זו לא פוליטיקה, זו הלכה / אליהו שמלה

כוחם של רבני הקהילות להורות כי "זאת לא פוליטיקה- זו הלכה" והכוח הזה הוא היה ונשאר כוחו של מרן, הכוח הזה הולך בבחירות הקרובות להראות למרן, שעדיין הוא מנהיג הדור, כי מילה שלו- זו מילה, ושלהחלטותיו תמיד יש תוקף.

בהיות ויש קצת בלבול בשולי מחננו, בכל הנוגע לדעת תורה ולהסמכת שלוחי דרבנן על ידי גדולי ישראל, התבקשתי על ידי אבינו שליט"א, להעלות את דעתו בסוגיה זו בפניכם.

ראשית לכל, מאשימים אותנו באהבה יתירה ליו"ר התנועה הקדושה ר' אריה דרעי. וזה ממש נכון!

כי אי אפשר שלא לאהוב את מי שהכיר לכל העולם את מרן זיע"א, שנתן לנו את הזכות לשמוע את מרן בפורומים הגדולים ביותר באנושות, שעמד לימינו של מרן בהקמת תנועת ש"ס, תנועת התשובה, תנועת אל המעיין, מעיין החינוך התורני, וכל מה שאת פרותיו אנו אוכלים היום ועוד נאכל לדורי דורות. שפתח ישיבות, כוללים, מקוואות, גני ילדים ובתי ספר כמו לחמניות. כן, כמו לחמניות ממש.

ומעבר לזה, אדם חביב, רהוט, סוחף, נאמן לדרך, מסור לעם, אדם עם קבלות. אדם שמרן הרב שך זיע"א, אמר עליו ש"עשה בשנה מה שחבריה הוותיקים של אגודת ישראל לא עשו בארבעים שנה". אדם שראש הממשלה רבין אמר עליו ש"עם עוד אחד כמוהו הייתי הופך את המדינה". אדם שחולל מהפיכות, ובכולן יצאה יד היהדות ויד גדולי ישראל בראשות מרן על העליונה. אדם שהייתה ותמיד תהיה גאווה להשתייך לקבוצה למגזר ולקהילה שלו.

אבל עדיין, עם כל זאת, כשמרן אמר שר' אלי ישי, הוא זה שיהיה יו"ר התנועה, למרות האפשרויות האחרות ולמרות שהיה זה צעד ברור נגד ר' אריה שהערכנו כל כך, כולנו שתקנו. לא היינו מאותם שאמרו שמשקרים על מרן, לא היינו מאותם שאמרו: "זה לא מרן, זו כלתו". ולא חיפשנו ראיות, עדויות וסרטונים, להראות שמרן לא באמת רצה את ר' אלי אלא את ר' אריה. ודרך אגב, אחד משני הרבנים הגדולים שמכירים היום בר' אלי, היה אז אומר "זה לא מרן, ויש לי ראיות מהש"ס שניתן לשקר גם על בעל רוח הקודש". אנחנו לא אמרנו זאת, עמדנו בצד, ביכינו את הפרידה, אבל גיבינו את ר' אלי. כי מרן אמר- ר' אלי, וחונכנו לציית לדעת גדולי ישראל מבלי לנסות לערער או להרהר, ומבלי לנסות להבין אפילו.

גם כשמרן ראש הישיבה הגאון הגדול הרב מאיר מאזוז שליט"א, אמר לאחר כמה פניות לר' אלי, ש'אלי' זה ראשי תיבות "א'ני ל'א י'כול", המשכנו לגבות את ר' אלי. כי אם מרן אמר ר' אלי, בשבילנו ר' אלי הוא מרן. ואת מרן לא ממירים בשום תקופה, בשום שאלה, ובשום ספק. והיו הרבה שאלות והרבה ספקות, אבל "קבלנו הוראות מרן", וכולנו גיבינו את ר' אלי.

והנה היום, 14 שנים לאחר מכן, כשמרן אומר ר' אריה, ציפינו לאותה כניעה לדעת תורה, לאותה השתחוויה גם למי שלא ממש מתאימה לו האמירה, לאותה חריקת שיניים שלנו לפני למעלה מעשור.

ומה קבלנו? "בכל ביתי נאמן הוא"… קופסה שחורה שביום שתיפתח אוי להם לר' אריה ואנשיו. וגרסה נוספת: אולי מרן התכוון שבחייו יהיה ר' אריה, אבל לאחר מותו הוא מחכה לר' אלי? ועוד כל מיני משפטי גחמה ולצון.

ומעבר לכל, הלא שמענו את מרן במו אוזנינו אומר: 'ר' אריה'. שמענו אותו מנחם את ר' אלי על האבידה, ומסביר לו שהיה פיקדון ויש להשיבו לבעל הפיקדון. ועכשיו מחדשים לנו שיש שיחות בסלון ביתו של מרן ובחדר השינה בהן אמר אחרת? וכי שאלנו מה היה בשיחות הסלון וחדר השינה של מרן כשר' אלי היה בראש? עניין אותנו מה אומר מרן בחדרי חדרים? ידענו שמרן יודע לבטא את רגשותיו טוב יותר מכל אחד אחר, וכאשר הוא רוצה למסור מסר לאומה הוא עושה זאת בלי מתווכים, בלי מתורגמנים, ובלי יועצי תקשורת. הסרטונים שמסתובבים בתקשורת ובקופסאות השחורות, ממש, אבל ממש, לא מעניינים אותנו. אין לנו אלא הוראת מרן הברורה והחדה כתער, שלאחר שדן בדבר, ולאחר שחכך בדעתו והסתפק בצדדים אחרים כפי שנראה מאותם סרטונים, קבע בצורה הברורה ביותר שר' אריה הוא יושב הראש של התנועה הקדושה ועל פיו בלבד יקום דבר, תוך ביטול גמור למועצת חכמי התורה כמובן.

מרן ראש הישיבה מורנו ורבינו ועטרת ראשנו הגאון הגדול הרב מאיר מאזוז שליט"א, מעולם לא היה צילו של מרן. יש לו דעה משלו בכל עניין, ופעמים רבות מאד הוא חלק על מרן כדרכה של תורה. אמנם מפריעים לו דברים מסוימים בדרכה של ש"ס ובדרכו של העומד בראשה ר' אריה. וכמו כן, הוא לא רואה במועצת חכמי התורה את גדולי ישראל אליהם צריכים להיות כפופים, ויש לו את כל הזכות לכך.

אולם צריך להסביר בצורה הברורה ביותר: בדיוק כמו שמרן זיע"א, לא קיבל הגהות והנהגות דקדוקיות רבות שאותן חידש ראש הישיבה שיבדל לחיים טובים וארוכים, ואף התבטא שעדיף שלא להתפלל בסידור איש מצליח, כמו שמעיד בגודלו מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א בשם אביו מרן זצ"ל, בכמה מקומות ובראשם בהסכמה לסידורו של הרב דניאלי, כך ישנה מחלוקת ישנה בין מרן זיע"א, לראש הישיבה. מחלוקת שבראשה עומדת סוגיית 'שטחים תמורת שלום', וממנה נגזרות מחלוקות נוספות. ובלי קשר, ישנן דעות וחלוקות בהנהגה ביניהם, ואין כאן המקום לפרטם.

ומחלוקות אלו, הן אלו שגרמו על פי השמועה למרן זיע"א, שלא לצרפו למועצת חכמי התורה, והיא זו שגורמת לראש הישיבה להקים מפלגה חדשה. ר' אלי ישי הוא בוודאי לא הסיבה למפלגתו החדשה של מרן ראש הישיבה, והוא בבחינת "סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו".

ושימו לבבכם, איך מקפיד בלשונו מרן ראש הישיבה איש האמת מהמיוחדים שבדור בכך. ואני זכיתי להסתופף בצילו שמונה שנים, כשמתוכן שנה שלימה תחת צל כנפיו ממש בשיעור יומי. ואצלנו במשפחה מיום שנולדנו, שמענו מאבינו רוענו שליט"א שגדול הדור הוא מרן זיע"א, ושני לו בכל הנוגע למושגינו בלימוד העיון, היושר והאמת, הוא מרן ראש הישיבה שיבדל לחיים טובים וארוכים. והוא, איש האמת, מקפיד בכל נאום שלו, ובכל ראיון, ובכל שמועה שיוצאת מביתו, ואני מתכוון לתלמידי החכמים הסובבים אותו: לא רק שלא להתנגח בש"ס, אלא יותר מזה לומר ולחזור ולומר שאינו מעוניין במצביעי ש"ס, ושהוא פונה אך ורק לקהלים חדשים.

ובזה אני מיישב את קריאתו לתלמידיו ולבוגרי הישיבה הכפופים למרותו להצביע למפלגה החדשה למרות זאת. עומד מרן ראש הישיבה ואומר: איני מתכוון להצטייר כממשיך דרכו של מרן זיע"א, דרכו אינה דרכי במדוייק, ויש לי את דעת התורה שלי, אולם לתלמידי ולשומעי לקחי אני מורה לבוא בדרכי כמורם ורבם למרות חילוקי הדעות עם מרן זיע"א. אין ספק, שאם יישאל מרן ראש הישיבה את השאלות הנכונות, אלו יהיו תשובותיו. אבל לצערנו הוא מתראיין אצל אנשים שלא ממש מחפשים את האמת כמוהו, אלא מנסים לגרוף קולות למפלגתם החדשה, והם בדווקא לא שואלים כך.

ואם כבר דברנו על האנשים הללו. יש לצערנו ערוצי תקשורת ששמו להם למגמה מסיבות שונות לרומם ולהדר את ר' אלי ואנשיו, ולעפר ולפורר את ר' אריה ואנשיו. הרעש שהם מקימים, נותן בטעות תחושה בציבור שהעם באמת נמצא שם, והם שוכחים שהעם באמת נמצא כאן וממשיך בדרכו הישנה של מרן. ולמה? מה היה כחו של מרן בציבור? מה נתן לש"ס בכל שנותיה, הן תחת ר' אריה והן תחת ר' אלי את המנדטים הגבוהים מעבר לכל היגיון? לא שידורי התקשורת ולא הצעות החוק, לא גדולי ישראל ולא נידויים וחרמות. הכח האמיתי היה ועודנו כחם של רבני הקהילות שהחדירו בציבור ש"זו לא פוליטיקה, אלא הלכה". כוחם של ראשי הכוללים ששולחים את אברכיהם במסירות נפש לדפוק דלת דלת. כחם של מנהיגי הציבור שמפנים את כל שומעי לקחם לצאת לרחובה של עיר ולהשפיע על המשפחה, על הידידים, ועל החברים בעבודה, על כולם. הכוח הזה הוא הכוח המרוכז כאן בינינו היום, הכוח הזה הוא היה ונשאר כוחו של מרן, הכוח הזה הולך בבחירות הקרובות להראות למרן, שעדיין הוא מנהיג הדור, שעדיין מילה שלו זו מילה, ושעדיין להחלטות שלו יש תוקף.

כולנו כאן ללא יוצא מן הכלל מקבלים עלינו את מרותם של רבותינו ומאורינו. ובראשם, מעל כולם, את מרותה של מועצת חכמי התורה, את מרותו של נשיא המועצת מרן ראש הישיבה הגאון הגדול הרב שלום כהן שליט"א. מרן הרב שלום כהן, זכה ומרן בטרם פטירתו אמר עליו "פה קדוש, ויש להיזהר לא לעבור על דבריו" (מוצאי שבת קודש בלווין, ערב הבחירות האחרונות לכנסת). את מרותו של יושב ראש התנועה הקדושה שהוסמך לכך אישית על ידי מרן לעיני כל ישראל, הלא הוא שלוחא דרבנן, הרב ר' אריה דרעי.

"זו לא פוליטיקה, זו הלכה", אינה ססמת בחירות, היא הלכה המחייבת כל אחד מאתנו לעמוד על דעת גדולי ישראל. לא להתחבא ולספר על 'בריחה ממחלוקת', 'רפש הפוליטיקה', ושאר משפטי פחד וחלחלה. והמשכיל בעת ההיא 'לא יידום', לא מצד תלמידי מרן זיע"א, ולא מצד תלמידי ראש הישיבה שיבדל לחיים טובים וארוכים. כולנו אחרי גדולינו באש ובמים, אולם כולנו יודעים לכבד גם את גדולי ישראל מהצד שכנגד. להמשיך ולהסכית לדברי תורתם, להמשיך ולהחכים מאמרותיהם, ולהמשיך ולהיזהר בגחלתם.

יהי רצון שזעקת מרן תמשיך להדהד באוזנינו, שנזכה שתהא רוחו חופפת עלינו, שנצליח להפתיע גם אותו בעולם העליון. ושבזכות זה, נזכה להצלחה ברוחניות ובגשמיות. לנחת ושלווה מבנינו, לבתים מלאים כל טוב, למוסדות עם יתרות זכות בלבד, במילוי כל המשאלות לעבודת ה' יתברך. ויזכה מרן ראש הישיבה לאורך ימים ושנות חיים, ולא יעדי מנן זיויה ויקריה לעלם, ונמשיך לאור באור תורתו והנהגותיו. ועם כל מלחמת "זו לא פוליטיקה, זו הלכה" נזכה להרבות אהבה ואחווה שלום ורעות, אמן ואמן.

********

נכתב כראשי פרקים מתוך דברי ראש הכולל: הרב אליהו רבי, בכינוס רבני קהילות וראשי מוסדות תלמידי מורנו הרב חיים רבי שליט"א.

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. התגובה מלאה "שמועות" על הרב מזוז בשם מי שאומר שהסתופף בצלו, וזה לא יפה לישמוע "תלמיד" שבא, כאילו בעדינות, ליפגוע ברבו. יש אנשים שהיה יפה להם השתיקה.

  האמת הפשוט הוא שמרן ניפתר מן העולם, ובעולם הזה המשתנה במהירות רבה, אף אחד אינו יכול לומר מה היה אומר היום. העסקנים מנסים לנצל את זכרו במעשה עוב, אבל רוב הציבור כבר הפנימו: מרן אינינו.

  מי שיש לו רב גם לעניני בחירות יעשה כדברי רבו, ומי שאין לו, הרי לא יבחר בין מרן לבין הרב מזוז כמו שמנסה הכותב להטעות, אלא בין הרב שלום כהן לבין הרב מאיר מזוז.

  דרך אגב, נראה לי ברור שהתיקשורת השמאלנית מנסה להציל את דרעי, עיין ראיון עם יפה דרעי באתר זה, ודלא כמו שחושב הכותב לומר שמגויסים לישי. אבל על זה אפשר לימחול. מיהו, ל"תלמיד" שבא להיצטרף למי שמכנה את רבו המובהק בשם "בית הכיסא", ברמז לישיבה ששם למד, היתה יפה שתיקה עד מאוד.

  בקיצור |
  הגב