יובטחו פיקדונות דיירי הדיור המוגן

"כל שעמד לנגד עינינו, בשלוש השנים של העבודה על החוק החשוב הזה, הוא טובתם של הדיירים והבטחת כספם"

עדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה היום פה אחד לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של חברת הכנסת נורית קורן (הליכוד) ואח', לפיה יורחבו הגנות על כספי הפיקדון, אותם מפקיד כל דייר בכניסתו לבית דיור המוגן. זאת באמצעות איסור על בעלי דיור מוגן לגבות על חשבון הפיקדון מדייר סכום העולה על 70 אלף שקלים או 7% מהפיקדון (הנמוך מבין שניהם), לפני שהוא רושם משכנתא על שמו של הדייר. עוד נקבע כי במידה ולא ניתן לרשום משכנתא על שם הדייר (למשל במקרים בהם קרקע הדיור המוגן שייכת לרשות מקומית), ועדת חריגים במשרד העבודה והרווחה תהיה רשאית לפטור את בעלי הדיור המוגן מרישום משכנתא כזאת ובמקום זאת לחייב אותו בבטוחה אחרת.

הממונה על דיור מוגן במשרד הרווחה יוכל לדרוש בכל עת מבעל רישיון להפעלת דיור מוגן להוכיח שהוא בעל יציבות כלכלית. אם יעלה חשש לאי עמידה של בעל הרישיון להשיב לדיירים את כספי הפיקדון, הממונה ידווח על כך לדיירים.

עוד נקבע שבעלי הבתים יהיו מחויבים להפריש כספים לקרן נאמנות שתנוהל על ידי האפוטרופוס הכללי. הקרן תממן לדיירים שנאלצים לעבור לאשפוז סיעודי את הוצאותיהם החודשיות, עד אשר אותם דיירים יקבלו בחזרה את כספי הפיקדון שלהם. בנוסף, הקרן תעביר כספים לבתי דיור מוגן שימצאו בקשיים כלכליים ובחדלות פירעון על מנת לאפשר את התפעול השוטף של אותם בתים ולמנוע קריסה שתפגע בדיירים. החוק ייכנס לתוקף בעוד שנה וחצי.

ח"כ קורן: "חוק הדיור המוגן הוא לא פחות מפורץ דרך למען האזרחים הוותיקים. הוא מגן על אלה שכספם ורכושם שבויים בידי הדיור המוגן, באמצעות פיקדון של כ-30% בשנה ודמי אחזקה חודשיים. הגנה כזאת נדרשת והכרחית לטובתם של הקשישים".

יו"ר הוועדה, ח"כ אלי אלאלוף (כולנו): "כל שעמד לנגד עינינו, בשלוש השנים של העבודה על החוק החשוב הזה, הוא טובתם של הדיירים והבטחת כספם".

על פי הערכות, עד כה הופקדו על ידי דיירי הדיור המוגן בישראל פיקדונות בסכום של כ-12 מיליארד שקלים בידי בעלי בתי הדיור המוגן בישראל, סכום הגדול מהון עצמי של בנק. הפיקדונות אינם מוגנים במקרה של חדלות פירעון של בית הדיור המוגן, או במקרה שבעל הרישיון אינו מחזיר את הפיקדון בהתאם לחוק.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.