חוק הדייר הסרבן – בדרך לקריאה שנייה ושלישית

נציגי משרד המשפטים, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, ורשות המיסים עמלו בחודשים האחרונים על תיקון חוק הדייר הסרבן, כחלק מפועלה של הממשלה להסרת חסמים ולקידום תהליכי התחדשות עירונית כמטרה לאומית. במסגרת זו, הוביל משרד המשפטים, יחד עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית הצעת חוק לתיקון חוק פינוי-בינוי (פיצויים), במטרה לשפר את ההתמודדות עם דיירים המסרבים באופן בלתי סביר לממש פרויקט פינוי-בינוי בבניין מגוריהם. עיקרי הצעת החוק נוגעים לשמירת זכויותיהם של בעלי הדירות ולטיפול בחשש המובן מתהליך ההתחדשות העירונית, לצד מתן הטבות מס אשר יבטיחו את התמורה המלאה להם זכאים בעלי הדירות מבלי שינוכה מהם רכיב המס.

על-פי הצעת החוק, מוצע לחייב יזם בפרויקטים של פינוי-בינוי לקיים כינוס מקדים של כלל בעלי הדירות בבניין, בטרם יתחיל להחתים את בעלי הדירות על עסקה, באופן שיאפשר לבעלי הדירות להכיר את היזם ואת העסקה המוצעת על ידו ולהתארגן במשותף. בנוסף, היזם יחויב למסור לבעלי הדירות מסמך אשר בו יפרט את עיקרי הצעתו לדיירים וזאת לפחות שבועיים בטרם יוכל להחתים את מי מבעלי הדירות על עסקה. כל זאת, על מנת להבטיח כי עסקת הפינוי והבינוי תתנהל בשקיפות ובהגינות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.