זעם ביהדות התורה וש"ס: האוצר מתכוון לקצץ עשרות מיליונים

לקראת אישור תקציב 2009 משרד האוצר מתכנן לחתוך בחצי את הכספים הקואליציוניים שהובטחו למפלגות החרדיות. גורם במפלגות החרדיות: "זה נקמה על העברת חוק המרכולים"

לקראת אישור תקציב 2009 משרד האוצר מתכנן לחתוך בחצי את הכספים הקואליציונים שהובטחו למפלגות החרדיות. על פי הדיווח ב"הארץ" האוצר מתכוון לקצץ 570 מיליון שקל מהכספים הקואליציוניים של ש"ס ויהדות התורה.

על פי הדיווח, תקציב המפלגות יופחת מ-1.25 מיליארד שקל בשנת 2018 ל-680 מיליון ב-2019.

ביהדות התורה ובש"ס לא מתכוונים לשבת על זרי הדפנה. "זה נראה שמנסים להתנקם במפלגות החרדיות על האלקטורלית שהסבו בחוק המרכולים", אמר גורם במפלגות החרדיות להארץ, "כנראה שיש למישהו אינטרס להמשיך לערער הקואליציה".

המפלגות החרדיות העבירו לחינוך העצמאי של יהדות התורה ומעיין החינוך התורני של ש"ס עשרות מיליוני שקלים. למשל, מעיין החינוך התורני קיבלה 20 מיליון שקל לשיפוץ מבנים, 15 מיליון שקל לתקציב כללי, 10 מיליון לתיקון בעיות רישוי, שישה מיליון שכר לגננות ואילו יהדות התורה
קיבלה 25 מיליון שקל לפעולות והצטדייות, 25 מיליון לשיפוץ מבנים ועוד.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. אנחנו גם חייבים כאן להביע קול מחאה על חילול קברו של התנא האלקי ר' שמעון בר יוחאי ובנו ר' אלעזר, נזדעזנו לשמוע ששלטון הרשע רוצה להשתלט על מקום הקדוש, מקום מנוחתו של התנא רשב"י ובנו ר' אלעזר, רוצים למסרם לידי השלטון, ולהפקיעה מידי ההקדשות המוחזקים על המקום ולהעבירו לידי מחללי דת ותורה. מקום הקדוש אשר אלפי ישראל פוקדים שם לשפוך שיח לפני בורא כל עולמים עומדת תחת סכנה איומה בתכניותיהם, [הם רוצים = גפני ליצמן דרעי ליברמן וכו'] הם רוצים עשות סביב מקום הקודש למקום מיועד לאספסוף ותערובת, לטומאה, לסמים, לזימה, לחילול שבת, למקום טומאה חו וכו'. וכבר החלו בתכניותיהם, ויש עדים להעיד שכבר הרסו שם מערות, מי יודע מי נטמן שם, קדושי עליון, במערות אלו, אוי לעניים שכך רואות. התכנית שלהם - של מדינת אנשי רשע, הוא להשאיר רק את הציון לבד, וברצונם לעשות שם מדרחוב, שלא יוכלו להתקרב למקום עם כלי רכב, ויצטרכו ללכת מרחק גדול ברגל, הם רוצים לעקור את הכל, כולל מרפסת הכהנים, אשר יש שם כהיום כמה כוללים, וכן רוצים להקים שם פארק ארכיאולוגי, וכן רוצים להרוס את כל ההכנסות אורחים במקום, וכן לסגור את המקום בשעות הלילה, ולהוריד את המחיצה בחצר המערה, ואף בתוך היכל ציון המצוינת רוצים הם לחולל שינויים. המקום שהוא מקום קדוש, אשר גאוני צדיקי הדורות הקודמים כאשר פקדו את המקום, הגיעו לשם באימה ופחד, כמסופר על הקדוש הרמק זיעא, וידוע המעשה המובא בספר כבוד מלכים להגאון ר' שמואל העליר זצל שהיה גאבד צפת, ומספר שבצעירותו שמע מהרבנים הספרדים הזקנים שאבותיהם ספרו שכאשר האור החיים הק' בא לצפת ומשם לפקוד את המקום בהילולא דבר יוחאי נסע לשם כשהוא רוכב חמור להר הקודש מירון לציון רשבי ובנו, ובשעה שהגיע לתחתית ההר ירד מעל החמור וזחל על ידיו ורגליו מרוב פחד קדושתו ובכל הדרך זעק איך אני הולך להכנס במקום קדוש כזה שהוא שלהבת אש קודשא בריך הוא, ובמקום קדוש זה רוצים הם לשנות ולהפוך לאתר בילוי ותיירות בתערובת אנשים ונשים, ובכל מקום שרק מתחילים לחפור הלא טמונים שם קדושי עליון, וכבר הקציבו עבור כך קרן של חמישים מליון דולר, בעלי הקרן הם אנשים תמימים ששקרו להם שאין על התוכנית שום התנגדות רבנים ולכן הם מסכימים שמכספם יעשו השינויים. כבר דברו כאן מקודם שלפני שבע שנים כבר רצו לערוך שינויים ועצרו בעדם. לפני שנתיים היה דין ודברים והיה הסכם על כך שלא יעשו שום שינויים ואז פסקו, אבל כעת כאשר הם רואים את חלישות המלחמה נגדם חזרו במעשיהם והפרו את ההסכם והתחילו לממש תכניתם ולהוציא מזימתם אל הפועל ולהפוך את כל המקום למקומות בילויים. אם נצא כעת במחאה גדולה יווכחו שלא נרדמנו חו, ובכך נוכל לעצור בעדם שלא יוציאו תכניתם אל הפועל. לפני שבע שנים כבר הכריזו הבד"ץ של העדה אוי לנו שכך עלתה בימינו שמקום מנוחת הרשבי מקום המיוחד לתפילה ולדביקות בהשית שאלפי אלפי ישראל עולים שם לשפוך לב, יבואו זרים לירש ולעשות בהם כרצונם כתוב שם שביד הורו שחוב קדוש על כל אחד להרעיש עולמות וכל הגולה תהיה כמדורת אש עד שיסירו טלפיהם ממקום קדוש זה, ורק יהודים חרדים יתעסקו במקום כדין תורה, ואין לשום אחד כח להוציאם מבעלות ההקדשות, ויש לעמוד על המשמר. וכאשר נצא עכשיו בסד בקול מחאה גדול, ונעשה כפי יכולתינו, נוכל בעזה לבטל מזימתם, שישאר המקום קדוש וטהור ברשות ההקדשות ויתנהל עפ דעת תורה, וננצח אותם, ובזכות שנשמור על קדושת וטהרת מקום קדוש זה יעמוד זכותו של התנא האלוקי שלא יוכלו לעשות בו כרצונם, וכל העוסקים בהצלת מקום הקדוש מידיהם יתברכו בכל הברכות ממעון הברכות, וזכות ר' שמעון בר יוחאי ובנו ר' אלעזר תגן בעדינו ותמליץ טוב בעדינו, הצדיק נהרג לכפר על גזירת גיוס השמד והזימה, וכל הגזרות של הגיוס נעשה עי חכים חרדים ביחד עם וועד הישיבות ימח. ויה"ר שנזכה בקרוב לגאולה השלימה בבא.

  אנחנו גם חייבים כאן להביע קול מחאה על חילול קברו של התנא האלקי ר' שמעון בר יוחאי ובנו ר' אלעזר, נזדעזנו לשמוע ששלטון הרשע רוצה להשתלט על מקום הקדוש, מקום מנוחתו של התנא רשב"י ובנו ר' אלעזר, רוצים למסרם לידי השלטון, ולהפקיעה מידי ההקדשות המוחזקים על המקום ולהעבירו לידי מחללי דת ותורה.

  מקום הקדוש אשר אלפי ישראל פוקדים שם לשפוך שיח לפני בורא כל עולמים עומדת תחת סכנה איומה בתכניותיהם, [הם רוצים = גפני ליצמן דרעי ליברמן וכו'] הם רוצים עשות סביב מקום הקודש למקום מיועד לאספסוף ותערובת, לטומאה, לסמים, לזימה, לחילול שבת, למקום טומאה חו וכו'. וכבר החלו בתכניותיהם, ויש עדים להעיד שכבר הרסו שם מערות, מי יודע מי נטמן שם, קדושי עליון, במערות אלו, אוי לעניים שכך רואות. התכנית שלהם – של מדינת אנשי רשע, הוא להשאיר רק את הציון לבד, וברצונם לעשות שם מדרחוב, שלא יוכלו להתקרב למקום עם כלי רכב, ויצטרכו ללכת מרחק גדול ברגל, הם רוצים לעקור את הכל, כולל מרפסת הכהנים, אשר יש שם כהיום כמה כוללים, וכן רוצים להקים שם פארק ארכיאולוגי, וכן רוצים להרוס את כל ההכנסות אורחים במקום, וכן לסגור את המקום בשעות הלילה, ולהוריד את המחיצה בחצר המערה, ואף בתוך היכל ציון המצוינת רוצים הם לחולל שינויים.

  המקום שהוא מקום קדוש, אשר גאוני צדיקי הדורות הקודמים כאשר פקדו את המקום, הגיעו לשם באימה ופחד, כמסופר על הקדוש הרמק זיעא, וידוע המעשה המובא בספר כבוד מלכים להגאון ר' שמואל העליר זצל שהיה גאבד צפת, ומספר שבצעירותו שמע מהרבנים הספרדים הזקנים שאבותיהם ספרו שכאשר האור החיים הק' בא לצפת ומשם לפקוד את המקום בהילולא דבר יוחאי נסע לשם כשהוא רוכב חמור להר הקודש מירון לציון רשבי ובנו, ובשעה שהגיע לתחתית ההר ירד מעל החמור וזחל על ידיו ורגליו מרוב פחד קדושתו ובכל הדרך זעק איך אני הולך להכנס במקום קדוש כזה שהוא שלהבת אש קודשא בריך הוא, ובמקום קדוש זה רוצים הם לשנות ולהפוך לאתר בילוי ותיירות בתערובת אנשים ונשים, ובכל מקום שרק מתחילים לחפור הלא טמונים שם קדושי עליון, וכבר הקציבו עבור כך קרן של חמישים מליון דולר, בעלי הקרן הם אנשים תמימים ששקרו להם שאין על התוכנית שום התנגדות רבנים ולכן הם מסכימים שמכספם יעשו השינויים. כבר דברו כאן מקודם שלפני שבע שנים כבר רצו לערוך שינויים ועצרו בעדם.

  לפני שנתיים היה דין ודברים והיה הסכם על כך שלא יעשו שום שינויים ואז פסקו, אבל כעת כאשר הם רואים את חלישות המלחמה נגדם חזרו במעשיהם והפרו את ההסכם והתחילו לממש תכניתם ולהוציא מזימתם אל הפועל ולהפוך את כל המקום למקומות בילויים. אם נצא כעת במחאה גדולה יווכחו שלא נרדמנו חו, ובכך נוכל לעצור בעדם שלא יוציאו תכניתם אל הפועל.

  לפני שבע שנים כבר הכריזו הבד"ץ של העדה אוי לנו שכך עלתה בימינו שמקום מנוחת הרשבי מקום המיוחד לתפילה ולדביקות בהשית שאלפי אלפי ישראל עולים שם לשפוך לב, יבואו זרים לירש ולעשות בהם כרצונם כתוב שם שביד הורו שחוב קדוש על כל אחד להרעיש עולמות וכל הגולה תהיה כמדורת אש עד שיסירו טלפיהם ממקום קדוש זה, ורק יהודים חרדים יתעסקו במקום כדין תורה, ואין לשום אחד כח להוציאם מבעלות ההקדשות, ויש לעמוד על המשמר.

  וכאשר נצא עכשיו בסד בקול מחאה גדול, ונעשה כפי יכולתינו, נוכל בעזה לבטל מזימתם, שישאר המקום קדוש וטהור ברשות ההקדשות ויתנהל עפ דעת תורה, וננצח אותם, ובזכות שנשמור על קדושת וטהרת מקום קדוש זה יעמוד זכותו של התנא האלוקי שלא יוכלו לעשות בו כרצונם, וכל העוסקים בהצלת מקום הקדוש מידיהם יתברכו בכל הברכות ממעון הברכות, וזכות ר' שמעון בר יוחאי ובנו ר' אלעזר תגן בעדינו ותמליץ טוב בעדינו, הצדיק נהרג לכפר על גזירת גיוס השמד והזימה, וכל הגזרות של הגיוס נעשה עי חכים חרדים ביחד עם וועד הישיבות ימח. ויה"ר שנזכה בקרוב לגאולה השלימה בבא.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב