יוצא לדרך ההליך השני לבחירת קרנות פנסיה מוזלות שיחלו לפעול לקראת סוף שנת 2018

צעד נוסף ברפורמת קרנות ברירת המחדל לאחר שהצטרפו 100 אלף חוסכים

שר האוצר, משה כחלון והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, ממשיכים לקדם את הרפורמה להגברת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני והפחתת דמי ניהול. בתום שנה וחצי לפעילות קרנות ברירת מחדל, מפרסמת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון טיוטה להליך בחירה חדש של קרנות פנסיה שיפעלו החל מנובמבר 2018.

פעילות קרנות ברירת המחדל הגבירה את התחרות בשוק, גרמה לירידה בדמי הניהול המשולמים בקרנות הפנסיה, והעניקה פתרון זול למעל ל-100,000 איש שבחרו להצטרף עד כה לקרנות המוזלות ובכך הגדילו את החיסכון שלהם. לראשונה, ההליך החדש לבחירת קרנות ברירת מחדל מציע להתייחס גם לדמי הניהול המוצעים לעמיתים שפורשים מהקרנות, עם תום תקופת החיסכון.

ההליך החדש ממשיך את הרפורמה שמטרתה להנגיש מוצר חיסכון פנסיוני איכותי ובמחיר הוגן לכלל הציבור בישראל בכלל ולציבור העובדים הבלתי מאוגדים והפורשים לפנסיה בפרט. לפי ההליך ייקבעו לפחות שתי קרנות פנסיה אשר יציעו את דמי הניהול הנמוכים ביותר. גופים אלו יוגדרו כקרנות הפנסיה הנבחרות לתקופה של שלוש שנים. עובדים המצטרפים לקרנות יהיו זכאים להטבה משמעותית בדמי ניהול למשך תקופה של עשר שנים ממועד הצטרפותם. כמו בהליך הקודם ועל מנת להגביר את התחרותיות בשוק הפנסיה הריכוזי, יינתן יתרון לגופים המנהלים קרנות פנסיה אשר נתח השוק שלהן קטן מ-5%.

ההליך החדש כולל חובת הנחה בדמי ניהול גם לעמיתים שיפרשו לגמלאות בקרנות המוזלות. נכון להיום הפורשים משלמים על קצבת הזקנה שלהם את דמי הניהול המקסימליים הקבועים בהוראות הדין, והמהלך יביא אלטרנטיבה זולה גם לציבור הפורשים ולהגברת התחרות על פלח שוק זה שסכום החיסכון שלו בשיאו ערב פרישתו לגמלאות.

במטרה להרחיב את מספר הקרנות המשתתפות בהליך וכך את מספר המצטרפים לקרנות בדמי ניהול נמוכים, נקבעו דמי ניהול מינימליים של 0.1% מהצבירה ו-1.5% מהפקדות.
במטרה להרחיב את תפוצת הרפורמה לציבור חוסכים רחב יותר שייהנה מדמי הניהול המוזלים שמציעות קרנות ברירת המחדל, הוחלט להגדיל את הסיכויים לבחירתן של יותר משתי קרנות. לשם כך נקבע בהליך החדש שיעור דמי ניהול מינימאלי המאפשר לגופים נוספים להתמודד ולזכות במסגרת ההליך, תוך מתן אלטרנטיבה ראויה וזולה לדמי הניהול המוצעים בשוק.

שר האוצר, משה כחלון מסר: "כפי שהבטחנו, אנו ממשיכים במהלכים להורדת דמי הניהול והגברת התחרות בשוק הפנסיוני. בשנה וחצי האחרונות דמי הניהול המשיכו לרדת והתחרות בשוק גברה. נמשיך לפעול כדי להגדיל את החיסכון הפנסיוני לעובדים בישראל ולהוזיל את העלויות למאות אלפי פנסיונרים נוספים.

הממונה על שוק ההון, דורית סלינגר מסרה: "למעלה מ-100 אלף איש כבר הצטרפו לקרנות ברירת המחדל ונהנים מהנחה משמעותית בדמי הניהול וכך מגדילים את החיסכון הפנסיוני שלהם. קרנות ברירת המחדל משליכות על פעילות כל ענף הפנסיה והביאו להפחתת דמי הניהול והצעות אטרקטיביות לחוסכים. קרנות ברירת המחדל מאפשרות גם לעובדים שאינם מאוגדים ליהנות מדמי ניהול נמוכים. ההליך החדש מביא עמו לראשונה בשורה גם לעמיתים הפורשים לפנסיה, ומציע גם להם הנחה משמעותית בדמי הניהול שישלמו".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.