"טוב למות בעד ארצנו" – מנחם רהט משחיז מילים בטור נוקב לציבור החרדי

הדת החדשה מעודדת ירידה לחו"ל והקמת פלוגות מתאבדים, אינה יהדות, אבל, הכי קרובה לה.

שתי הלכות חדשות, נתחדשו בימים אלה בבית מדרשה של הדת החרדית החדשה, הקנאית, שממשיכה להתנתק מן היהדות אבל עדיין הכי קרובה לה. שתי הלכות שלא שיערום אבותינו: הראשונה, שלצורך לימוד תורה, חובה לברוח לחו"ל ולחיות בתוך טומאת ארץ העמים; והשניה, שמותר להקים גדודי מתאבדים, בנוסח האוייב הישמעאלי. הצד השווה שבשתי הלכות מחודשות אלה, שהן משמשות כלי לפעילות כנגד התורה, כביכול בשם התורה.

ייאמר מיד: לא כל שלומי אמוני ישראל נסחפו אחר הדת החרדית הקנאית. להיפך. מרביתם עדיין שומרים על הקווים האדומים ההלכתיים. אבל יש שמרשים לעצמם לחרוג ולהמציא הלכות חדשות, והכל בשם 'ההשקפה הטהורה' ופך שמן הזית הזך. אם זה לא היה עצוב, זה יכול היה להיות מצחיק.

הדת החדשה יש לה שולחן ערוך משלה. יסוד היסודות ועיקר העיקרים בה, הוא לידע, שבניגוד למסורת הדורות והאבות, מאז היות ישראל לעם ועד ימינו אלה – נאסר על נאמני הדת החדשה באיסור חמור, בשמתא ובחרם, בנידוי ובארור, לצאת לעבודה כדי לפרנס עצמם, ואוסר גם לקיים חובת דינא דמלכותא דינא. בניגוד לאבות האומה שהתפרנסו מיגיע כפיהם, בניגוד לתנאים ולאמוראים שלא בחלו בשום עבודה לפרנסתם (מסנדלרות ועד בניין בתים), בניגוד לראשונים ולאחרונים, בניגוד למנהגם של הורינו וסבינו וסבי סבינו, ולאורחות חייהם של 'גוברין יהודאין' בכל הדורות, חלה על נאמני הדת החדשה מצוות שב ואל תעשה, שב ואל תתפרנס, או למצער תתפרנס מן התורה ועשה אותה קרדום לחפור בו.

גם אם תורתך אינה אומנתך, עליך לחיות חיי ניוון כלכלי עד כדי רעב, ובלבד שתבוז לעבודה מפרנסת כלשהי. היסוד הזה, אגב, אינו חל על נשים: עליהן דווקא מוטלת חובה, בנוסף לחובת עבודות הבית וגידול הילדים, גם לצאת לעבודה, כדי להחיות משפחתן בדוחק, מיגיע כפיהן.

פלוגות המתאבדים

בשבוע שעבר, צצו שתי ההלכות החדשות של הדת החדשה. בהפגנות הפלג הירושלמי הקנאי בארבעה מוקדים ברחבי הארץ, הניפו המפגינים, רובם צעירים שחלב אימם טרם נמחה מפיהם, שבאבניקים, כרזות שבאחת מהן נאמר: "חובת השעה לברוח ממדינת השמד, למדינות ברחבי העולם, המכבדים את התורה וישראל", וכרזה אחרת התבכיינה: "אנו מתחננים לראשי השלטון: רק תתנו לנו – נברח לארה"ב, שם נותנים לכל מי שחפץ ללמוד תורה בשלווה".

ולא נחה דעתו של אחד ממארגני ההפגנה, שעוד מעז להתעטר בתואר רב, ששאג למיקרופון באחת ההפגנות: "יש לנו פלוגות מתאבדים, שמוכנות להתאבד במלחמה נגד גזירת הגיוס".
להתאבד??? לרדת לחו"ל??? באיזה שולחן ערוך מצאתם את זה? מי המציא 'דעת תורה' מעוותת זו? עד כדי כך סילף עגל הזהב את דעתכם?

מצד שני, אם באמת חשקה נפשכם לברוח לטומאת ארץ העמים, מי בעצם מחזיק בכנף בגדכם ומונע מכם לברוח מ'מדינת השמד'? תגידו, חכמי חלם, מישהו עוצר בעדכם?

הצחקתם. מה פשוט מליטול את מקל הנדודים, לעלות למטוס ולנחות תוך שעות ב"מדינות המכבדים (עברית! עברית!) את התורה בישראל". שם, בגן העדן של הגויים, ממתינות לכם כל ההטבות: קיצבאות ומילגות על חשבון הציבור הרחב, מענקי השלמת הכנסה וכספי ביטוח לאומי וביטוח בריאות חינם, וגם דמי השתתפות בשכר דירה ובמימון גני ילדים, ועוד הטבות ופטורים, מן הגורן ומן היקב החוצלארצי. שם, בגן העדן הגויי, תקבלו ללא ספק הרבה יותר.

דין רודף

ייאמר בבירור: אף שאנו מאמינים שמשימת הצלת ישראל מיד צר היא מצוות עשה מדאורייתא, יש מקום ליצור כאן תנאים שיאפשרו צמיחתם של עילויים המחרפים נפשם באוהלה של תורה. אבל איך אפשר להשלים עם בטלנותם של רבבות אחרים, יושבי הברזלים ומבלי עולם בכיכרות ובקניונים, בשווקים וברחובות, שתורתם לא אומנותם ועל פי פסיקה חד משמעית של החזון איש, הסטייפלער והרב שך, דינם דין רודף, בשל רדיפתם את עולם התורה?

ניתן אפילו להבין את הטענה שלא כולם מסוגלים להתגייס. אבל בדיוק למענם נוצר השירות האזרחי הקהילתי. למה שלא יתנדבו למשימות חינוך והדרכת נוער, לסיוע לארגוני החסד והצדקה? אירגונים כמו זק"א, 'הצוֹלֶה' ודומיהם משוועים להתנדבותכם, בתוך הקהילה. וכך גם יד שרה, עזר מציון, עזרא למרפא, זכרון מנחם, יד לאחים, להב"ה ועוד עשרות ארגוני חמלה.

ואולי מוטב באמת, שמי שאינו מסוגל גם למעט הזה, שיירד לו לשלום, לארצות העמים. שם, באירופה הטמאה שאדמתה רוויה דם יהודים שנשפך כמים באלפיים שנות פרעות ופורענויות, אינקוויזיציות ועלילות דם, רדיפות, גירושים וקטסטרופות, תלמדו שרק לפני ימים אחדים שלחו אנטישמים נאלחים ראשי חזירים למוקדים יהודיים ברומא; שבצרפת נאלצים יהודים להסתיר יהדותם ומי שאינו עושה זאת מסתכן במתקפות רחוב אנטישמיות אלימות, שבאחרונה, נוהגים יותר ויותר צרפתיים להביע את אנטישמיותם בהצדעה במועל יד נאצי; שרבע מכלל הפולנים עדיין מאמינים שיהודים חטפו ילדים נוצרים לצורך אפיית מצות ('הארץ', 26.1.14), שממשלת פולין מסרבת לראות בקריאה 'יהודים לאושוויץ' אמירה גזענית, ושברחובות ורשה רוסס גרפיטי נגד 'הז'ידים הארורים, רוצחי האל'.

'לשרוף את היהודונים'

שם תלמדו שבקייב נדקר בחור ישיבה רק בגלל חזותו היהודית; ושבגרמניה מרבים צעירים קתוליים לספר בדיחות על השואה ואוספים בסתר מזכרות מעידן הנאציזם; ושבשבדיה זוכה מפלגת הניאו נאצים לעדנה ויש לה 10% ממושבי הפרלמנט, ושכמחצית מיהודי המדינה הצהירו כי אינם חובשים כיפות ברחוב מחשש לתקיפות אנטישמיות.

ושם יספרו כי באיטליה סיסמת המחאה החברתית היא, שהמדינה הינה עבד נרצע של הבנקאות היהודית הבינ"ל; ושברומניה חגגו את חג המולד האחרון עם השיר 'לשרוף את היהודונים'; ושבסלובקיה נבחר מושל ניאו נאצי באחד המחוזות; ושבהונגריה הוצבה אנדרטה לצורר היהודים מיקלוש הורטי, מנהיג הונגריה במלחמת העולם ששיתף פעולה עם היטלר, ועוד כהנה וכהנה עד כי תלאה המקלדת מלתאר את כל אלפי האירועים האנטישמיים המבחילים שעברו רק בשנת 2013 על אירופה הארורה.

הרדיפה אחר יהודים רק בשל יהדותם מתרחשת לא רק באירופה האנטישמית. באוסטרליה נפצעו באוקטובר האחרון חמישה יהודים על רקע אנטישמי, ובארה"ב מפציעות מידי פעם התבטאויות אנטישמיות שמכוחן פולארד היהודי, עדיין נדרס תחת מגפי האכזריות האמריקאית זו השנה ה-29, בניגוד לכל פרופורציה, הגיון ומוסר.

ועוד דבר ילמדו הבורחים לחו"ל. הם יגלו שיש יהודים חרדים, בעצם כל החרדים היושבים בארצות העמים, שאינם מתפרנסים מן התורה, מקיצבאות ומילגות והטבות למיניהן, והם נאלצים – רחמנא ליצלן – לקום מוקדם בבוקר לעבודת יומם, ועוסקים בלימוד רק בשעות הפנאי, ועל חשבונם הם, מבלי להתפרנס מכספי הציבור.

סעו לכם חכמי חלם יקרים, כדי לחזור משם על ארבע ל'מדינת השמד', שעם כל מגרעותיה, היא היחידה בעולם, ככלות הכל, שמוכנה לאסוף אתכם אל חיקה ולהיות בית אמיתי לכל יהודי באשר הוא.

4 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. למגיב,הוא לא כופר.מאמין אולי יותר ממך.בוגר ישיבה . אבל כשאין מה לענות מה עושים? רצים לדמגוגיה.. וירידה אישית.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 2. אחינו יהודים אהובים! מידת הדין כעת מתוחה..אין יום שקיללתו פחותה מחברו עת היא לאחד השורות ולזעוק יחדיו מלב שבור לאבא
  השיבנו אליך ונשובה חדש ימינו כקדם.
  ולעצם הטור
  אכן אף כשברור שדרך פעולת המלחמה מזיקה, הדברים שנכתבו חסרי טעם וריח!
  כותב יקר אין הם נהנים מלחם חינם או מקיצבה זו או אחרת אלא אתה חוכמלוג גדול אתה הוא שנהנה מהבל פיהם הקדוש של ת"ח היושבים ועוסקים בתורה הקדושה!!
  וודאי צורת החרמות והנורמה כלפי מי שלא זכה לעסוק כל ימיו בתורה הקדושה בזויה היא,
  אך אל לך למחוק היושבים על תלמודם..

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 3. לא מתאים באתר חרדי להביא את דברי הבביבין של זה הכופר…

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
  • מתאים לא מתאים. תתמודד עם הנאמר וקבל האמת ממי שאמרה,

   אשר |
   הגב