חשש כבד בקרב יהודי אירופה: מועצת אירופה קבעה כי ברית המילה – מפרה זכויות אדם

חשש כבד ביממה האחרונה בקרב כלל יהודי אירופה, בשל החלטת מועצת אירופה אמש (רביעי).

המועצה קבעה כי "ברית מילה היא מעשה שמפר זכויות אדם, תוך פגיעה פיזית בשלמות גופם של ילדים", כך נאמר בהחלטה של מועצת אירופה שהתכנסה לדיון בשטרסבורג שבצרפת.

בסיום הדיון אף הוחלט לאסור מילה של ילדים מתחת לגיל 15, בלא הסכמתם. ההחלטה עברה במועצה ברוב של 78 צירים שתמכו בה לעומת 13 שהתנגדו. 15 בחרו להימנע.

חברי המועצה קראו למדינות אירופה "ליזום דיון ציבורי, שיכלול דיאלוג בין תרבויות ודתות, במטרה להגיע להסכמה רחבה על הגנת ילדים מפני פגיעות פיזיות, בהתאם לסטנדרטים של זכויות אדם".

חברי המועצה אף הוסיפו כי יש להבטיח שלא יבוצעו בילדים הליכים רפואיים שאינם הכרחיים, כל זמן שהילדים אינם כשירים לקבל החלטות על גופם. "יש להגדיר באופן חד-משמעי את התנאים הרפואיים והסניטריים להליכים כמו מילה, שמבוצעת בילדים קטנים ללא כל הצדקה מבחינה רפואית", נאמר בהחלטתם.

החלטת מועצת אירופה, שהיא ארגון ממשלתי בו מיוצגות רוב מדינות אירופה, התייחסה לברית המילה.

אמנם זהו ארגון שלהחלטותיו אמנם אין תוקף משפטי שמחייב את מדינות אירופה, אולם להמלצותיו יש משקל רב באירפה, מה שמדאיג את הקהילות היהודיות ברחבי אירופה, שחוששות מכך שההחלטה תביא לחקיקה נגד הברית המילה, וכל ברית תיאלץ להיעשות כנגד החוק.

בתמונה: ברית בחצר רחמטריווקא

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. BS"D
  Discussion with Moishe'la (with his family)
  A Handicapped child
  Tishrei 25 '5774 (Sept 29 '13)

  Mesirus Nefesh is Our Answer

  I want to explain to you what I meant when I said that by the time we return all the Sifrei Torah to the Aron HaKodesh after Simchas Torah the world will be very different. ("I would even predict that by the time Succos is over, by time they put back the Torahs after dancing on Simchas Torah and say Havdolah it will be a different world." Elul 13 '5773)

  I am sure many people will say, "What's different? Everything is quiet, nothing has happened." But the ones that truly perceive the truth will realize that much has happened. The world is totally different from the way it was once.

  We are going into a period now that the world has been waiting for since creation, the last steps before Moshiach is revealed and before the Geula Sheleimah. All the countries in the world are getting ready for war.

  The United States of America, supposedly the strongest military army in the world, is soon going to be defeated completely, not from the outside but from within. The American army has been taken apart in such a way that it has lost its patriotic fervor. It has lost the tears that Americans used to shed when they heard their national anthem or when they said the Pledge of Allegiance every day in school.

  The United States of America has changed, and is soon going to lose its democracy altogether.

  That will leave the world at the mercy of the evil ones that are trying to control and take over this world. The American Army with all its weapons, will be used for different purposes. The evil Iranians, who are definitely planning and making Atomic bombs, have suddenly become the peaceful loving people and don't even know what you are talking about when you say that they are guilty of wanting to take over the world.

  Soon we will see that this "peace loving group" including the Syrian president Assad, will soon be among those who will be most aggressive in the wars to come, the additional wars that are coming to the world very soon. We will not be sure who our enemy is and who is our friend. Indeed the whole world will be our enemies.

  Certainly they will all be the enemies of the Jews. However many of the Jews of the world are not really Jews according to Halacha. Then of course, you have the Erev Rav, who definitely do not have Jewish Neshamas, even though according, to Halacha, they are Jews. The Erev Rav will be wiped out completely.

  The whole world will be against the Jews – the real Jews. Just imagine that! Imagine all the world against the Jews, all the countries of the whole world against the Jews. That’s what's going to be.

  So the world is not the way it was even two months ago, even a month and a half ago, even four weeks ago, even before the Chagim (Yom Tov). Everybody is getting ready for war and a huge economic crash, which will bring riots and violence. We are living in a crime ridden world, and over the past few weeks we have seen the gruesome effects of this.

  We see a confusing world. We see a world that makes the average person wonder what is truly happening. Did we go to sleep and wake up in Gehenom? What happened? There are many people who are so tied to their Gashmius that they don’t care. They just want their materialism and that's it. But even the ones who don't want to admit that the world has changed are too afraid to think that according to the Nevuas two thirds of the world will be destroyed.

  Those people are very afraid. Their fear comes because all the things they trusted and leaned on are revealing themselves as incompetent, and not able to take care of peoples' needs.

  The medical profession has become a sham, all the different insurance companies are backing out of their responsibilities, the banks are stealing from its depositors right out of their bank accounts, right out of their pension funds. The banks of today are run by thieves. They steal whatever money they need by just taking it right out of their investors bank accounts.

  Besides that, our educational system has gone down the drain. You learn lies. You learn misconceptions. You learn to be a superficial robot and nothing more. Even the Frum education has gone way down, and we are not educated to serve Hashem with our complete hearts and being, and to want to do His will every morning, noon, and night. We're mostly educated to sit and to learn without feeling and without Hashem.
  The world has become a strange place. Kedusha has almost been eliminated. Boruch Hashem there are still a few who are holding on and trying to build a community of people that still want the Kedusha, and still understand what Kedusha means. Most of our Yidden today have no real deep concept of what Yiddishkeit is. This makes the world a very frightening place. It's a world of Gashmius, of lusts. It’s a world of hate and emotional sickness. We hear of children being killed and attacked. We hear of children being chopped up and put into suitcases. We hear of mothers being killed, of people being beheaded, of all kinds of horrible terrible things. When did we ever hear so much dreadful news?

  Our minds try to forget about the Holocaust in Europe, and we calm ourselves by reasoning that it was a very unusual happening. A madman named Hitler, Yemach Shemo VeZichro, rose to fame because of all kinds of historical situations that had to do only with a certain time in history. Lately, however, we are suddenly realizing that the world is full of Hitlers in all sizes and colors. They kill right, left, and center, and they could not care less about the value of human life. They have no hearts. They have no souls. The world is full of murderers. Even heads of government have no qualms about murder, so in such a world how can we feel good? How can we feel happy?

  We just had Simchas Torah, and we danced with the Torah, and we love the Torah. How many communities really danced with the love of Torah? In how many Shuls were the Hakafos just a big show; a big entertainment for everybody? How many went deep into the music, into the words of the song, into the Simcha into the love of the Torah? When we held the Torah, and we danced, and when we picked up our children, and we danced with our children because they are like Sifrei Torah, how many of us really felt it? Most not. Most Hakofos were just a show, a performance.

  Hakofos Shniyos (Motzai Simchas Torah) were the biggest show, because then there is live music. Then you can have "the beat of the street", with the cover of Torah.
  My heart is breaking, Am Yisroel. I beg Hashem to have pity on us because it's really very hard to live in this generation that's become so superficial and shallow running after the Egel HaZahav, and all their desires, and all their material needs, which for them comes before everything.

  We dress up our Shuls, and our Rabbonim, and our Talmidai Chachomim in costumes of our superficial world. We decorate them, and we use them. We make them part of our Gashmiusdik life. And the ones that don't fit into our artificial existence, the leaders and the Rabbonim that are still a part of the old world, of the world of Hashem, those we ignore, or we say that they are cults, or we say all kinds of terrible things about them. However they are the ones who are going to live. They are the ones that are going to continue to be part of Hashem's creation. They're going to continue the creation forever. And the rest, all the ones who have become the shining Gashmiusdik example of Yiddishkeit, will fall by the way; will disappear.

  There is only one thing we have to try to do now, and that’s get as close to Hashem as possible, and only come close to the leaders to the Rabbonim that are living with Mesirus Nefesh and trying to do Hashem's will. Come close to and follow only those Rabbanim that are willing to sacrifice their reputations their livelihood and even their very lives to do Hashem's will.

  I know that most of you don't understand what I am talking about. I have to make it clearer. There are many Rabbonim that are prisoners in their own Kehillah (community). They are prisoners of their Gaboim and they can't make their own decisions. There are many Askonim who are interested in having big impressive Shuls, and many Chassidim, and the bottom line is money, Gashmius, and showy appearance. But when you have a true Talmid Chachom who is an Ovaid Hashem, and his followers are also trying to be Ovdai Hashem and Avdai Hashem, when you have a Tzaddik that is not so well-known and that Davens in a ramshackle Shul, then stick to him and don't run away, because he will save you even though you are not so worthy. Just the fact that you are in his Daled Amos or nearby and refuse to leave him, this will be enough Zechus to let you come through this alive.

  All of the famous people – the popular people that are fighting against the truth, that let their Psak Halocha be influenced by the money and the many, and not by Emes, those who are willing to go against the Truth in order to build up their Kehillas, they will all disappear. There will be nothing left of them.

  Very few of the so-called Jews are going to survive. Very few of the Goyim will survive. And if you think that you can say the last war is going to be a spiritual war only, then you have to realize that most of the world is spiritually inadequate including the Jews. The Goyim for sure, and as for the Jews, the vast majority are also spiritually lacking, and will not be able to even understand what it means to do true Teshuva.

  I suggest that all true Jews should take themselves in hand and come back to Hashem. Truly give up all of your nonsense, all the thing you prefer to entertain yourself with, in order to forget about your troubles. If you don't do true Teshuva you will just disappear, Chas Vesholom. All the true Jews will live. If you are far away, Hashem will force you to come back, and all the Erev Rav and all the Jews that think they're Jews but they are not, will really disappear from the world.

  Mesirus Nefesh (self-sacrifice) is our answer. There are those who have are willing to sacrifice themselves, to show Hashem that they are willing to be embarrassed in the street because they are wearing Tzniusdik clothes. There are also those who are willing to live a life of true Torah, are willing to have many children, Be'ezeras Hashem even though they have little money. They are willing to do all these things because Hashem told them and that that's what they are supposed to do and they trust Hashem. They live their Yiddishkeit according to what Hashem tells them and not according to Heterim from Rabbonim. Those people will survive and the rest will not. So I am not saying anything new to you. I am just begging you Yidden to save yourself a lot of trouble. Save yourself a lot of suffering. Come back to Hashem now!

  I know it's hard to give up your restaurants. I know it's hard to give up your pleasures, your cruises, fancy cars, your short skirts, and your tight blouses. I know it's hard to give up your fancy Sheitels and your flights to America or Europe every other day, but in the end you will have to give it all up anyway. You better start now. It will be so much easier.

  Moishe'la has spoken again! |
  הגב