רכבי עובדי המדינה יבוטחו במגדל והראל

אגף החשב הכללי במשרד האוצר הכריז על הזוכים במכרז הפומבי לביטוח רכבי עובדי המדינה לשנים 2019-2020, בו זכו החברות מגדל והראל.

במכרז בוצעו מספר שינויים ביחס למכרזים קודמים. כך, בהליך הזכייה הובא בחשבון ציון מדד השירות של כל חברת ביטוח כפי שמפרסמת רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, וזאת על מנת לעודד זכייה של חברות המספקות שירות איכותי לעובדי המדינה. בנוסף, הותאמו תעריפי הביטוח וההשתתפות העצמית למאפייני המבוטח, כך שנהגים זהירים ייהנו מהנחה בביטוח ובהשתתפות העצמית, וזאת לצורך עידוד נהיגה בטוחה בקרב עובדי המדינה וגמלאיה.
עוד נקבע כי עובדי המדינה יקבלו במסגרת המכרז הנחה של 10% מתעריף ביטוח החובה שמפרסמת רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון.

בשנת 2019 צפויים לבטח במסגרת המכרז כ- 65 אלף רכבי עובדי מדינה, בני זוגם וגימלאים, בהיקף כספי הנאמד בכ- 300 מיליוני ש"ח לשנה. חברת מגדל תבטח כ- 64% מכלל הרכבים (כולל רכבים המבוטחים בביטוח צד ג') וחברת הביטוח הראל תבטח כ- 36% מכלל הרכבים.

החשב הכללי רוני חזקיהו: "מדי שנה מבצע אגף החשב הכללי בחינה של תנאי המכרז ומכניס בהם שינויים ושיפורים, וזאת במטרה להיטיב עם עובדי המדינה ובני משפחותיהם, ואף לעודדם לנהיגה זהירה ובטוחה".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.