חגיגה בעיריית גבעתיים: מי מימן את הטיסות ?

משרד הפנים בוחן את מימון נסיעותיו
של ראש עיריית גבעתיים ועוזריו למסע לפולין

התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד הפנים וראש האגף לביקורת ברשויות המקומיות בעקבות מידע שהגיע לתנועה ממנו עולה כי ראש העיר, מר רן קוניק, ועוזרתו, הגב' אביבה שבתאי הצטרפו על חשבון העירייה למסע לפולין של בית הספר "בן צבי" בחודש ספטמבר 2016. בנוסף, הועלו טענות כי חלו פגמים באופן אישור הנסיעה לראש העיר ועוזרתו בישיבה בה התקבלה ההחלטה.

מתמליל הישיבה עולה חשש כי ישיבת המועצה ואישור הנסיעה לראש העיר ועוזרתו נעשו בניגוד לחקיקה הקבועה בפקודת העיריות.

בהתאם לפקודת העיריות, שינוי מועד ישיבה צריך להתקיים באישור כל המועצה. מעיון בתמליל ישיבת המועצה נראה כי מספר חברי המועצה לא אישרו את הקדמת הישיבה ואף הביעו חשש ביחס לחוקיות הישיבה בשעה החדשה. בעקבות ההתנגדות הוחלט לקיים את הישיבה במועד שנקבע בזימון המקורי שנמסר כחוק. שלושה חברי מועצה עזבו את הישיבה לאחר דיון בדבר דחייתה, ולא השתתפו בישיבה. משכך ישנו ספק בדבר חוקיות ישיבת המועצה בשעה המקורית, לאחר התנגדות נחרצת מצד חברי המועצה.

לאחר עזיבת שלושה חברי מועצה מנתה הישיבה 7 חברי מועצה מתוך 17. לפי פקודת העיריות ישיבה שנפתחת ללא רוב חברי המועצה בחלוף חצי שעה ממועד הזימון יהיו שליש מחברי המועצה רוב. עם פתיחת הישיבה עזבו שתי חברות מועצה נוספות שהעמידו את מניין חברי המועצה בישיבה על 5. ישיבת מועצה שממשתתפים בה פחות משליש מחבירה צריכה להידחות בשבוע. כמו כן, בהצבעה על אישור ההשתתפות במסע לפולין השתתפו רק 5 חברי מועצה.

אשר על כן, אישור יציאתם של ראש העיר ועוזרתו על חשבון העירייה התקבל בניגוד לחוק. נסיעות לחו"ל של עובדים בכירים במימון העירייה הוא לכשלעצמו נושא רגיש שאף נבחן על ידי מבקר המדינה בדוחות ביקורת ברשויות המקומיות.

התנועה לאיכות השלטון פנתה בנושא למשרד הפנים בקריאה לבדוק את הליך קבלת ההחלטה לאישור הנסיעה של ראש העיר ועוזרתו, וכן את מהות ההחלטה כפי שנתקבלה. בנוסף, ביקשה התנועה לאיכות השלטון ממשרד הפנים לבדוק האם הגב' שבתאי קיבלה הטבות בגין נסיעותיה, כגון, אישור הנסיעה על חשבון ימי עבודה וכו'. במידה וכן – על פי איזה נוהל נעשו הדברים.

משרד הפנים הודיע לתנועה לאיכות השלטון כי פניית התנועה הועברה לטיפולו של אגף לביקורת ברשויות המקומיות והפנייה תבחן על ידו.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.