זעם במפלגות החרדיות: "נתניהו מחפש בחירות בכח"

זעם גדול בשעות האחרונות במפלגות החרדיות בכנסת על ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות התבטאויותיו האחרונות על כוונתו לקיים בחירות

זעם גדול בשעות האחרונות במפלגות החרדיות בכנסת על ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות התבטאויותיו האחרונות בישיבת ראשי הקואליציה על כך שהוא מתנה את חוק הגיור והגיוס בקיום בחירות מקדימות.

החרדים טוענים שראש הממשלה ראה בשבועות האחרונים שחוק הגיוס לקראת הסדר שימנע את המחלוקת בקואליציה, ונלחץ מהר לייצר משבר נוסף בדמות חוק הגיור.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הבוקר בישיבת ראשי הקואליציה המתקיימת מדי שבוע ביום ראשון כי "אם לא תהיה הסכמה על הגיוס והגיור – הולכים לבחירות! נתניהו חוזר ואומר שלא החליט על תאריך". 

זמן קצר לאחר סיום הישיבה שוחח בכיר מאוד במפלגות החרדיות עם אתר 'אקטואליק' ואמר "זה מדהים איך נתניהו מנסה להפיל בכח את הממשלה ועוד בידי החרדים, בימים האחרונים הוא נבהל מאוד מזה שחוק הגיוס לקראת סיום, והסאגה הממושכת סביבו עתידה להסתיים לטובה בקרוב, אז הוא החזיר את התנאי של חוק הגיור שכבר הספקנו כמעט לשכוח ממנו".

הגורם הבכיר הוסיף "ראש הממשלה מחפש בכח בחירות, מתאים לו עכשיו 35 מנדטים, הוא יגרור את כולם לבחירות רק בגלל זה, הנזק שהוא יעשה הוא בלתי הפיך".

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. פעם דבר מרן הגרי"ז זצ"ל בערב יום הכפורים בחריפות רבה נגד הציונים והמדינה, והיה שם רב אחד ושאלו "בריסקער רב הרי ערב יוה"כ הוא עכשיו וכי זה הזמן המתאים לדבר על ענינים כאלו". השיב לו הגרי"ז זצ"ל "כלום התפללתם היום מנחה", השיב הלה "פשיטא" שוב שאלו הגרי"ז זצ"ל "והאם אמרתם ברכת ולמלשינים שהרמב"ם כתב שהיא נתקנה כנגד פריצי ישראל המסירים את העם מן המצות… והרי ערב יוה"כ היום". ..... ........ כנסו............ .....................

  בחור מישיבת "בית יוסף" בב"ב נכנס אצל החזו"א בעת המלחמה הראשונה של המדינה הציונים עם הערבים בשנת תש"ח, ששרר פחד מה יהיה באר"י ושאל הבחור מה יהיה, וענה החזו"א בזה"ל כלום, הערבים יבערו את הציונים, ושאל שוב ומה יהיה איתנו, ענה לו אנחנו צריכים לבער את הציונות מהלב שלנו.

  בשנת הפרעות תש"ו הבעתי לפני רבנו החזו"א את חרדתי כי אין יום שיעבור בלי קרבנות יהודים שנפגעים מידי הערביים, הוכיחני רבנו "מדוע אינך מזועזע כל כך מזה שאלפים ורבבות ילדים מישראל מקבלים חנוך חפשי שהוא כשריפת נשמה וגוף קיים, וכי רציחה זו ההמונית היא פחות אכזרית מרציחת הערביים שפוגעת רק ביחידים ולא בהמונים כה גדולים, והרי חז"ל קבעו שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו" גם נמסר ע"י עד נאמן ששמע מהגאון מרן רבי וועלוול בריסקער זצ"ל שאמר היטלער שרף גופים והם שורפים נשמות.

  מרן הגר"ח מבריסק זצ"ל היה נוהג לומר שהשנאה לציונים צריכה להיות כשנאת בעלי בתים לעכברים שבעל הבית מצטער על שישנם עכברים בבית ואינו חפץ כלל בקיומם, ולא כהחתול הנהנה מקיומם של העכברים שאז יש לו מה לבער ולאכול והוא רוצה בקיומם. (עובדות והנהגות לבית בריסק ח"ב עמ' קכ"ט) על הענין שחופרים הציונים בקברות יהודים (אפי' בהסכמת רבנים מהבד"ץ העדה) והורסים את הכל שזה כנגד השכל חוץ מחומר האיסור שבדבר וגם זה רכוש גדול קברים שלפני אלפים שנה וכו', אמר על זה הגרמ"ד הלוי שליט"א שהפשט בזה הוא דכיון דיסוד הציונות והמדינה הוא לעקור את הדת ולעקור את עם ישראל ושלא ישאר זכר לתורה ומצות, ממילא אם יש איזו פינה ששם יש קברים של תנאים ואמוראים שזה מזכיר להם שיש תורה ומצות הרי זה כקוצים בעיניהם ואינם יכולים לסבול את זאת, ומשום כך הורסים את בית הקברות אע"פ שזה דבר הנוגד את השכל.

  סיפר הרב מבריסק (הגרי"ז) זצ"ל שפעם בא בבית אביו הגר"ח זצ"ל מזרחי אחד ואמר הגר"ח לבנו הגרי"ז זצ"ל שישב אצלו שאינו רוצה לישב ביחד מפני שאסור לייחד עמהם שהם חשודים על שפיכות דמים, הם מינים. (אום אני חומה סיון תשל"ב)

  פעם דבר מרן הגרי"ז זצ"ל בערב יום הכפורים בחריפות רבה נגד הציונים והמדינה, והיה שם רב אחד ושאלו "בריסקער רב הרי ערב יוה"כ הוא עכשיו וכי זה הזמן המתאים לדבר על ענינים כאלו". השיב לו הגרי"ז זצ"ל "כלום התפללתם היום מנחה", השיב הלה "פשיטא" שוב שאלו הגרי"ז זצ"ל "והאם אמרתם ברכת ולמלשינים שהרמב"ם כתב שהיא נתקנה כנגד פריצי ישראל המסירים את העם מן המצות… והרי ערב יוה"כ היום". (עובדות והנהגות לבית בריסק ח"ד עמ' רמ"ג)

  ובדורנו אנחנו רואים שמה שהם אמרו זה עוד קל ורך לעומת המציאות הקשה המרה והנוראה איך שזה מתקיים היום, מצב של שמד ממש נורא ואיום דברים שלפני דורות היה אפילו כל ילד יהודי יודע את יסודות האמונה והיה כל אחד אפילו הפשוט ביותר מוכן למסור את נפשו על היהדות, והיום נזרקים דיבורי כפירה מגדולים וראשי העם ויש בלבול וטשטוש הדעות נורא ואיום, וחלק גדול וכמעט רובא דרובא מהנפילות והכשלונות זה מפני שלא יודעים בבירור את יסודות האמונה, ולמה לא יודעים כי לא מלמדים אותם וכל אחד שרוצה להתחזק באמונה השלימה צריך כל אחד ללמוד אותם בעצמו, ולמשל כמה דוגמאות להראות איך הנפילה זה מחמת חסרון באמונה.

  לאחרונה מפרסמים אפילו במקומות חרדים כגון בתי כנסיות ומקואות על הענין של למוד מקצועות וכותבים ביטוים של כפירה ממש שכאילו הפרנסה תלויה במקצוע שאם ילמד את זה אז בודאי יהיה לו פרנסה, ושוכחים יסודי האמונה שאין עניות ועשירות מן האומנות אלא הכל בידי שמים, וכל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה. ולא שמים לב מחמת חסרון ביסודי האמונה שזה ממש כפירה לתלות בזה את הפרנסה. ומכיון שהתרגלו ולא מחו נעשה כהיתר עד שהתחילו לפתות בענין הלמודים במכללות שהממשלה נותנת לחרדים בחינם ללמוד שם מקצועות כאילו כדי להתפרנס ומלמדים שם ממש כפירה ואפיקורסות, כידוע מאלו שהיו שם ועזבו שלא יכלו לסבול את הכפירה שלומדים שם, כי מי שלומד שם מוכרח ללמוד דברי כפירה וציונות.

  חייבים להוסיף |
  הגב