זייברט הזדעזע: "חילולי השבת בב"ב – הפרת ההסכם"

עיריית בני ברק הוציאה הודעה בה היא עומדת על דרישתה ששום עבודה מכל סוג שהוא לא תתבצע בשבתות ובחגי ישראל במתחם עבודות של חב' נת"ע להקמת "הרכבת הקלה", וזאת במסגרת ההסכם בין העירייה לבין החברה והממשלה לאי ביצוע עבודות כלשהן  בשבתות ובחגי ישראל.

לאחר שבשבת האחרונה נערכו חילולי שבת בתוואי הרכבת הקלה לידי בני ברק, עיריית בני ברק הוציאה הודעה בה היא עומדת על דרישתה ששום עבודה מכל סוג שהוא לא תתבצע בשבתות ובחגי ישראל במתחם עבודות של חב' נת"ע להקמת "הרכבת הקלה", וזאת במסגרת ההסכם בין העירייה לבין החברה והממשלה לאי ביצוע עבודות כלשהן  בשבתות ובחגי ישראל.

"חנוך זייברט, ראש העיר הביע את כאבו וצערו על עבודות חברת נת"ע באתרים שונים בשבתות ובחגים שיש בהן פגיעה חמורה ומזעזעת בקדושת השבתות והחגים, שהינה יסוד מרכזי לעם ישראל לכל דורותיו", מסר דובר העירייה. ראש העיר הדגיש את תמיהתו לנוכח התכחשות חברת נת"ע להתחייבות שנחתמו, לפני כ-16 שנה, וגם בחתימתו של מר גיל שבתאי, סגן בכיר לחשב הכללי במשרד האוצר, לפיהן לא תתבצענה עבודות כלשהן מכל סוג שהוא בשבתות ובחגי ישראל להקמת "הרכבת הקלה", במקרקעי העיר בני ברק.

חנוך זייברט, ראש העיר הוסיף, כי מעולם לא עלה על דעתו של איש בעירייה שחברה ממשלתית תיתן יד להפרת הסכם כתוב וחתום לביצוע עבודות בשבתות ובחגים. העירייה, מצידה, תפעל בכל הדרכים החוקיות למניעתם של מעשים אלו. כמו"כ שיתוף –הפעולה המקצועי, הטכני והארגוני עם החברה, המשתרע על תחומים רבים, מותנה בהקפדה על שמירת השבתות והחגים, ואלמלא כן, לא יהיה מנוס מהפסקת שיתוף הפעולה. ראש העיר הדגיש גם, כי מצער וכואב עד עמקי הנפש על עבודות המתבצעות ע"י החברה בשבתות ובחגים בערים סמוכות, ובכך ישנה פגיעה בקדושת השבתות והחגים, שהיא יסוד מרכזי לעם ישראל לכל דורותיו.

במכתביהם של עו"ד יהודה ליבוביץ, היועה"מ של העירייה ושל עו"ד יצחק מירון לגורמים העוסקים בתחום נכתב, כי בהתאם להוראות ההסכם, תנאי מהותי ויסודי מבחינת העירייה, בהעניקה זכות שימוש במקרקעין לחברה לצורך ביצוע עבודות שונות הקשורות בהקמת הרכבת הקלה, היה איסור מוחלט על ביצוע כל פעילות במקרקעיה בשבתות ובמועדי ישראל, והדבר הובהר היטב במהלך המו"מ שקדם לכריתת ההסכם ולחתימתו בין העירייה ובין המדינה. בהמשך לכך, נכתב מטעם העירייה, כי אם תתבצענה עבודות, או פעולות כלשהן בתחומי האתר והמקרקעין של העירייה בשבתות או בחגים היא תראה בכך הפרה יסודית של ההסכם והיא תפעל לביטולו, ואף לנקוט צעדים חוקיים כנגד החברה.

אשר לטענות החברה, כאילו הפסקת העבודות בשבתות ובחגים מסכנת מאן דהוא, הרי שמבירור אצל מומחים במקצוע עלה שאין לכך כל בסיס, וכל הרצון לבצע את העבודות בשבתות ובחגים נובע מסיבות כלכליות ומהרצון לזרז את לוח הזמנים, וזאת על חשבון קדושת השבת שכה יקרה ומרכזית לעם ישראל, וכאשר כל הנתונים הללו היו ברורים בשעת חתימת ההסכם בין העירייה לחברה לאי ביצוע העבודות בשבתות ובחגים.

אשר לטענה תמוהה שעלתה מצד חברת נת"ע, שההסכם חל על מעל לקרקע ולא מתחת לקרקע, טענה זו חסרת בסיס, שכן כל מי שמכיר את חוק המקרקעין ה'תשכ"ט (1969) יודע שבפרק ג', סעיף 11 נכתב, כי הבעלות בשטח של קרקע מתפשטת בכל העומק שמתחת לשטח הקרקע.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. די לצביעות. מי לה' אלי

  השבת כולם נוהרים לזבוטנסקי למחות ולעצור את העבודות.
  השבת קוראת לנו.
  מי לה' אלי.

  רק אמת! |
  הגב