יום ההילולא ה-105: המסע של האדמו"ר מרמינוב

יום ההילולא ה-105: מסע הקודש לציון הרה"ק מרימינוב זצוק"ל בראשות נכדו האדמור מרימינוב שליט"א. תיעוד

האדמו"ר מרימינוב יצא הערב עם עשרות חסידים ואוהדים לפקוד את ציונו הקדוש במקום יערך טיש ההילולא לאחר מכן ימשיך האדמו"ר למסע קברי צדיקים לציון הרה"ק מצאנז לרגל ההילולא וציון הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק.

היום (שני) כ"ד אייר ט' לעומר חל יום ההילולא ה- 105 של האדמו"ר הרה"ק רבי יוסף בנו ממשיך דרכו של האדמו"ר הרה"ק רבי צבי הירש מרימינוב.

מתולדותיו

הרה"ק רבי יוסף בן נולד לאביו הרבי ר' צבי הירש מרימנוב בסוף ימיו, ביום ו' טבת שנת תר"ד. לאביו הרה"ק רבי צבי הירש נולדו שמונה עשר ילדים ושישה עשר מתוכם נפטרו בחייו.

בנו רבי יוסף שנולד בזקנותו גדל אצל אביו החורג הסבא הקדישא רבי ישראל מרוז'ין ואחר שגדל והיה בן 23 שנים בשנת תרכ"ז נסע לרימנוב למלא מקום אביו והמשיך את השלשלת המפוארת של אדמו"רי בית רימינוב. האדמו"ר רבי יוסף הוכתר כממלא מקומו של אביו אבל נהג במנהגי מלכות בית רוז'ין כפי שינק בבית אביו החורג מייסד שלשלת רוז'ין. ונשאר שם עד יום פטירתו ביום כ"ד ניסן שנת תרע"ג ומקום מנוחתו באוהל האדמו"רים ברימונוב סמוך לאביו הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זצוק"ל.

מסופר (מפי האדמו"ר מבאיאן שליט"א) על הרה"ק רבי יוסף מרימנוב שבהזכירו את שם אביו הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב לא היה אומר 'אבי' אלא היה אומר 'הצדיק מרימנוב'. וכששאלו אותו למה אינו אומר 'אבי', ענה הרה"ק רבי יוסף: מרגיש אני בנפשי שאיני ראוי להתייחס אחר אב קדוש כל כך.

האדמו"ר מפשעוורסק זצוק"ל היה נוהג לספר מידי שנה ביום ההילולא: על איש אחד שמסר פעם קוויטל להרה"ק רבי יוסף מרימינוב ובין שאר הבקשות הזכיר גם שהוא רוצה לזכות ליראת הרוממות, וכאשר הסתכל הרה"ק רבי יוסף בקוויטל, עלה בת שחוק על פניו, והבחינה בזה הרבנית שהייתה נוכחת שם ושאלה את האדמו"ר לפשר השחוק, וענה לה: "איש זה מבקש דבר שגם אנחנו יש לנו חשק לכך" (ונראה כי כוונתו היתה כי מתחילה צריכים להגיע ליראת העונש, וממנה יכולים לעלות למדרגה עליונה מזה ליראת הרוממות, ועל זה אמר הרה"ק רבי יוסף, לפי שהרגיש בעצמו שכבר השיג יראת העונש, על כן אמר שיש לו חשק להגיע ליראת הרוממות, אבל האיש שמסר את הקוויטל עדיין לא הגיע ליראת העונש, ואם כן הרי הוא רחוק מאוד מיראת הרוממות ואין לו שייכות עם הבקשה בכלל.
ממשיך דרכו
לאחר פטירתו של האדמו"ר רבי יוסף זצוק"ל מונה חתנו רבי אשר ישעיהו הורוביץ (בנו של ה"אמרי נועם" מדז'יקוב) לממשיך דרכו בשלשת בית רימנוב. בנו היה רבי צבי חיים הורובית מרימנוב חתן בעל האהבת ישראל מויזניץ שהמשיך את שלשלת בית רימינוב עד מלחמת העולם השניה.
נכדו ממשיך דרכו האדמו"ר מרימינוב הקים מחדש את חצר הקודש רימינוב עם רשת כוללים וחבורות חסידות לבחורים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.