חוק חדלות פירעון אושר סופית במליאה

הצעת החוק מציבה את השיקום כערך מרכזי

מדובר בפרויקט דגל חברתי ששרת המשפטים איילת שקד הובילה מאז נכנסה לתפקיד.

את הפרויקט הובילו יו"ר ועדת חוקה, ח"כ ניסן סלומינסקי, והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אבי ליכט, בסיוע צוות משפטנים בראשות עו"ד ספי זינגר יחד עם עו"ד מיכל אלבז מייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים.

החוק, ששם דגש על שיקומו של האזרח. החוק גם מספק כלים עבור אזרח תמים שנקלע לחובות לצאת לדרך חדשה. בד בבד, יוקצו מנגונים שימנעו ניצול לרעה של החוק.

בנוסף, הוא משנה את סדרי הנשייה, מקטין את החלק של הנושים המתוחכמים ורשויות המדינה לטובת הנושים הקטנים.

כמו כן, בכל הנוגע להליכי חדלות פירעון של יחידים, הצעת החוק מציבה את השיקום כערך מרכזי, כך שהיא מאפשרת לחייבים מסלול ידוע ומוגדר לשיקום ולהפטר, זאת תוך שמירה על איזון ויצירת מנגונינים שימנעו מחייבים חסרי תום לב לנצל לרעה את ההליכים.

יצוין כי הצעת החוק קובעת מנגנונים שיסדירו הליכי חדלות פירעון בנלאומיים ובכך שמה את מדינת ישראל בשורה הראשונה של חקיקה מודרנית בתחום.

בתחום חדלות הפירעון של תאגידים, מבקשת הרפורמה להעדיף שיקום תאגידים כאשר הדבר ניתן. באופן זה גם ניתן יהיה לשמר כמה שיותר מקומות עבודה.

דיני חדלות פרעון עוסקים בשלב שבו חברה או אדם כשלו ואינם יכולים להחזיר את חובותיהם. חשיבותם לחיי החברה והכלכלה היא מהותית. הם משפיעים הן על מתן האשראי במשק והן על היחס לחייבים ולבעלי חובם – הנושים.

החוק החדש מציע רפורמה מקיפה במטרה לתקן את המצב הקיים ולהביא לכלכלה הישראלית חקיקה מודרנית שתיתן מענה לצרכי המשק ולערכים חברתיים נוספים. כמו כן, הרפורמה מבקשת ליצור קודיפיקציה ולהסדיר באופן מלא את כלל דיני חדלות הפירעון של יחידים ושל תאגידים.

הרפורמה נועדה לתקן את המצב הקיים שהיה מוסדר עד כה בחקיקה מיושנת, לא מעודכנת ומפוזרת, שנעדרה ראיה כוללת של התחום. דינים אלה אינם מיטיבים עם החייבים, עם הנושים ועם המשק כולו.

המהלך קודם נוכח החשיבות העליונה לחיי הכלכלה המודרנית בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי שיתמכו בערכים עליהם בנויה החברה, יקנו ודאות לשוק, וכן יתאימו לסביבה הכלכלית שבה הם פועלים.

שרת המשפטים, איילת שקד:"בחקיקת החוק אנחנו משיגים את המטרה של שיקום החייב יחד עם שמירה על הנושים הקטנים. היום הכנסת אמרה 'כן' לפתיחת דף חדש עבור המוחלשים בחברה".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.