חיזוק לש"ס: הגר"ד בצרי תומך במפלגה

המקובל הגר"ד בצרי במכתב נדיר "ידעתם את מנהגי שלא להתערב בבחירות אך איככה אוכל וראיתי באובדן מולדתי, בואו לעזרת ה' בגיבורים למען תנועת ש"ס"

חיזוק משמעותי לש"ס: המקובל הרב דוד בצרי חרג הבוקר ממנהגו ופירסם מכתב תמיכה בכתב ידו למען תנועת ש"ס.

"הנה ידעתם את מנהגי שלא להתערב כלל וכלל בענייני בחירות והשתדלתי להרחיק את עצמי מענייני פוליטיקה וכד', ושמתי פניי להרבות תורה וקדושה בעם ישראל ולהשיב לב בנים על אבותם. וגם כשחזיתי כל השנים את עמוד האש ההולך לפני המחנה, הלא הוא מרן גאון הגאונים ופלא הדורות רבנו עובדיה יוסף זיע"א, אשר הנהיג את הדור ביד רמה והתווה את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, ומה היה לי הקטן באלפי ישראל להוסיף או לגרוע על דבריו הקדושים", פותח הרב בצרי את מכתבו.

הרב בצרי מוסיף: "והנה בעת אשר נתקדרו השמים בעבים בג' חשוון תשע"ג, ובאה השמש בצהרים ונסתלק מעמנו המאור הגדול לבית עולמו והותיר אותנו יתומים כצאן ללא רועה. אוי לה לספינה שאבדה קברניטה. וגם אני ראיתי את המבוכה הגדולה שהשתררה במחננו והחלל העצום שנוצר, וגם הבלבול קנה לו שביתה באי אילו אנשים אשר אינם יודעים באיזו דרך לילך, והנה כל מפעלו הגדול של מרן זיע"א עומד בסכנה חלילה.

ועל כן עצור במילין לא אוכל, כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי ואיככה אוכל וראיתי באבדן מולדתי, כיצד אוכל להחריש אל מול החשש הנורא כי כל עמלו של מרן מונח על כף המאזניים, אשר למעלה משנות דור מסר נפשו רוחו ונשמתו, להקים עולה של תורה בארץ ישראל, להוציא יקר מזולל ולהשיב רבים לכור מחצבתם, ובייחוד בקרב בני עדות המזרח אשר הגיעו מארצות ערב ונפלו ברשתם של משכיחי א-ל ועמדו בסכנת כליה רוחנית רח"ל, והוא בהנהגתו הכבירה ובמתק שפתיו אשר חננו ה', יחד עם נציגי תנועת ש"ס הקדושה הצליח למצוא מסילות לליבם ולהשיבם אל מסורת אבותם, והקים להם מוסדות תורה ויראה מדן ועד אילת, עד שנעשו עדרים עדרים של בני תורה, צורבא מרבנן, יושבי על מדין, אשרי העם שככה לו.

unnamed (4)
איככה אוכל וראיתי באבדן מולדתי. המכתב הנדיר.

ועתה, עם הסתלקותו מעמנו, היאך ניתן יד שכל עמלו הגדול של מרן זיע"א ילך לאבדון רח"ל, כיצד זה לא נאזור חיל ונקום כאיש אחד להמשיך את מפעלו הרוחני הגדול של מרן, אשר הוא כצוואה קדושה עבורנו".

בהמשך מסביר הרב בצרי מדוע בחר לחרוג ממנהגו ולהתערב בענין הבחירות: "על כן, אמרתי אל ליבי, לחרוג הפעם ממנהגי ולעשות המעט שאוכל למען כבודו של מרן, ולקרא לכל יהודי אשר לב קדוש לו, להירתם במערכה זו, ולהצביע ולפעול ככל יכולתו למען תנועת ש"ס הק' אשר יסודה בהררי קודש וכל כוונתה אך ורק לשם שמים, וגם אשר מונהגת ע"י אבירי התורה מועצת החכמים, אשר לא זזה ידם מידי מרן זיע"א והמה הממשיכים את דרכו בסיעתא דישמיא".

"דעו נא אחים, כי לא ענייני פוליטיקה אלו אלא ענייני תורה מן המעלה הראשונה, וכל עתיד חינוך צאצאנו תלוי בכך. על כן לא עת לחשות. הסירו את נגע הספק מלבכם, חוסו מפעלו של מרן, הצילו את נפשות המוני ילדי ישראל המצפים לרוח הטהרה שתיגע בהם, בואו לעזרת ה' בגיבורים למען תנועתו של מרן ש"ס, שתמשיך להתעצם ולעשות חיילים רבים לתורה ולתעודה.
וה' יחיש את גאולתנו במהרה, ונזכה ליום עליו נאמר ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, אכי"ר". מסיים הגר"ד במכתבו הנדיר. בתנועת ש"ס מביעים קורת רוח רבה ממכתב נדיר זה שאין ספק יגרום לרבים לתת את קולם אך ורק לתנועת ש"ס אשר מאחוריה עומדים כל גדולי ומאורי הדור שליט"א", מסיים הרב בצרי את מכתבו.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.