חברות יפצו צרכנים על איחור הגעת טכנאי

ח"כ איתן כבל: "החקיקה הזו באה לסגור את הפרצה בעניין זמן ההמתנה"

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 57) (הרחבת הוראות לעניין ביקור נותן שירות במענו של צרכן), התשע"ח-2018 של חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי כנסת.

מוצע להחיל את החובה החלה היום על טכנאי לתאם עם צרכן מועד ושעת ביקור במענו של הצרכן, על כל נציג של העוסק שאמור להגיע למענו של הצרכן, לשם מתן שירות בשעות הביקור קבועות בחוק. כמו כן, מוצע להחיל על נותני השירותים כאמור חובה לפצות את הצרכן, בלא הוכחת נזק, במקרה של איחור מעבר לקבוע בחוק.

בדברי ההסבר נכתב: "מטרת החוק הייתה לגרום לעוסקים להעריך את זמנו של הצרכן, וכן, אם טכנאי מאחר, לפצות את הצרכן על שנאלץ להישאר בביתו ונמנע ממנו להקדיש זמן זה לסידורים אחרים או לעבודה.

היעדר ציון מפורש לכך שהפיצוי יחול גם על התקנה והסרה של טובין בידי טכנאי, גורמת לכך שחברות רבות מנצלות את המצב ולא מפצות את הלקוח אם הטכנאי מאחר, מכיוון שאין מדובר בתקינות הטובין המצויים אצל הצרכן, שכן בהתקנה אין כלל טובין של העוסק אצל הצרכן וכן בהסרת הטובין אם הם תקינים, אך הלקוח אינו מעוניין בהם עוד, לא מדובר בעניין של תקינות הטובין.

לכן, מוצע לקבוע במפורש שהפיצוי יינתן בגין איחור טכנאי גם כשמטרת ביקורו היא התקנה או הסרה של ציוד, על מנת להגשים את מטרת החקיקה ולחייב את העוסק במתן שירות ראוי, שאם לא יעשה כן ידע שעליו לפצות את הצרכן בגין ההמתנה ובזבוז הזמן שנגרם לו."

ח"כ איתן כבל: "החקיקה הזו באה לסגור את הפרצה בעניין זמן ההמתנה."

12 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תוחזר לוועדת הכלכלה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.