חיילות נשלחו לריכוזים החרדיים

הפלס חושף: הצבא במהלך חמור וחסר תקדים: חיילות נשלחו לריכוזים החרדיים ואף ניסו להתפרץ לישיבה קדושה . התגובות בפנים. { 'הפלס' חושף }

הפלס חושף: בימים האחרונים צה"ל שיגר חיילות לריכוזים החרדיים כדי לפנות באופן ישיר לבני ישיבות ולהודיעם כי הם מועמדים לגיוס בקרוב.

על פי הפרסום בעיתון הבית של הפלג הירושלמי החיילות הופיעו בשכונות חרדיות והגיעו לבתי משפחותיהם של בני הישיבות, ובמקרה חמור במיוחד אף הופיעו בישיבה קדושה באיזור המרכז, על אף מחאות צוות הרבנים בישיבה. בתגובה מדהימה בחומרתה של הצבא, כפי שנמסרה ע"י דובר צה"ל, נאמר כי מינהל הגיוס החליט לשבץ את בני הישיבות בבסיס טירונות מיוחד המיועד ל"אוכלוסייה חלשה"; החיילות נשלחו כחלק מהסגל הפיקודי של הבסיס ובכוונת הצבא להמשיך ולשלוח את החיילות לריכוזים החרדיים ולבתיהם של בני הישיבות.

 

עדויות שונות שזרמו לאחרונה למערכת "הפלס" דיווחו על הנוהג החדש של הצבא ביחס לבני ישיבות הצועדים ע"פ הוראת רבותיהם ונמנעים לחלוטין מלהתייצב בלשכות הגיוס ולשתף פעולה עם כל הליך הקשור לחוק הגיוס. בעבר ניסה הצבא לשלוח חוליות של משטרה צבאית, 'לוכדי עריקים', לבתי בני הישיבות הללו, בנסיון לעוצרם ולהטילם לבתי כלא צבאיים. הדבר נתקל בהתנגדות נחושה ובעצרות הזדהות המוניות של עולם התורה שניצב בתוקף מאחורי בני הישיבות וקרא להפסיק את ההתנכלות השלטונית, מתוך הכרזה ברורה ונחרצת כי איש לא יוכל לשבור את רוחם של בני התורה ולהניאם מדרכם העקרונית.

 

לאחרונה, כאמור, החל הצבא בנוהל חדש, חמור ומקומם, כשהוא משגר חיילות לריכוזים החרדיים כדי לפנות באופן ישיר לבני הישיבות ולהודיעם כי הם מועמדים לגיוס בקרוב. ביקורים אלה נתקלו במחאה נמרצת של המשפחות החרדיות שהודיעו כי מלבד עצם ההתנגדות לכל שיתוף פעולה עם המגמות של חוקי ויעדי הגיוס, הן מביעות שאט נפש מהנסיון של הצבא לפגוע באווירת הקדושה של הריכוזים התורתיים באמצעות התנהלות של פריצות וחוסר צניעות בצורה מופגנת.

 

במקרה חמור במיוחד הגיעו השבוע החיילות לתוככי ישיבה קדושה על מנת לקרוא לאחד מתלמידי הישיבה, בעודו שקוע על תלמודו, וזאת על מנת להעמידו בפני עובדה מוגמרת שכביכול כבר נחשב כ"חייל מן המנין" ולשכנעו כי עליו להשלים עם העובדה שהוחלט לגייסו לצבא.

 

החיילות הגיעו לישיבה גדולה באיזור המרכז המיועדת עבור בני תורה ספרדיים. הן הודיעו כי יש לקרוא לבחור מסויים שנבחר ע"י הצבא כמועמד לגיוס בפועל. מדברי רבנים בישיבה עולה שמדובר בבחור שבתחילה ניסה הצבא לערער על הגדרתו כבן ישיבה ובהמשך נמסר כי הוסדר מעמדו כבן ישיבה.

 

החיילות שנכנסו לתוך מתחם הישיבה טענו כי עליהן לשוחח עם הבחור מכיוון שלטענתן בוטל מעמדו כבן ישיבה, ועל כן נחשב בעיני הצבא כ"חייל" אשר "נמצא תחת פיקודן" בבסיס בו הינו אמור לשרת. הנהלת הישיבה הודיעה להן מיידית כי הבחור הינו בן ישיבה לכל דבר ואינו מועמד פוטנציאלי לגיוס בשום פנים ואופן, אך החיילות התעקשו ואמרו שהן רוצות לשוחח עמו ולשמוע את הדברים מהבחור עצמו.

 

גורמים בהנהלת הישיבה דחו את החיילות בתוקף רב ומתוך הבעת שאט נפש, והודיעו להן באופן נחרץ שעליהן לעזוב את המקום, שאינו סובל ביקור מסוג זה וכי כל תלמידי הישיבה ורבניה ימנעו כל שיתוף פעולה בנסיונות החריגים והחמורים לפתות בן-ישיבה להתגייס לשורות הצבא, ולהעמידו כביכול בפני עובדה מוגמרת כי הינו חייל מן המנין.

 

בעקבות שורת המקרים האחרונים שיגרה מערכת 'הפלס' אתמול לפנה"צ שורה של שאלות למשרדי דובר צה"ל, אליהן צורפו פרטים מלאים של ארבעה בני ישיבות שהחיילות ביקשו לדבר עמהם; אחד מהם הינו הבחור שהחיילות הגיעו לישיבה בה הוא לומד, ובנוסף פרטיהם של שלושה ביקורים נוספים, מתוך עשרות מקרים, שבהם הגיעו החיילות לבתי המשפחות החרדיות.

 

בפניה לדובר צה"ל נכתב: "למערכת הגיע מידע לפיה צה"ל החל לנקוט במדיניות חדשה של שיגור חיילות לבתיהם של בני ישיבות בריכוזים החרדיים, ובאחד המקרים אף הגיעו לישיבה בה לומד הבחור, על מנת לשוחח עמהם בענין גיוס לצה"ל. מדובר בבני ישיבות שבאופן עקרוני פועלים ע"פ הוראת רבניהם שהורו להם שלא להתייצב כלל בלשכות הגיוס, ועובדה זו ידועה היטב גם למינהל הגיוס הצה"לי-'מיטב'. מה אפוא התועלת בשיגור חיילות לבתי הבחורים. וכי צה"ל סבור שפעולה מסוג זה תועיל לשכנעם להפר הוראת רבניהם וצו אמונתם? ויודגש, שלא מדובר בלוכדי עריקים של המשטרה הצבאית, הערוכים לביצוע מעצרים, אלא בחיילות המגיעות לקיים שיחות בירור ושכנוע עם בני הישיבות".

 

"האם צה"ל מודע לכך שההחלטה לשגר חיילות לאזורים חרדיים נחשבת כיוזמה פרובוקטיבית, הפוגעת קשות בעקרונות הדתיים של שומרי המצוות, זאת בפרט לנוכח הוראתם ההחלטית של כלל הרבנים מאז קום המדינה כי גיוס נשים כרוך באיסור חמור ביותר מבחינה הלכתית? בעקבות התלונות הקשות הנשמעות בציבור החרדי, האם צה"ל מתכוון להפסיק את הנוהג החריג?"

 

בשיחה עם משרד דובר צה"ל התברר, למרבה התדהמה, כי הצבא אינו מתכחש כלל לעובדות ואף מבהיר שמדובר בנוהג חדש שיימשך גם בעתיד. לדברי דו"צ  החיילות הנ"ל הופיעו מטעם בסיס טירונות מיוחד הקולט כל מי שנקבע כי הוא שייך ל'אוכלוסייה חלשה' וכי הטירונות במקום נעשית תוך סיוע לאוכלוסייה זו. בדובר צה"ל הוסיפו והשמיעו טענות הזויות לפיהן למרות שהבחורים הללו לא עברו שום הליך פורמאלי של מיון לצבא, יש בידי הצבא את הפרופיל האישי שלהם, ובהתאם לכך נקבע, כי הם שייכים לאוכלוסייה הזקוקה לסיוע ולפיכך שובצו בבסיס הטירונות הנ"ל. החיילות שוגרו במסגרת הנוהל הקובע כי הסגל הפיקודי של הבסיס נשלח לאלו ששובצו בבסיס זה, כדי להסביר להם את הזכויות השונות המגיעות להם במסגרת שירותם הצבאי.

 

בתגובה לשאלה האם הצבא מודע לרגישות בשיגור חיילות לבתיהם של תלמידי ישיבות ולהיכלי הישיבות השיבו בדובר צה"ל בגירסא מוזרה ושקרית לפיה "אנחנו תיאמנו מול הבחורים את הביקור של החיילות". הדובר הוסיף: "מועד הגיוס של תלמידי ישיבות אלו חל בעוד שבועיים לכן נשלחו אליהם החיילות".

 

בשיחה עם כל הנוגעים בדבר התברר, כמובן, שמדובר בטענה בדויה וכוזבת, שכן כל הפניות של רשויות הגיוס שנעשו בעבר לבני הישיבות הללו, נתקלו בדחיה תקיפה ונחרצת, מתוך דרישה להפסיק את הטרדת הבחורים ובני משפחותיהם המתנגדים לכל שיתוף פעולה עם רשויות הצבא.

 

יצויין כי בתשובה לשאלה, האם גם בעתיד יבוצעו מפגשים מעין אלו השיבו בדובר צה"ל: "אין בכוונת הצבא לשנות את המדיניות והוא מתעד לשלוח גם בעתיד חיילות מהבסיס להיפגש עם מיועדים לשירות שישובצו בבסיס זה, גם אם מדובר בבני ישיבות".

 

יצויין שעם היוודע דבר ההתפתחויות האחרונות נשמעו תגובות קשות בעולם התורה וההלכה, ורבים אמרו כי המסע המסיונרי של ציד הנפשות ע"י רשויות הצבא, בחסות 'חוק הגיוס', אינו יודע גבולות ורושם שיאים חדשים של חוצפה ועזות מצח.

 

רבני "הוועדה להצלת עולם התורה מגזירת הגיוס" הוסיפו, כי מלבד ההתנגדות של בני התורה לכל קשר עם הצבא ומלבד הצעד החמור של פגיעה בקדושת הריכוזים התורתיים, מדובר גם בצעד חריג מכל בחינה פורמאלית. לדבריהם, תופעה זו, של שליחת מפקדים צבאיים ליצירת קשר ישיר עם "מועמד גיוס", כביכול, נחשבת כדבר שאין לו אח ורע, שכן נהלי הגיוס הינם קבועים ומוכרים, ואף בשלבים שבהם החליט הצבא כי "מועמד גיוס" ייחשב מבחינתם כמי שעובר הליך חיול, ניתן לכל היותר לנקוט נגדו באמצעי ענישה ע"י שיגור אנשי המשטרה הצבאית העוסקים בתפיסת עריקים למעצר בכלא צבאי, אך לא נשלחים 'מפקדים' המנסים לדבר עם המסרב להליך הגיוס מגיוס ולהודיעו כי הוא "נמצא תחת פיקודם".

 

"ברור אפוא שמדובר בהליך מיוחד שעוצב עבור בני ישיבות מתוך מטרה להעמידם בפני מצג שוא כביכול הפכו ל'חיילים' ושובצו בבסיס ספציפי, שלא מידיעתם ובלא שעברו כל הליך גיוס".

 

"היו לא תהיה, שום בחור ישיבה לא ישתף פעולה בשום אופן עם נסיונות נואלים ומחוצפים מסוג זה, ויש להרעיש עולם ומלואו מפני מגמה חמורה זו, ולהבהיר לרשויות הצבא כי הציבור החרדי לא ישלים בשום אופן עם הנסיונות החוזרים ונשנים לגייס בני ישיבה לשירות צבאי, כמו גם לפגוע בקדושת המחנה ע"י צעד מחוצף של שיגור חיילות לאיזורים חרדיים" – אמרו.

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.