ח"כ פרוש – "יש לפעול עם אומות העולם, כפי שהורו גדולי ישראל, בזמן שהציונים הצרו צעדיהם"

בעקבות פרסום הכוונה על כפיית גיוס לבני ישיבות אומר הבוקר, חה"כ הרב פרוש,בפגישה עם אישים מהציבור החרדי "גדולי ישראל בשנים עברו הורו לפעול עם אומות העולם כאשר הציונים הצרו את צעדיהם של הציבור החרדי".

ח"כ פרוש ציין כי "בשנת תרפ"ד זה היה בהשראתו של מרן הגרי"ח זוננפלד, בשנת תרצ"ז לפי פעולתו של מרן הגרי"צ דושינסקיא, ובשנת תרצ"ח לפי הצעתו של מרן האדמו"ר ה'אמרי אמת' מגור, ברור שההכרעה בנדון תהיה של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א".

"גדולי ישראל בשנים עברו הורו למנהיגי הציבור החרדי לפעול עם אומות העולם וזה בלט באותם מקרים כאשר הציונים הצרו את צעדיהם של הציבור החרדי", אמר יו"ר מרכז אגו"י בירושלים חה"כ הרב מאיר פרוש, בהתייעצויות שנערכו בימים האחרונים לקראת המערכה הגורלית לאור הכוונה לכפות גיוס על בני ישיבות.

כפי שנמסר, במספר ישיבות שהתקיימו בימים האחרונים בדרכים להתמודד עם הניסיון לגייס בני ישיבות בכפייה, אמר הרב פרוש, כי "כאשר עומדת לפנינו מערכה כה גורלית וכה משמעותית להמשך קיומה של היהדות החרדית בארץ ישראל, עלינו להביט על ההתנהלות של רבותינו ומנהיגנו בימים עברו, ולראות כיצד התמודדו קברניטי היהדות החרדית בארץ ישראל, כשעמדו בפני אתגרים כבדי משקל הנוגעים להמשך קיומה של היהדות הנאמנה בארץ ישראל.

בשנת תרפ"ד, כאשר היהדות החרדית המאורגנת בירושלים הבינה שאין כוונה לתת לקהילה החרדית מעמד עצמאי לשחרור מאפוטרופסות הציונית והסוכנות היהודית, פעלה אגו"י בהשראתו של מרן הגרי"ח זוננפלד זצוק"ל שאף השתתף במשלחת שבראשותו אצל המלך חוסיין בירדן, כשעמו השתתפו הגאון רבי אברהם חיים נאה, הגרר"ש יונגרייז, ופרופסור יעקב ישראל דאהן, כאשר בפגישה זו דובר על שיתוף פעולה עם הממלכה האשמית בכדי לקדם את מעמדה של היהדות החרדית ולסכל את שאיפות התנועה הציונית.

במהלך הפגישה נאמר למלך חוסיין "אנו תמימי דעה אחת לשמור על הצביון העתיק של עם ישראל ותורתו הכתובה והמסורה בקדושתו וטהרתו ולפתור ברוח התורה והמצוות את כל השאלות העומדות על הפרק בחיי כלל ישראל".

כידוע שלקראת מפגש זה ולאחריו רטנו והתרגזו הציונים על כך שאגו"י בראשות מרן הגרי"ח זוננפלד, מנהלת דו שיח ודיאלוג עצמאי עם הערבים ללא קשר עם הסוכנות היהודית, אולם בהתאם להוראתו של מרן הגרי"ח זוננפלד התקיים מו"מ זה.

הדבר חזר על עצמו בשנת תרצ"ז לאחר שכונסה ועדה בראשותו של הלורד פיל שבין השאר שמע עדויות מארגונים ומוסדות יהודיים ומוסלמים, ולאחר שהופצו שמועות על כך שבכוונת הלורד פיל לפרסם מסקנות על תוכנית החלוקה של ארץ ישראל, פנה מרן הגרי"צ דושינסקיא במברק, אל הלורד פיל, שהעתקו נמצא בארכיון מרכז אגו"י בירושלים, ובו הוא כותב כדלהלן: "בעיתונות מתפרסמות ידיעות על אפשרות של הכרזה על מדינת יהודית – חילונית עם חלוקה של פלסטינה, אבל קדושת הארץ לא מרשה ביצוע חלוקה".

עוד נכתב במברק ללורד פיל "בנוסף לזה אנו מאמינים שמדינה יהודית – חילונית זו סכמה מיידית לשומרי תורה חינוך שבת ומשפחה, ואנחנו מתפללים, שתפסיקו לדגול בפתרון כזה.
כך, בשנת תרצ"ח כותב הרב יצחק מאיר לוין נשיא אגו"י בפולין להרב יעקב רוזנהיים יו"ר אגו"י העולמית,"הנני להודיע שבשיחה פרטית עם כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א אמר לי שצריכים לעשות ביתר אקטיביות זריזות ומרץ בנוגע להבטחת יסודות ושמירת הדת במדינה יהודית, וטרם כל נחוץ ללחוץ בחזקה על ההסתדרות הציונית או הסוכנות היהודית ולהציע שאולי נכון להתרות בהם שאם פתרון יביא למדינה יהודית מוכרחים להבטיח כראוי עניני הדת, ואם לא תעשו זאת בכל ההקדם, אנו נהיה נאלצים להפריע אתכם ונבוא בדברים עם הערבים נגד רצוננו, כי הדת יקרה לעם מישראל מכל דבר, ולא נניח לחלל כל קודש במדינה יהודית.

עוד כותב הרב יצחק מאיר לוין במכתב הנ"ל השמור בארכיון מרכז אגו"י בירושלים, בשמו של מרן ה'אמרי אמת' זצוק"ל "צריכים להזכיר אותם שלפני 15-20 שנה פנו אלינו מהערבים (ובטח עוד נמצאים הדוקומנטים באגו"י בא"י), ולא רצינו להפריע וליצור רושם כאילו עם ישראל נחלקה לשניים, אבל אם לא נהיה בטוחים כראוי, שהמדינה היהודית תבנה על יסודות הדת, נהיה נאלצים לאחוז בצעדים אשר יגרמו תוצאות אי נעימות. אם אגו"י באר"י מעטה היא באוכלוסין האגודה בעולם יש לה כוח והמונים גדולים (פע"ח). בדברים כאלו יש ללחוץ עליהם שימלאו בלי איחור את דרישתנו, כדי שנדע לאיזה עמדה לפנות בהחלט".

לסיום אמר פרוש "מתוך כל הדברים הללו עולה" אמר הרב פרוש "שכאשר מנהיגי היהדות החרדית בארץ ישראל חשו כי באו מים עד נפש ונשקפת סכנה אמיתית לצביון היהדות החרדית, הם לא היססו לצאת בצעדים דרסטיים ודרמטיים ולפנות לאפיק של שיתוף פעולה עם אומות העולם בכדי שיגרמו ללחץ פוליטי אקטיבי, ושיהודי יוכל להמשיך ולחיות עפ"י דתו ואמונתו כיהודי בארץ מולדתו, ולא יאלץ לח"ו לעזוב את הארץ בכדי לחיות כיהודי".

"התחושה היא כעת, שכאשר היהדות החרדית מוצאת את עצמה במצבים זהים ודומים, יתכן ואין מנוס אלא לפנות ולהזעיק את אומות העולם בכדי שיפסיקו את ההתעמרות המכוונת בציבור החרדי. כמובן שדברים אלו יבואו להכרעתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א וכפי הכרעתם כך יעשה", סיים את הרב פרוש.

תמונה ראשית – פלאש 90

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.