חברות יפרטו עבור מה הן גובות "תשלום קבוע"

"לא יכול להיות שצרכן לא ידע על מה הוא משלם"

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 54), התשע"ח-2018 של ח"כ איתן כבל.

מוצע לקבוע כי בעסקה מתמשכת, לרבות בעסקה להספקת גז בין צרכן גז לספק גז, יפרט העוסק בחשבונית או בהודעת התשלום הנשלחת לצרכן את מרכיבי התשלום הקבוע ואת סכומם. עוסק שלא פירט את מרכיבי התשלום הקבוע ואת סכומם, לא יהיה רשאי לגבות תשלום זה. הפרת הוראות הסעיף תאפשר הטלת עיצום כספי.

בדברי ההסבר נכתב: "הצעת החוק נועדה להסדיר תחום צרכני חשוב ולקבוע כי בעסקה מתמשכת, לרבות בעסקה לאספקת גז בין צרכן גז לספק גז, לא יגבה העוסק תשלום קבוע אלא אם כן פירט בחשבון התקופתי את הטובין או השירותים שבגינם נגבה אותו תשלום. בדרך כלל, העסקאות המתמשכות שבגינן נגבה תשלום קבוע הן עסקאות לאספקת חשמל, גז, מים וטלפון. מטרת הצעת החוק היא להגביר את שקיפות החיובים ומתן מידע לצרכן בכל הנוגע לשירותים שבגינם נגבה תשלום קבוע שאינו תלוי בהיקף השימוש שעשה הצרכן בשירות, מתוך מטרה שתשלומים אלה לא יהיו שרירותיים וישקפו עלויות קבועות אמיתיות, כגון עלויות תחזוקה ובטיחות."

ח"כ כבל: "אותו "תשלום קבוע" הוא לא איזה סוד צבאי או הנוסחה של קוקה קולה שהוא מבקש לקבל. לא יכול להיות שצרכן לא ידע על מה הוא משלם, אם אתם לא יודעים להסביר לי את התשלום הקבוע אז תבטלו אותו. לא ביקשנו שתחזירו כסף לצרכן, בסך הכל ביקשנו הסבר. כשאני נכנס לחנות אני משלם ואני יודע מה אני מקבל, לעומת זאת בחשבונית כתוב "דמי שימוש קבועים" ואין לנו מושג מה נכנס תחת הסעיף הזה. החברות נעמדו על הרגליים האחוריות והתנגדו לחוק, שנים של מאבק מול הממשלה כדי סה"כ נדע על מה אנחנו משלמים ולמה גובים. מקרים רבים הגיעו אלי, שבחשבונות הגז והטלפון דמי השימוש הקבועים גבוהים יותר מהשימוש עצמו. מעתה הצרכנים ידעו על מה גובים להם וגם יוכלו להתמקח על כך."

27 תמכו ללא מתנגדים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.