ח"כ ישראל אייכלר שליח ציבור: "מי שרוצה שאזכיר את שמו על הציון הק' יכול לשלוח במייל את שמו ושם אמו"

"אני חש גם השנה חובה לעלות ולהתפלל כשליח עבור כלל ישראל שנבצר ממנו לעלות"

מה הקדוש ברוך הוא לכל אף רבי שמעון לכל. דווקא בשנה קשה זו, כשנגזרה גזירה שנבצר מרבבות יהודים להגיע אל ציון הרשב"י ביומא דהילולא ולבקש ישועות, מחובת כל מי שמורשה, להגיע ולהתפלל, ולהתחנן בעבורם לכל הישועות והנחמות.

ומי שאינו חש געגועים למירון ומעולם לא בא לשם בל"ג בעומר, לפחות לא יטיף מוסר לשלוחי דרבנן, שהורשו לעלות ולהתפלל והם מקבלים בשבוע האחרון בקשות להזכירם מהמוני יהודים בארץ ובעולם שליבם יוצא למירון והם מבקשים שיעמדו ויתפללו עבורם ועבור כלל ישראל.

"היה עם פיפיות שלוחי עמך בית ישראל העומדים לבקש תפילה ותחנונים לפניך על עמך בית ישראל שתיעצר המגיפה ויבטלו הגזירות ובזכות רשב"י יתמלא רחמים וחסדים ושפע טוב על כל היהודים המשתוקקים לעלות לציון הק'".

ובנימה אישית: לכתחילה חשבתי לא לעלות השנה למירון. אבל היות ואבי הרב מנשה אייכלר ז"ל עלה שבעים וחמש שנה לציון הרשב"י, כולל בשנת תשכ"ז כשבוע לפני מלחמת ששת הימים כאשר המקום היה בסכנה ורק בודדים עלו לשם במסירות נפש והיה לשליח ציבור עבור רבבות יהודים שלא יכלו לעלות, אני חש גם השנה חובה לעלות ולהתפלל כשליח עבור כלל ישראל שנבצר ממנו לעלות.

מי שרוצה שאזכיר את שמו על הציון הק' יכול לשלוח במייל את שמו ושם אמו:ieichler@knesset.gov.il

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.