זה לא הגליק שלנו / הרב אליהו קאופמן

ראשית דבר, אני בהחלט מאחל החלמה מהירה למר יהודה גליק, שנפגע לאחר כל הפרובוקציות שלו. אני גם תקווה שלאחר החלמתו הוא יעשה תשובה ויפסיק מהתגרויותיו, ועוד לעניין של עבירת כרת. אני גם מקווה שהלקח ילמד אצל בעלי חזות חרדית המחקים את גליק ומוכנים לשלם על טמטומם בדם ילדיהם, כמשפחת אלבוים מחסידות בלזא. הפציעה הקשה שנפצע גליק חייבת לעורר מתרדמתה את היהדות החרדית ואת רבניה לפני שכולנו נשלם, חס ושלום, על ההתגרויות של משת"פי ה"מזרחי"

יהודה גליק לא נפגע בעלמא, שהרי יש דין ויש דיין ו"אין נוקפין אצבע אלא אם מכריזין עליה משמיים". במשך תקופה ארוכה לא רק שהפרחח האמריקאי הזה מסית לעליה ציונית להר הבית ומדיח לכרת ולשפיכות דמים, אלא שהוא בז לגדולי ישראל ואילו הרבנים בדורנו פוחדים אפילו להוציא נגדו כרוז קטן. לא פעם ולא פעמיים חזר העם הארץ הזה על הטעון כי "בדורות האחרונים לא היו רבנים ברמה שיקבעו בעניין ההר". זו דעתו של הפרחח שגדל בשבילי הקליפות הסרוגות של אביו הפרופסור (נאמנו של איש השמאל מלכיור) ולימים הגיע לשבילי הימין הסהרורי שחובש את הכיפה לא לשם היהדות אלא לשם הלאומנות. הפרחח האמריקאי הזה אינו פוחד מעקיצת העקרב של הגר"ח זוננפלד, בית בריסק , ה"כף החיים" ושאר גדולי ישראל שאסרו את העלייה להר. אפילו הרב קוק לא התיר זאת, ובודאי שגם לא האדמו"ר מחב"ד, הגר"ע יוסף, הרב אלישיב ועוד רבים אחרים. בשלהי המאה ה- 19 הוצא כתב סירוב – ע"י רבני י"ם, נגד השר מונטיפיורי, שעלה להר בתוך חבית מגולגלת כדי לשפץ את אבני הכותל המערבי. מהנדס חרדי ברח מהארץ כדי לא לשפץ את המסגדים שעל הר הבית למרות אישורו של הגר"ח זוננפלד זצ"ל. הגר"ח זוננפלד טען כי אין לנו שום כוונות על מתחם המסגדים בהר הבית ורק בוא המשיח ובניית בית המקדש בנס יהיו התשובה לגאולה. הגר"ע יוסף טען שלכהן אסור אפילו לטוס במטוס מעל הר הבית. רבי דוד בהר"ן סירב להצטרף לפמליית הקיסר האוסטרי  פרנץ יוזף השני, למרומי הר הבית, בגלל האיסור הזה. הרבנים לבית בריסק אסרו אפילו את ההתקרבות לכותל המערבי משום הבעיות ההלכתיות בהתקרבות להר הבית. אבל לגליק הזה לא איכפת מכל גדולי ישראל –  הוא, כמשפחת אלבוים ההזויה, לא היה איכפת לו מגדולי ישראל ומהפסיקות של גאונים וקדושים , ומנגד הוא בז להם בפומבי. זו הסיבה שבגללה הוא הגיע לבית החולים במצב אנוש, והקב"ה פתח לו עדיין פתח של תשובה. ומי שזרז להביא אותו לבית החולים היו הרבנים של הדור הזה שלא פצו את פיהם כדי לעצור את המטורף הזה, ואשר לא יצאו נגדו כדי להגן על ביזויים של חכמי ישראל מהדורות הקודמים על ידו של העילג הזה. אי לכך לא פלא הוא שכל ממזר הופך למלך בדור הזה , לא פלא שכל זב ומצורע הופך ל"רב גדול" שמרפא באחיזת עיניים, שכל מצורע עושה מעשה תועבה בנשים צדקניות או סתם גונב ומתהולל עם ריקים ופוחזים.

לתשומת ליבם של אנשי ה"עדה החרדית" וחוגיה שעורכים שוב ושוב הפגנות כל עצם שמחוללת או למען איזה אברך או אישה שאולי נרדפו ע"י הציונים. היכן נמצאים כל כבוד הרבנים הללו כמטורפים ציונים –  בשרות הממסד הציוני והארכיאולוגים שלו, מנסים להפוך כרת למצווה ולחלל את כבוד הר הבית עד להפיכתו לעוד "מרכז תיירותי" ולביצת הארכאולוגים?! איפה ההפגנות הסוערות של כל אלה שנעצרים שוב ושוב בפרויקטים מזערים?! התשובה היא פשוטה: במסגרת "פני הדור כפני הכלב" מכופפים כל הרבנים החרדים את ראשם לציונות בהר הבית , והעיקר לא לפגוע בהמשך הפיכת היהדות ללאומנות כדי שהלאומנים לא יסמנו אותם כ"בוגדים". אוי לבושה הזו שבמצב של אלמות והלמות הרחוב מוכנים אותם "רבני על" לשכוח מצוואת ה"חפץ חיים", בית בריסק, הגר"ח זוננפלד ושאר גדולי ישראל.

צריך לדעת כי  גליק איננו באמת יהודי דתי, כמו שהוא מנסה לצייר את עצמו. זהו פוקר וכופר שבהמשך שורות אלה תבינו במי מדובר. האיש גדל בביתו של פר' מאוניברסיטת ב"ש שהגיע מארה"ב והפך לבן בריתם של אנשי מפלגת "מימד" הפרו שמאלית ואשר נציגה , מלכיור, שירת ומשרת את החברה הציונית והשמאלית לקעקע את יסודות ה"שולחן ערוך" ולרוקנו מתוכן תוך זלזול בגדולי ישראל מהדורות הקודמים, עד כדי הפיכתם בלעג פיו כ"מיושנים". בבית זה למד הבן יהודה גליק לזלזל בכל ציווי גדולי ישראל ולהביא במקומם התרים של משת"פים בדווים וערבים שחוסים תחת השלטון הציוני. אבל רק שהבן גליק לקח את מסורת האפיקורסות של הוריו מהשמאל הציוני והפכה לרלוונטית עבור הימין הציוני, והכל עם קליפת – כיפה על ראשו , בדיוק כמו אביו! בבית זה למד גליק הבן לטעון ולזלזל ברבני השרף של שלוש מאות השנה האחרונות ולהפוך את כל האיסורים הללו למלחמה לאומנית של טיפשים כמותו נגד הערבים. אז עכשיו הוא קיבל את עקיצת העקרב לאחר שניסה לנשוך בם נשיכת חמור.

אבל בכך לא סיימתי את ה"הלל" על האיש. מי שפוגע בקדושי ישראל סופו שיהפוך לעובד עבודה זרה ולאפיקורוס וכך זה אירע עם ה"תכשיט" הזה. לא לפני זמן רב ניסה  יהודה גליק להיפגש עם האפיפיור הנוצרי ולבקש ממנו להתערב לעליית האיסור בהר הבית תמורת הסכמה שלו ושל הזויים כמותו למסירת אותו חדר בקבר דוד המלך לכנסיה הנוצרית ולאמת את עניין הדמיון כי זהו "חדר הסעודה האחרונה" של אותו האיש! והרבנים החרדים פשוט שותקים! זהו עוד נדבך ציוני –  לאומני מימי הרצל לכרות ברית עם העולם הנוצרי גם במחיר שמד , נגד העולם הערבי והמוסלמי, ללא שום קשר לציווי הדת היהודית.והיכן כל טענת הרמב"ם שהאסלאם אינו עבודה זרה אלא רק הנצרות , על כל פסיליה?! את הציוני והאפיקורוס הזה גם הרמב"ם אינו מעניינו. אבל בריאיון אלקטרוני –  מול פעיל שמאל בשם רן אדליסט, ולצד הזוי כמותו בשם חגי סגל, מהלל האפיקורוס גליק את הנצרות ועוד מגבה את טענתה כי בישעיהו נאמר עלייה ולא על היהדות כי היא תפיץ את שם השם בעולם! הלך הגליק הזה ואישר את הטענה הנוצרית כי הם המשך הבשורה של ה' לעולם ולא עם ישראל! אותו הזוי בעצם מאשר שהנצרות האלילית עפ"י הרמב"ם היא דת ה' החדשה ומכאן שה"ברית החדשה" היא ההמשך ל"ברית הישנה" שבוטלה! גם את התעלולים האפיקורסים הללו למד הליצן בבית אביו הפרופסור, שכמו אנשי השמאל הסרוגים (וגם הימנים…) שבפאתי הרפורמים והקונסרבטיבים, שמשוים בין נצרות ואלילות ליהדות במסגרת ה"קידמה" שלהם.

מטרת העלייה להר הבית היא לא רק יוזמה של משוגעים אומללים כגליק, פייגלין ומשפחת אלבוים (ואיפה תגובת הנגד של חסידות בלזא שמטורפי אלבוים משתייכים אליה?…) אלא גם יוזמה של חוגים ציוניים מרכזיים יותר, ואף של חלק מהרפורמים וכמובן של הארכיאולוגים להפוך את הר הבית ל"מרכז מדעי" ו"תיירותי" עם ארכיאולוגים שיחפרו בו, עם סטודנטיות פרוצות שה"קדושה" של ההר היא לדידן רק עניין תיירות והתהוללות, וביום תשעה באב יעלו להתגרות בערבים כשבידיהם כריך טרף ושתיית אלכוהול. והרי זה כבר אירע לפני כתשעים שנה , בהוללות של אנשי בית"ר בכותל המערבי בתשעה באב, שלא לחינם כינו הערבים את היום הזה "איד אל גזוז". אותם רבנים שאינם יוצאים חוצץ נגד האפיקורסים הסרוגים –  המלווים בגה' האנטי דתית, רות קלדרון, מ"יש עתיד", הם אלה שיאצלו לתת דין לפני דיין העליון על ביזוי הר הבית , על ביזוי גדולי ישראל ועל שפיכות הדמים שנגרמת לחפים מפשע ע"י פוקרים עלובים כיהודה גליק ומשה פייגלין.

4 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. מדובר באיש נטורי קרתא-אנטישמי, שחביריו חברו וחוברים לטרוריסטים ושונאי ישראל באירן, עם עראפת וכו'.
  מדובר בחוזר בתשובה שעבר מהשמאל הקיצוני לכת נטורי קרתא. היה ונשאר תומך שונאי ישראל.
  (אפשר לעבור מהשמאל הקיצוני לחרידות קיצונית ולהשאר תומך טרוריסטים שונאי ישראל.)

  קידי |
  הגב
 2. אני לא יודע מי זה הקאופמן הזה, את יהודה גליק אני מכיר היטב. הלימוד חסד על קאופמן זה שהוא זקוק בדחיפות לרפואת הנפש. שאם לא כן הוא זקוק להרבה תשובה כדי לכפר על הוצאת שם רע, שקרים ועוד כהנה וכהנה עבירות חמורות מאוד.

  מאיר |
  הגב
 3. רפואה שלמה לגליק ולקאופמן רפואת הגוף והנפש, שה' יאיר את עיניי שניהם….

  מישהו |
  הגב