חו"ל ותארים: תופעת הבורגנות של מעמד הביניים החרדי

יש חרדים עשירים, ויש עניים, ויש מעמד ביניים, החרדים הבורגנים שנוסעים לחו"ל, ומשלבים לימודי קודש עם חול, כתבתו של עקיבא וויס ב'כאן'