ושמחת בחגך מהי? הרב יעקב גלויברמן בטור לחג הסוכות

בחג הסוכות שהוא אחד משלושת הרגלים עליהם נאמר: "ושמחת בחגך", יש מצווה מהתורה לשמוח. אולם, למרות שכל החגים והמועדים הם שמחים במהותם, בחג הסוכות יש מצווה לשמוח שמחה מיוחדת, והיא מכונה בשם 'שמחת בית השואבה', על שם השמחה שהיתה בזמן בית המקדש, בעת ניסוך המים מנחל הגיחון במקדש.

על שמחה זו אמרו חז"ל שממנה מושפעת ונמשכת השמחה בחיי היהודי לכל השנה כולה. מסופר על הצדיק רבי מיכל מזלוטשוב, שהיו לו תפילין יקרות מאוד שקיבלם בירושה מאביו הצדיק. רבי מיכל עצמו היה עני מרוד וחי בדוחק גדול, ואשתו ניסתה לשכנעו שימכור את התפילין הללו לצורך פרנסת ביתם, אך הוא סירב לשמוע על כך. שנה אחת הגיע חג הסוכות ובעיירה של הצדיק לא היה אפילו אתרוג אחד לברך עליו. בערב חג הסוכות הגיע יהודי לעיירה שהביא אתרוג יפה ומהודר, ודרש עליו סכום גבוה. הלך הצדיק ומכר את התפילין היקרות של אביו וקנה בדמיהם את האתרוג. כשהצדיק הביא את האתרוג לביתו, החלה אשתו לחוקרו מהיכן השיג את הכסף לקניית האתרוג? רבי מיכל נאלץ לספר שמכר את התפילין היקרות שירש מאביו.

האישה כעסה מאד, לקחה את האתרוג, עקרה ממנו את הפיטם ובכך פסלה את האתרוג.  ראה זאת הצדיק, נשא עיניו למרום ואמר "ריבונו של עולם-תפילין אין לי, אתרוג אין לי, האם עלי לכעוס ולאבד את עולמי? לא, לא אכעס".

 חד וחלק  החיים המאושרים – באים  באמצעות השמחה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.