חיים טוב בישראל :עלייה חדה בצריכה הפרטית במחצית השנייה של שנת 2017

בהוצאה לצריכה ציבורית נרשמה עליה של 1.4%

ההוצאה לצריכה ביטחונית במחצית השנייה של 2017 ירדה ב-16.4%.

ההוצאה לצריכה פרטית לנפש עלתה ב-3.2% בחישוב שנתי לאחר עלייה מתונה בה רבה של 0.3% במחצית הראשונה. כך עולה מאומדן ראשוני למחצית השנייה של 2017 שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס). התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) עלה בתקופה זו ב-3.7% בחישוב שנתי.

בהוצאה לצריכה ציבורית נרשמה עליה של 1.4%, בהשקעות בנכסים קבועים עלייה של 2.1% וביצוא הסחורות והשירותים עלייה של 5.8%.

התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) עלה במחצית השנייה של שנת 2017 ב-3.7% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 2.5% במחצית הראשונה ועלייה של 4.6% במחצית השנייה של שנת 2016. ניתוח ההתפתחויות לפי רבעונים מראה שהתמ"ג עלה ברבעון הרביעי של 2017 ב-3.6% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 3.9% ברבעון השלישי ועלייה של 3.1% ברבעון השני.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.