא רישיונות, מאמת שוטר את תקינות רישיונותיו עם אגף התנועה, ופועל
בהתאם: אם הכל תקין והניירות נשכחו בבית צפוי הנהג לקנס בלבד, אולם אם הנהג אינו
מורשה או שהביטוח או רישיון הרכב אינם תקינים – עלול העניין להסתיים בהזמנה לדין.

הדלקת אורות – כל התורה
החוק מחייב את כל סוגי הרכב בהדלקת אורות- חזית ופנסים אחוריים בכל נסיעה מ-1 בנובמבר עד ‎31 במרס בנוסף, בדרכים הבין עירוניות .אוטובוסים , מוניות, משאיות במשקל 15 טון ואופניים, עליהם חלה החובה להדליק אורות גם בדרך עירונית.

מומלץ להדליק אורות בכל נסיעה, בכל דרך שהיא ובלי קשר לחוק. במיוחד חשוב הדבר בצל, בערפל, בעת עקיפה, בנסיעה בכביש דו- סטרי או בכביש צר וכן כשהשמש בגבך.

פנסי ערפל – מיועדים לשימוש בשעת ערפל וראות לקויה בלבד. אין להדליקם בתנאי מזג אוויר טובים – הם עלולים לגרום לסינוור (הכוונה היא גם לפנס הערפל האחורי וגם לפנסי הערפל הקדמיים – שנמצאים רק בחלק מהרכבים). נסיעה במזג אוויר טוב עם פנסי ערפל דולקים לא רק שגורמת אי נוחות לנהג, אלא גם יכולה לעלות לנהג ה"מאיר" בקנס כספי.

תקינות כלי הרכב
• אל תנהג ברכב אלא אם הנך בטוח כי הוא תקין.
• הכר את המערכות ברכב בטרם תתחיל בנסיעה.
• כדי לראות ולהיראות – יש להקפיד על ניקיון החלונות והמראות, על תקינות המגבים, פנסי
החזית, מערכת אורות האיתות והאורות האחוריים.

מוקד אגף התנועה של משטרת ישראל יעדכן את הציבור באמצעי התקשורת באופן שוטף לגבי הסדרי תנועה ועומסים. כמו כן ניתן יהיה לקבל מיידע נוסף שאינו חירום במוקד 110 של משטרת ישראל.

להלן כללי בטיחות לטיולים באתרי הטבע:

1. יש להכין היטב את מסלול הטיול בין אם מדובר בנסיעה לאתרים שונים, ובין אם מדובר בטיול בחיק הטבע.

2. ההכנה כוללת את הכרת המסלולים, משך הזמן של כל מסלול ומסלול והוראות של האחראים לגבי שעות הכניסה אליהם כמופיע בפרסומים פומביים.

3. 'בין הזמנים' חל השנה בתקופה חמה ולכן חובה להתעדכן בתחזית מזג
האוויר ולבדוק האם המסלול מתאים בתאריך הטיול המתוכנן.

4. חלה חובה לבדוק מה רמת קושי המסלול והאם הוא משפחתי או למיטיבי לכת בלבד.

5. כדאי להצטייד במים בכמות מספקת לפחות 3 ליטר לכל
מטייל. (המומחים ממליצים על לפחות ליטר מים לכל שעת הליכה). במהלך
הטיול כדאי מאוד לאכול אכילה קלה, פחות ממתקים ומלוחים ויותר פירות.

6. יש להצטייד בלבוש מתאים הכולל: נעלים סגורות, ביגוד קל, כובע חובה
ונעלי הליכה ורצוי להשתמש בקרם הגנה.

7. על מנת למנוע חרדה מיותרת יש לעדכן בני משפחה/חברים על מסלול הטיול המתוכנן ועל הזמנים בו הוא אמור להתקיים ומתי צפי החזרה.

8. יש להצטייד בטלפון נייד כשהסוללה מלאה ואמצעי הטענה ונייד ובטרייה נוספת לטיולי שטח.

9. יש להצטייד בפנסים וסוללות רזרביים למקרה ונתקעים בלילה ולסימון לכוחות המחלצים.

10. יש לתכנן את אורך וזמן המסלול, כך שיסתיים לפני רדת החשיכה.

11. יש לנוע בשבילים מסומנים ובלבד, לא לסטות מהם ובוודאי לא להיכנס
למקומות המסומנים בסימני אזהרה שונים של צה"ל או רשויות אחרות .

12. לינה רצויה רק בחניון מסודר בלבד.

13. במקרה של אירוע חירום בשטח נא להתקשר למוקד 100 ולפעול על פי הנחיית המוקד. אם אין קליטה, לנסות להגיע בבטחה למקום גבוה ולהתקשר.

14. לא לטייל ולא לנוע בחושך מחשש לנפילה ממצוק וכו'.

15. לטייל בזוגות ומעלה, לא לטייל באתרי טבע לבד בחשיכה.

16. לנופשים בחופי הים, יש להישמע להוראות המצילים ולא להיכנס למקווי מים וים במקומות בהם אין שירותי הצלה, או לחילופין לאחר סיומם של שירותים אלו.

אין להשאיר חפצים ללא השגחה במקומות ציבוריים ופרטיים!
במידה ויצאתם לטייל בחיק הטבע חייבים למנוע אסון.
מקרים של תחמושת עזובה
חל איסור חמור לטפל בכל צורה ואופן בתחמושת שנמצאה נטושה בשטח. אין להזיז, לנסות לפוצץ או להצית אותה! היא עלולה להתפוצץ בכל רגע. יש להתרחק ממנה מיד ולהזהיר אחרים, העוברים או עומדים בקרבת מקום. יש להודיע מיד למוקד 100 של המשטרה. יש למסור למשטרה את המיקום המדויק של התחמושת, ואם ניתן – למסור תיאור מדויק של סוג התחמושת, גודל, צורה, צבע וכו', על מנת שחבלני המשטרה יוכלו להצטייד באמצעים המתאימים לטיפול בה.

כוחות המשטרה, בהגיעם למקום, יסגרו את האזור וידאגו להרחיק את הקהל ולטפל בתחמושת באופן מקצועי ובטוח. אם הדבר אינו אפשרי – ינטרלו אותה כוחות המשטרה במקום.

מקרים של שדות מוקשים
אזורים המסומנים כאזורים ממוקשים, מחייבים התנהגות זהירה. טיילו בכיף ברחבי הארץ, אך הקפידו לצעוד רק בשבילים מסומנים ולא לסטות מהם בשום מקרה ואף לא לרגע. מוקשים רבים שלא נמצאו ולא פונו נמצאים עדיין באתרים שונים ולאורך הגבולות. יש לשים לב לשלטי האזהרה ולנהוג בהתאם. יש לזכור שרק חבלן משטרתי מיומן יכול לטפל בתחמושת שנמצאה בשטח.

שים לב לשלטי האזהרה! אל תהיו "גיבורים" שימרו על כללי טיול בטוח, ותיהנו.

כללי זהירות ברכיבה על אופניים
בפרק זה נרכז את כל כללי הזהירות החשובים הקשורים לרכיבה על אופניים במטרה להוריד את מספר התאונות הקשורות לכלי תחבורה זה.
החוק קובע כי על כל רוכב אופניים לחבוש קסדה בדרך שאינה עירונית. רוכבי אופניים קטינים חייבים לחבוש קסדה גם בנסיעה בתוך העיר וכן ברכיבה ספורטיבית ותחרותית. אנחנו ממליצים בכל נסיעה מכל סוג שהו.
ככל חשוב לציין כי בנושא אופניים חשמליים ישנו חוק ברור.
עד גיל 16 הרכיבה על אופניים חשמליים אסורה בהחלט.
מגיל 16 היא מותרת בשבילים המסומנים לרכיבה וגם על הכביש ובהתאם לכללי הנהיגה. רכיבה על המדרכה אסורה.

• רכב רק בצידו הימני של הנתיב. אולם אם קיימת דרך המסומנת לרוכבי אופניים – רכב בה בלבד.
• בעומס תנועה או בפקק תנועה רד מהאופניים וחכה. אל תסתובב עם אופנייך בין המכוניות.
• לפני כל עצירה או סטייה מהדרך אותת ברור בידך.
• האם האופניים מתאימים לרוכב? אופניים מתאימים לגובה הרוכב הם אופניים אשר הרוכב יכול להגיע מהם לקרקע בקלות בשתי רגליו, כאשר הוא יושב על מושב האופניים.
• אופניים גבוהים מדי או נמוכים מדי אינם בטוחים, הם מסוכנים. רכיבה על אופניים שאינם תואמים את הרוכב, עלולים לגרום לאובדן שיווי משקל ושליטה.
• יש לכוון את גובה המושב כך שנתן יהיה לשבת בביטחון ולהניע את הרגליים באופן חופשי.
• יש לחבוש קסדה בעת רכיבה על אופניים.
• יש להחזיק היטב בכידון ובדוושות בשעת הרכיבה.
• הרכבת רוכב נוסף מותרת רק לרוכב שמלאו לו 14 שנים. גיל האדם המורכב לא יעלה על 8 שנים. כמו כן הרכבת אדם נוסף מותנית בקיומו של מושב המיוחד לכך.
• אין לאחוז ברכב אחר בשעת הרכיבה, ואין לחבר את האופניים לרכב אחר.
• שמור מרחק מרכב אחר הנוסע לפניך, על מנת שיהיה לך מספיק זמן לעצור בעת הצורך.
• אתה רשאי לעקוף רכב איטי ממך, אולם אך ורק מצדו השמאלי ולאחר שאותת בידך.
• אסור לעקוף במקום שבו שדה הראייה שלך חסום או מוגבל.
• אל תיסע בצדו של רכב אחר, לרבות אופניים, אלא כדי לעקפו כדין.
• סע קרוב ככל הניתן למדרכה הימנית.

תקינות ותחזוקה
• תקינות האופניים חשובה לבטיחותך. בדוק את חוזק הברגים והחיבורים.
• בדוק את יעילות הבלמים ואת לחץ האוויר בצמיגים לפני כל נסיעה.
• שרשרת רופפת מדי עלולה להכשילך. מתח אותה!
• פעמון, פנס קדמי וסרט זוהר על הכנף מאחור הם אמצעי בטיחות חיוניים. אל תצא לדרך בלעדיהם!
• ודא שהפנס מכוון כך שהאור ייראה למרחק של 150 מ' ושאינו מסנוור.
• ודא כי מחזיר האור בכנף האחורית הוא בגובה 40 ס"מ מפני הקרקע.
• הכנף האחורית חייבת להיות מצופה בפס אדום מחזיר אור.
• ציית לרמזורים שבדרך… זכור! האופניים הם כלי תחבורה כשאר כלי הרכב שבדרך, וחוקי התנועה חלים עליהם.

שתיית משקאות אלכוהוליים ונהיגה – שילוב מסוכן בהחלט!
• הימנע לחלוטין מנהיגה לאחר שתיית משקאות אלכוהוליים. הימנע לחלוטין מנסיעה עם נהג הנמצא תחת השפעת אלכוהול.
• אלכוהול מקטין את שדה הראיה, ומעכב את תגובתו של הנהג לאירועים בדרך. למשל, נהג ששתה אלכוהול מבחין ברכב או בהולך רגל באיחור לעומת נהג שלא שתה. עיכוב תגובה של רבע שנייה, במהירות של 90 קמ"ש, משמעותו הארכת מרחק העצירה ב-6 מטרים לפחות.
• שתית אלכוהול פוגעת בקואורדינציה , ויוצרת הרגשת נמנום. אלו עלולים לגרום לתאונת דרכים ואסון.
• נהיגה תחת השפעת אלכוהול הנה עברה על החוק. נהג שכזה , רישיונו יישלל לאלתר והוא יועמד לדין פלילי, ויהיה צפוי לעונש מאסר.
• שוטר רשאי לדרוש מנהג לעבור בדיקת אלכוהול באמצעות בדיקת דם או באמצעות מכשיר המודד את ריכוז האלכוהול באוויר נשוף כאמור בחוק. סירוב להיבדק מהווה עבירה בפני עצמה.
• נהג שיורשע בנהיגה בשכרות – יישלל רישיונו לשנתיים לפחות.
• המתכון לנהיגה בטוחה הינו, כי אין לשתות אלכוהול אם אתה מתכוון לנהוג.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.