חרדית עובדת 9 שעות פחות מחילונית

שכירה חרדית עובדת 9 שעות פחות מאשה במגזר הכללי , כך עולה מהסקירה של הכלכלן הראשי באוצר יואל נווה. וגם, התחום הכי נחשק אצל החרדיות.{נתוני האוצר}

 בשל מגבלות הזמן: שכירה חרדית עובדת 9 שעות פחות מאשה במגזר הכללי, כך עולה מהסקירה של הכלכלן הראשי באוצר יואל נווה.

על פי הסקירה, אשה חרדית עובדת כ-29 שעות בממוצע בשבוע לעומת 38 שעות בממוצע בקרב נשים יהודיות לא חרדיות..

על פי הסקר של הלמ"ס, עולה כי ההסבר לפער בין השעות בשל הצורך של הנשים החרדיות לטפל בילדים, עם זאת,  נשים חרדיות רבות הצהירו כי היו מעוניינות לעבוד בהיקף משרה גדול יותר אילו היו מוצאות משרה מתאימה

.לדברי האוצר  פערי השכר בין החרדיות לחילוניות נעוצים בכך שההכנסה הממוצעת של נשים חרדיות מרוויחות בממוצע 30% פחות מהמוצע במשק.

הכלכלן הראשי, מעריך עוד כי הפער בשכר השעתי עומד על כ-7% בלבד,  פערים אלו משקפים הבדלים בסוג ההשכלה, תמהיל ענפי התעסוקה וסוגי העבודה, וגם הטיה הנובעת מהעובדה שהאוכלוסייה החרדית צעירה יותר בממוצע מהאוכלוסייה הכללית.

עוד מעריך הכלכלן כי  שיעור תעסוקת הנשים החרדיות צמח בשנים האחרונות בצורה משמעותית מ-45% ב-2001 ל-73% ב-2015, הרבה מעברל מה שציפו וחזו באוצר, על פי היעד הממשלתי עד שנת 2020  רק 63%, נשים חרדיות היו  אמורות לעבוד.

 

נתון נוסף מעניין הוא כי שיעור הנשים החרדיות שעוסקות בחינוך מגיע לכ-51%.מול 18 אחוז במגזר הכללי, באוצר משערים כי שיעור זה נובע במידה רבה משיעור הילודה הגבוה בקרב האוכלוסייה החרדית.

שיעור הנשים החרדיות העוסקות בענף ההייטק הוא מצומצם מאד. להערכתם ב-2014 עמד שיעור זה על כ-10% בלבד, כאשר לפחות חלק מהמשרות אינו בתחומי ה"ליבה" של ההייטק.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.