יהדות התורה: "נערער על המנדט השמיני"

שעות לאחר שהשופט חנן מלצר הטיל פצצה והודיע כי המנדט השמיני ילקח מיהדות התורה לליכוד, סיעת יהדות התורה הוציאה הודעה לפיה עפ"י הנתונים שברשותה המנדט השמיני מגיע לה ועל כן היא שוקלת להגיש ערעור על תוצאות הבחירות.

שעות לאחר שהשופט חנן מלצר הטיל פצצה והודיע כי המנדט השמיני ילקח מיהדות התורה לליכוד, סיעת יהדות התורה הוציאה הודעה לפיה עפ"י הנתונים שברשותה המנדט השמיני מגיע לה ועל כן היא שוקלת להגיש ערעור על תוצאות הבחירות.

יו"ר ועדת הבחירות השופט חנן מלצר כותב לקראת סיום דבריו אודות ההחלטה בענין הכללת קלפיות שונות בתוצאות הבחירות : "הקלפיות המפורטות בהחלטתי זו הן הקלפיות שהובאו בפני עד המועד האחרון לעריכת הסידורים המינהליים לצורך עמידה בהוראות סעיף 11 לחוק היסוד הנ"ל. עם פרסום התוצאות הסופיות, תקום הועדה מכיסאה, והסמכות לתקן את התוצאות לא תהיה עוד בידה. זהו סד הזמנים שהציב המחוקק, וממנו אין בידי לסטות. עם זאת, ככל שיתגלו לאחר מכן טעויות שיש בהן כדי לשנות עוד את תוצאות הבחירות שיפורסמו, או שיתבררו חס וחלילה מעשים פליליים נוספים לכאורה – בדין יש פתרונות אף לכך".

ביהדות התורה טוענים כי ההחלטה שהתקבלה בסדר זמנים קצר, פער הקולות המזערי והעובדה שיש חסר בנתונים חשובים כדי לקבוע את תוצאות הבחירות, מביאה אותנו לשקול את הגשת הערעור כאמור.

"אנו תקוה כי בעקבותיו תתברר האמת ונקבל את המנדט השמיני".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.