חוק הבריאות של מוזס אושר בועדת שרים

הצעת חוק של ח"כ מוזס אושרה בוועדת שרים: השתתפות משרד הבריאות בעלות מיטה סיעודית – החל מיום האשפוז הראשון.

כמו כן תבוטל הדרישה לתשלום חד פעמי כתנאי לאישפוז

ועדת שרים לחקיקה אישרה לקריאה טרומית, הצעת חוק של ח"כ הרב מנחם אליעזר מוזס המתקנת את חוק ביטוח בריאות ממלכתי וקובעת כי חולה סיעודי יהיה זכאי להשתתפות החלקית של המדינה רטרואקטיבית החל מיום האישפוז בפועל. עוד קובעת הצעת החוק כי לא ייגבו תשלומים חד פעמיים – דמי כניסה, מחולים סיעודיים.

בדברי ההסבר להצעת החוק שהגיש ח"כ הרב מוזס נאמר: "נושא האשפוז הגריאטרי במדינת ישראל מהווה את אחת הבעיות הקשות של החולים הסיעודיים ובני משפחותיהם. האשפוז איננו ממומן במלואו על ידי קופות החולים, והחולה הסיעודי הנצרך לאשפוז גריאטרי משתתף בעלויות גבוהות של האשפוז. כמו כן, נאלץ החולה להמתין זמן ממושך עד לקבלת אישור אשפוז ממשרד הבריאות (קוד), ועד לקבלת האישור עליו לממן בעצמו את מלוא עלויות האשפוז.

גם כאשר הבקשה מאושרת, אין החזר רטרואקטיבי על תקופת האשפוז שעד לקבלת האישור, והחולה או משפחתו נאלצים לשאת בעלויות המלאות עבור תקופה זו.

שירותי האשפוז ניתנים בהשתתפות המאושפז או משפחתו. כלומר, במקרים שבהם אין בידו אמצעים, נדרשים בני משפחתו הקרובים לעבור מבחן הכנסה ולהשתתף בעלות האשפוז.

עם העלייה בתוחלת החיים יש מקבלי קצבת זקנה שנאלצים להשתתף בעלות האשפוז של הוריהם בני ה-90 ,ולהפריש מקצבת הזקנה הזעומה שלהם, דמי השתתפות.

כמו כן, כיום, מי שנכנס לאשפוז סיעודי נדרש לשלם דמי כניסה בגובה פעמיים ההשתתפות העצמית החודשית, וזאת בנוסף לתשלום החודשי. דמי כניסה אלה אינם מוחזרים לא על ידי המוסד המאשפז ולא על ידי משרד הבריאות".

הצעת החוק לא נועדה לפתור את כלל הבעיות הקיימות במערך האשפוז הסיעודי. ההצעה באה לתקן את הבעיות שהוזכרו לעיל, ולהקל במעט על הבירוקרטיה והנטל הכספי. לפיכך, מוצע לקבוע כי אישור בגין אשפוז גריאטרי יינתן תוך חודש ימים לכל היותר, ובכך יתקצר משך הזמן בגינו נדרשים המאושפז או משפחתו לממן את ימי האשפוז. כמו כן, השתתפות משרד הבריאות באשפוז תהיה רטרואקטיבית, החל מיום האשפוז בפועל. עוד מוצע לקבוע כי לא ייגבו על ידי המוסד המאשפז תשלומים חד פעמיים כהשתתפות עצמית. לבסוף, מוצע לקבוע כי בן משפחה מקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת זקנה, לא ישתתף בעלות האשפוז של בן משפחתו.

הרב מוזס אמר עוד: "מדובר בתיקונים שכאשר יאושרו ייקלו במעט על החולים הסיעודיים. עלות אשפוז סיעודי גבוהה כל כך, שמשפחות מתמוטטות כלכלית. ההשתתפות הנמוכה של המדינה בהוצאות אלו מוגבלת אף היא וכרוכה בבירוקרטיה. תיקוני החקיקה שאני מציע, ייקלו במעט את הנטל".

"אני מדגיש, אומר ח"כ מוזס "לא מדובר בחוק הסיעוד העיקרי, עליו נלחם בשמנו שר הבריאות הרב ליצמן. מדובר בקדימון. אני וחברי לסיעת יהדות התורה עומדים יחד עם הרב ליצמן בקו אחד, במאבק למען תיקון מהותי של חוק הסיעוד בישראל, שישים קץ לעלבונם של החולים הסיעודיים".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.