חלפני כספים יחוייבו בדיווח לרשויות המס

פקודת מס הכנסה קובעת, בין היתר, חובת דיווח של חלפן כספים למנהל רשות המיסים, על כל פעולה בסכום של 50,000 ₪ ומעלה שהוא מבצע, לרבות פרטי הפעולה ופרטי הזיהוי של הצד שעמו התקשר כדי לבצעה. החוק קובע בנוסף כי אם קיים נהנה שאינו הצד שעמו התקשר חלפן הכספים, עליו לדווח גם את פרטי הזיהוי של הנהנה.
התקנות קובעות את ההוראות הנוגעות לאופן הדיווח, מועדי הדיווח וכללים להגשתו. כמו כן נקבעו בתקנות כללים לאבטחת מאגר המידע שברשות המסים ובידי חלפן הכספים. התקנות ייכנסו לתוקף 180 ימים מיום פרסומן, ומנהל רשות המסים רשאי לדחות את הכניסה לתוקף לתקופות מצטברות של עד 180 ימים אם יש צורך בכך מטעמים תפעוליים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.