"זו מהפכה אמיתית בלימוד של עולם הישיבות"

למי שלא היה בסוד העניינים, זה עשוי היה להיראות שיעור תורני עמוק. מעמד לוהט של חדוותא דביה מדרשא. בראש השולחן, בהקו פניו של גאב"ד ירושלים הגאון רבי יצחק טוביה וייס גמרא עתיקה פתוחה לפניו, והוא מעיין בה בריכוז. סביב השולחן מסבים רבני עוז והדר,

ובראשם הגאון רבי יוסף סאמעט עורך ראשי ש"ס עוז והדר והגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ ריש מתיבתא עוז והדר, ולצדם חברי נשיאות מכון קדם המוציאים לאור את האוצר החדש, שנשלחו על ידי נשיא המכון ממלכת התורה "עוז והדר" הגאון המפורסם רבי יהושע לייפער

הסיבה לשמחה הגדולה שמילאה את החדר, היא הופעת י"א הכרכים הראשונים של הסדרה החדשה שהונחה על השולחן. מדובר באחת היצירות המרתקות ביותר מתוך המגוון הרחב של ממלכת התורה עוז והדר. היצירה שראשי ישיבות רבים כבר מדברים עליה במונחים של "מהפכה בלימוד הסוגיות בעולם הישיבות".

מדובר בקובץ החדש והמהודר הנושא את השם 'אוצר גאוני ספרד'. שאוצר בתוכו יותר מ-200 חיבורים נדירים של כל חכמי וגדולי ספרד. קשה לתאר את השמחה וקורת הרוח שאופפת את פניו של הגאב"ד, שנוטל לידיו את הכרך על הפרקים הראשונים במסכת בבא בתרא. "שלושה כרכים רק על בבא בתרא", הוא אומר בהתפעלות. "מי היה מאמין. כל כך הרבה חידושים".

חברי המשלחת סיפרו שמגידי שיעורים ותיקים, מעידים שאחרי עשרות שנים, הם שינו והשביחו את שיעוריהם בעקבות הקובץ החדש, שמביא חידושים, קושיות ותירוצים שלא נמצאים בחיבורים הישיבתיים המסורתיים. הגאב"ד אף בחן את הדבר כשמצא פשט מחודש בסוגיה המפורסמת של 'יאוש בקרקע יתומים' בריש פרק אלו מציאות. שאלה שאף אחד מהמפרשים לא נותן את ביאורו עליה, עד לקובץ החדש.

בהמשך סיפר הגאב"ד לחברי המשלחת זכרונות אישיים משנות לימודיו בישיבה: "הרבי שלי (-הגאון רבי משה שניידר זצ"ל ראש ישיבת 'תורת אמת' בלונדון) היה להוט להציל את פליטי ספרד, שבאותם ימים הציונות עמלה להשכיחם תורה ולהעבירם על דתם. הוא סיפר, איך במסירות נפש עמל פעם לחלץ בחור ספרדי ולהביאו לישיבה. גם בישיבה הייתה לבחורים הספרדיים בעיה של שפה. ראש הישיבה מסר את שיעוריו באידיש, והיה עמל לתרגם להם כל מילה, אבל תוך חודשים ספורים הם כבר דיברו בשפת המקום. אותם בחורי ספרד, הצליחו מאוד מאוד בתורה, חלקם הפכו למרביצי תורה, לדיינים ולמורי הוראה".

בהמשך ביקש הגאב"ד שליט"א להודות לרבנים העורכים ושיגרת את ברכתו לעומד בנשיאות הממלכה הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א. "צריכים לדאוג שהתורה הזו והחידושים הללו יהפכו לנחלת הכלל, ושילמדו ולא רק יהיו כתובים בספרים, אלא גם על לוח ליבם של התלמידים".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.