חברת החשמל בתרגיל היערכות לקיץ 2018

במהלך התרגיל תורגלו תרחישים ואירועים שונים ומגוונים

מזג אוויר חם בצורה כבדה עד קיצונית, עלייה בביקוש לחשמל , מחסור בגז לייצור חשמל בתחנות הכוח, שריפות נרחבות מתחת לקווי חשמל מרכזיים והפסקת קווי חשמל רבים, הפסקת יחידות ייצור עקב תקלות, תקיפות סייבר ועוד – היו חלק מהתרחישים אותם תרגלה חברת החשמל אמש במסגרת תרגיל היערכות לקיץ.

2018 חברת החשמל קיימה אמש את תרגיל ההיערכות השנתי שלה לקראת הקיץ. במהלך תרגיל נפתחו ותורגלו מטות החברה השונים: המטה המרכזי בחיפה בו פעלה הנהלת החברה וחטיבותיה ומטות המחוזות ברחבי הארץ. במהלך התרגיל תורגלו תרחישים ואירועים שונים ומגוונים, הוזרמו למטות, במטרה להציג פתרונות והתמודדות עם אירועים וקשיים אלה. מלבד הנהלת החברה לקחו חלק בתרגיל גם גורמים חיצוניים ממשרד האנרגיה, רשות החשמל, המשרד להגנת הסביבה, רשות הגז, נתג"ז, כבאות ארצית, תש"ן ( תשתיות נפט), פקוד העורף, משטרת ישראל, מטה הסייבר הלאומי, ונציגי יצרני החשמל הפרטיים. בין התרחישים שתורגלו ביום קיץ קיצוני ולוהט במיוחד: עומסי חשמל חריגים וגבוהים, מחסור בגז, מחסור באספקת פחם ומחסור בדלקים חלופיים, תקלות בתחנות הכוח וביחידות הייצור, תקלות בקווי ההולכה , שריפות ברחבי הארץ שגרמו לפגיעות בקווי החשמל ובמתקני החשמל, תקיפות סייבר וניהול ביקוש נרחב בכל רחבי הארץ ( הפסקות מדורגות עקב ביקוש הגדול מכושר הייצור).

כן בוצעו שני תרגילי שטח 'רטובים' בשיתוף גורמי החירום: שריפה בתחנת המיתוג 'זבולון' בצפון, שריפה ופינוי עובדים ופגיעה בתשתיות קריטיות בבניין משרדים של החברה בתל-אביב והשתלטות מחבלים בתחנת הכוח 'גזר' בסמוך לרמלה.

בשבועות שקדמו לתרגיל התקיימה היערכות מקיפה בכלל אגפי החברה ומחוזותיה לקראת הקיץ בניתוח האירועים הראשוניים לקראת התרגיל ובמציאת פתרונות לטיפול בהם- באם יתרחשו. בתחילת התרגיל הציגו מנהלי החברה את סיכום היערכות יחידותיהם לקראת הקיץ והציגו תמונת מצב עדכנית. כמו כן, הוצגה התייחסותם לתרחישי התרגיל הראשוניים שהוזרמו אליהם במסגרת התרגיל.

מנכ"ל חברת החשמל, עופר בלוך: " אנו נערכים תקופה ארוכה לקיץ בכל אחד מאגפי ויחידות החברה – בכל תחום ובכל נושא וערוכים בכוננות ובדריכות מלאה. "אני משוכנע שבזכות העבודה המקיפה, הרצינית והשיטתית שבוצעה בכל חטיבות ומידרגי החברה – נעמוד באתגר ונוכיח שוב את יכולותינו הגבוהות לשירות מקצועי ואמין גם בעתות משבר וחירום".

לאחר חיתוכי המצב הוצגו פתרונות ופעילות החטיבות בישיבות סיכום ומשתתפי התרגיל ביצעו סנכרון ושיתוף כלל חטיבתי וכן תיאום ודו שיח עם נציגי גורמי הממשל השונים שנטלו חלק בתרגיל.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.