חברת סלולר תחוייב בהודעה קולית על סיום עסקה לתקופה קצובה

"עוסק יחויב לחתור אקטיבית לשם יצירת קשר טלפוני עם הצרכן ולהודיע על מועד סיום העסקה או ההתחייבות גם באמצעות שיחה טלפונית."

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 58) (הודעה קולית על סיום עסקה לתקופה קצובה), התשע"ח-2018 של חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ורועי פולקמן.

מוצע לקבוע כי בעסקה לתקופה קצובה עם חברות הסלולר, שבה הן מחייבות את חשבונו של הצרכן בתשלומים לפי הרשאה לחיוב חשבון או לפי הרשאה לחיוב כרטיס אשראי, אם מספר הטלפון הנייד שמסר הצרכן לעוסק חסום, תודיע חברת הסלולר לצרכן על מועד סיום העסקה או ההתחייבות בהודעה קולית.

בדברי ההסבר נכתב: "ככלל, בהתאם לחוק, עוסק מחויב לקבל הסכמתו המפורשת של צרכן לשם הארכת חוזה קיים. חריגים לכלל האמור הם עסקאות הקשורות במתן שירותים חיוניים – שירותי טלפון בסיסיים וגז, בהם אין צורך לקבל את הסכמתו המפורשת של צרכן לשם המשך הספקת השירות, ובלבד שהעוסק יודיע לצרכן 30 עד 60 ימים לפני מועד סיום החוזה על מועד הסיום.

כמו כן, אין צורך לקבל את הסכמת הצרכן אם ניתנת לצרכן הטבה לתקופה מוגבלת, שבסיומה ישלם הצרכן תשלומים שסכומם ננקב באופן ברור ומפורט במסמך בכתב, וניתנה לצרכן הודעה בכתב, בתקופת ההודעה, על מועד סיום ההטבה והתשלומים שישלם מאותו מועד. החובה למסור הודעה כאמור לא חלה אם תקופת ההטבה חלה בתוך ארבעה חודשים ממועד ההתקשרות בעסקה

אכן, האחריות שלנו כצרכנים היא לעקוב ולוודא מה אנו משלמים כמו גם מתי מסתיימת העסקה עליה התחייבנו, אולם גם לעוסק אחריות בסיסית בדיווח לצרכן אודות כל שינוי משמעותי בתנאי העסקה לתקופה קצובה.

התיקון המוצע קובע כי נוסף על חובת הודעה במסרון לעניין מועד סיום העסקה או ההתחייבות בעסקה לתקופה קצובה, עוסק יחויב לחתור אקטיבית לשם יצירת קשר טלפוני עם הצרכן ולהודיע על מועד סיום העסקה או ההתחייבות גם באמצעות שיחה טלפונית."

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.