חדש-מתקנים להשבת אנרגיה בפסולת שאינה ניתנת למחזור

"מדינת ישראל תהיה בשורה אחת עם מדינות מפותחות באיחוד האירופי, ששם השימוש במתקנים אלו קיים כבר שנים"

המועצה הארצית לתכנון ובנייה קיבלה אמש, את עקרונות מסמך המדיניות בנושא קידום מתקני השבת אנרגיה מפסולת עירונית – וזאת בהתאם למדיניות המשרד להגנת הסביבה.

אישור זה הוא השלב הראשון בקידום מתקנים אלו בישראל, ובכך מצטרפת מדינת ישראל למדינות אירופה והמערב בטיפול משולב ומתקדם בפסולת העירונית.

מסמך המדיניות שאושר מהווה נדבך משמעותי באסטרטגיה החדשה לטיפול בפסולת של המשרד להגנת הסביבה שתפורסם בחודשים הקרובים.

המשרד להגנת הסביבה מברך על אישור מסמך המדיניות במועצה הארצית לתכנון ובנייה, וסבור שזהו צעד משמעותי לצמצום ההטמנה, הגברת המחזור והפחתת זיהומים וסיכונים סביבתיים לטובת כלל תושבי ישראל לטובת הסביבה.

במינהל התכנון רואים חשיבות בקידום המדיניות של צמצום ההטמנה של פסולת עירונית על-ידי יצירת תמהיל טיפול מאוזן הכולל טכנולוגיות נוספות. הקמת מתקני השבת אנרגיה בפסולת שאינה ניתנת למיחזור, תעמיד את מדינת ישראל בשורה אחת עם מדינות מפותחות באיחוד האירופי, ששם השימוש במתקנים אלו קיים כבר שנים.

בישראל מיוצרים כיום כ-5.2 מיליון טון של פסולת עירונית בשנה. על-פי תחזית גידול האוכלוסייה בישראל ובהתאם ליעדי התכנית האסטרטגית לדיור לשנים 2017-2040, כמות הפסולת הצפויה בשנת 2030 תהיה כ-6.7 מיליון טון. כיום כ-79% מהפסולת מעוברת להטמנה ישירה כאשר רוב הפסולת לא עובר מיון כלל.

מתקני השבת אנרגיה הם מתקנים שבהם מנוצל הערך הקלורי של הפסולת להפקת חשמל. התהליך כולל שריפת פסולת ממוינת, יצירת קיטור, הפיכת קיטור לחשמל וטיפול יסודי באוויר הנפלט.

מתקנים מסוג זה נפוצים בכל העולם וביבשת אירופה נבנו מעל ל-400 מתקנים מסוג זה בכל רחבי היבשת אף במרכזי הערים. המתקנים נבנים בטכנולוגיות מתקדמות ביותר ועומדים בכל התקנים הסביבתיים המחמירים ביותר באירופה – וכך גם יהיה במתקנים הצפויים להבנות בישראל.

הקמת מתקנים להשבת אנרגיה מפסולת עירונית עתידה להוות חלופה ממשית לבעיית נפח ההטמנה, המחסור בשטחים להטמנת הפסולת בישראל ולצמצום הנזקים הסביבתיים המרובים הנלווים להטמנה.

המדיניות שאושרה היום תומכת בפעולות המשרד להגנת הסביבה בקידום המדיניות של צמצום ההטמנה וזאת על ידי יצירת תמהיל טיפול מאוזן הכולל שילוב של מיון פסולת מקיף, מחזור חומרים וקומפוסטציה לצד טכנולוגיה של השבת אנרגיה מפסולת. המשרד להגנת הסביבה רואה בהקמת מתקנים אלו תשתית בעלת חשיבות לאומית.

הערכות המשרד להגנת הסביבה הן כי יש צורך באופן מיידי בתכנון והקמה של 3 מתקני השבת אנרגיה בפריסה ארצית ובקרבת מרכזי ייצור הפסולת. בראיה ארוכת טווח, יש לתכנן את הקמתם של 2 מתקנים נוספים על מנת לצמצם את הטמנת הפסולת למינימום.

בשל עלויות ההקמה והתפעול הגבוהות של מתקנים מסוג זה (כמיליארד שקל למתקן) סבור המשרד שיש צורך בתמיכה ממשלתית משמעותית להנעת השוק ולעידוד הקמתם של מתקנים אלו, במסגרת מודל המשלב השקעות של המגזר הציבורי והפרטי דוגמת PPP. המשרד רואה לנכון לפעול ואף ליזום את הקמתם של מתקני ההשבה הראשונים בישראל.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.